Шановні учасники конференції 8-9 грудня 2016 року!

Щиро дякуємо за Вашу участь у нашій конференції. Тези розміщені в Архіві матеріалів.

Електронний варіант збірника  розміщений в розділі Збірники конференцій.

Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання і розміщений в розділі Збірники в РИНЦ


 

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)

Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)

Інститут агроекології та природокористування (м. Київ)

Тернопільська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (м. Тернопіль)

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ВП НУБіПУ «Бережанський агротехнічний інститут» (м. Бережани)

Щецинський університет (Польща, м. Щецінь)

Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

 

оголошують про проведення

27-28 квітня 2017 року

ІV Міжнародної науково-практичної конференції

«ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА»

 

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференцій

 

Контрольні дати конференції

Останній термін подання матеріалів – 22 квітня 2017 р.

Терміни виходу з друку збірника – 20 травня 2017 р.

 

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

- екологічні аспекти взаємодії природи і суспільства;

- екосистеми та їх місце в організації суспільного виробництва;

- вплив екологічних факторів на життя людини;

- діяльність людини та її вплив на довкілля;

- охорона навколишнього природного середовища в системі забезпечення якісного життя суспільства.

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

- екологізація природокористування та її вплив на розвиток суспільного виробництва;

- екобезпечні технології в різних галузях національного виробництва;

- безвідходні і маловідходні виробництва як перспективні напрями розвитку сучасного суспільства;

- органічне землеробство в системі оптимізації використання природних умов і ресурсів;

- інноваційна складова у визначенні перспектив взаємодії природи і суспільства.

СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

- екологічний менеджмент і маркетинг та їх особливості;

- економічні аспекти природоохоронної діяльності;

- еколого-економічна оцінка природних ресурсів;

- еколого-економічні механізми раціоналізації природокористування;

- облік, аналіз та аудит в системі природоохоронної діяльності.


 

ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE