Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ХРЧУВАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Романенко Ольга

к.е.н., доцент, декан факультету економіки і права

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ХРЧУВАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Аналіз виробництва основних видів продукції підприємств харчової промисловості (табл. 3.6.) дозволяє констатувати, що після спаду виробництва у 2008,  2009  та 2010 р. почалося зростання деяких її видів. Зокрема, в 2015 р. у порівнянні з 2009 р. у 1,8 рази збільшилось виробництво свіжої та охолодженої свинини, в 2,9 – свинини мороженої, в 1,2 – молока обробленого рідкого, в 1,3 – олії соняшникової. З інших видів харчової промисловості зростання не відбулося [1].

Обсяги виробництва основних видів харчової промисловості є недостатніми для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників, збільшення рівня збуту продукції харчування, забезпечення норми споживання основних продуктів харчування населенням України відповідно до нормативів МОЗ та зростання експорту.

Левову частку калорій, понад 71% українці отримують з продукції рослинного походження. Натомість частка продукції тваринного походження є незначною – 28,9%, що в 1,9 рази нижча від встановленого граничного критерію (55%) [2]. 2015 р. у порівнянні з 2014 р. середньодушове споживання м’яса і м’ясопродуктів зменшилось на 3,4%, плодів і ягід – на 6,7%, риби і рибопродуктів – на 24% [3].

До негативної тенденції відноситься те, що рівень самозабезпеченості України по м’ясу і м’ясопродуктам хоча і збільшився в 2015 р., але все одно є недостатнім і становить 92,7% [4].

До кризових явищ, що склалися в тваринництві, призвело скорочення поголів’я худоби. Це вплинуло на спад виробництва вітчизняних підприємств м’ясопереробної промисловості. Деякі великі м’ясопереробні підприємства повністю збанкротували, а велика кількість тих виробництв, що функціонує, використовують свої виробничі потужності лише на 30%.

Згідно з довгостроковими прогнозами споживання молока і молокопродуктів населенням України в 2015-2020 рр. буде мати позитивну тенденцію до зростання. Середньорічні темпи зростання споживання молока і молокопродуктів передбачаються на рівні 5% [6].

2014 р. в Україні вироблялося на 11,5 млн. т. молока більше ніж у 2013 р. [4]. В той же час на переробку було використано лише 5 млн. т. молока, а кінцевим споживачам продано лише 2 млн. т. молока. Це підкреслює досить низький рівень переробки сирого молока. На вітчизняних молокопереробних підприємствах переробляється лише 40% від виробленого молока, в Чехії – 80%, в Польщі – 77%, в Угорщині – 75%. Отже, рівень переробки молока в Україні є неефективним та  не відповідає світовим стандартам якості [5, 6].

Вітчизняні молокопереробні підприємства купують сировину як у сільськогосподарських підприємств, так і у сільського населення країни. Проблемою для їх успішної та конкурентоспроможної діяльності є як обсяги постачання, зокрема, їх своєчасність, так і доставка до виробництва. Великою проблемою є низька якість сирого молока, яке не відповідає санітарним нормам та світовим стандартам.

Отже для збільшення обсягів збуту, підвищення рентабельності та посилення конкурентоспроможності підприємств цієї галузі промисловості як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках необхідно: здійснити реструктуризацію, модернізацію та консолідацію активів компаній; суттєво посилити технологічний прогрес у виробництві продуктів харчової галузі промисловості, завдяки впровадженню новітніх тех­нологій. Це дозволить скоротити витрати на переробку продуктів хар­чування, підвищити рівень якості готової продукції, знизити ціни на необхідний для кінцевого споживача товар; швидкими темпами досягти міжнародних стандартів якості  та безпечності продукції для виходу вітчизняних товаровиробників на світові ринки та ринки країн ЄС та збільшення частки ринку на них; залучати іноземних інвесторів для розширення товарного асортимента та виробничих і експортних потужностей; впливати на зміну психології вітчизняних споживачів, посилення розуміння важливості та частоти споживання корисних, зокрема м’ясо-молочних продуктів харчування серед населення України.

 

Література

  1. Виробництво основних видів продукції за 2011-2014 роки. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http: // ukrstat. gov. ua /; служба статистики України. – Режим доступу: http: // ukrstat. gov. ua /
  2. Калорійність середньодобового раціону населення. Статистичний збірник 2014 р. [Електронний ресурс] / за ред. І.М.Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – С. 32. – Режим доступу: http: // www. agroua. net/ files/ economics/ statistics/ zb_bsop_2014.pdf.
  3. Огляд продовольчої безпеки України у 2014 р. та бліц-прогноз на 2015 р. [Електронний ресурс] // Економічний дискусійний клуб. – Режим доступу: http: // educlub. com. ua / analityka/ oglyad-prodovolchoyi-bezpeky-ukrayiny-u-2014-roci-ta-blic-prognoz-na-2015-rik.
  4. Виробництво основних видів промилової продукції по  місяцях 205 року. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. –Режим доступу : http: // ukrstat. gov. ua /.
  5. Соціальний звіт за 2014 р. Міністерства соціальної політики України // На правах рукопису. – 62 с.
  6. Аналитический департамент УАК [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http: // agrocant. org/ content/ ukrayina – molochniy- sehtor – pidsumkr 2013; Аналіз ринку молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] // MilkUA. Info. – Режим доступу: http: // www. milkua. info/ files/ 6429331. Pdf.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 103
Всього коментарів: 0