Шановні учасники конференції 30 травня 2019 року!

Електронний варіант збірника  розміщений в розділі Збірники конференцій.


 

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)

Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ВП НУБіПУ «Бережанський агротехнічний інститут» (м. Бережани)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)

Щецинський університет (Польща, м. Щецінь)

Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

 

оголошують про проведення

24 жовтня 2019 року

V Міжнародної науково-практичної конференції

«ІНТЕГРАЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ, НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»

 

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференцій

 

Контрольні дати конференції

Останній термін подання матеріалів – 22 жовтня 2019 р.

Терміни виходу з друку збірника – 14 листопада 2019 р.

 

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

- загальне землеробство; - агрохімія; - селекція і насінництво; - овочівництво; - плодівництво; - виноградарство; -рослинництво; - кормовиробництво і луківництво; - лісове господарство;
- первинна обробка продуктів рослинництва; - розведення та селекція тварин; - годівля тварин і технологія кормів; - рибництво; - технологія виробництва продуктів тваринництва.

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

- біохімія; - іхтіологія; - фізіологія рослин; - фізіологія людини і тварин; - генетика; - екологія; - гідробіологія; - ґрунтознавство; - біотехнологія.

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

- діагностика і терапія тварин; - патологія, онкологія і морфологія тварин; - ветеринарна фармакологія та токсикологія; - ветеринарно-санітарна експертиза; - ентомологія; - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; - гігієна тварин та ветеринарна санітарія; - ветеринарне акушерство.

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

- машинобудування в АПК; - енергетика в сільському господарстві; - технології в харчовій та легкій промисловості; - експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання; - системний аналіз і теорія оптимальних рішень; - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; - геодезія та землеустрій; - охорона праці.

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

- економічна теорія та історія економічної думки; - світове господарство і міжнародні відносини; - економіка та управління національним господарством; - економіка та управління підприємствами; - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; - демографія, економіка праці, соціальна економіка; - гроші, фінанси і кредит; - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; - статистика; - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; - економічна безпека; - теорія та історія державного управління; - суб’єкти і механізми державного управління; - електронний уряд; - економічна оцінка землі та нерухомого майна.

СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

- філософія ; - історія; - історія науки і техніки; - історіографія та джерелознавство; - релігієзнавство; - літературознавство; - мовознавство; - лінгвістика; - педагогіка; - психологія; - мистецтвознавство; - культурологія; - етнологія; - культурологія; - соціологія; - соціальні комунікації; - правознавство; - політологія; - геополітика.