Шановні учасники конференції 19-20 травня 2016 року!

Щиро дякуємо за Вашу участь у нашій конференції. Тези розміщені в Архіві матеріалів.

Електронний варіант збірника  розміщений в розділі Збірники конференцій.

Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання і розміщений в розділі Збірники в РИНЦ

 


Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)

Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Тернопільський інститут соціальних і інформаційних технологій (м. Тернопіль)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)

Щецинський університет (Польща, м. Щецінь)

Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

 

оголошують про проведення

20-21 жовтня 2016 року

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»

 

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференцій

 

Контрольні дати конференції

Останній термін подання матеріалів – 17 жовтня 2016 р.

Терміни виходу з друку збірника – 10 листопада 2016 р.

 

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

- загальне землеробство; - агрохімія; - селекція і насінництво; - овочівництво; - плодівництво; - виноградарство; -рослинництво; - кормовиробництво і луківництво; - лісове господарство; - первинна обробка продуктів рослинництва; - розведення та селекція тварин; - годівля тварин і технологія кормів; - рибництво; - технологія виробництва продуктів тваринництва.

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

- біохімія; - іхтіологія; - фізіологія рослин; - фізіологія людини і тварин; - генетика; - екологія; - гідробіологія; - ґрунтознавство; - біотехнологія.

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

- діагностика і терапія тварин; - патологія, онкологія і морфологія тварин; - ветеринарна фармакологія та токсикологія; - ветеринарно-санітарна експертиза; - ентомологія; - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; - гігієна тварин та ветеринарна санітарія; - ветеринарне акушерство.

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

- машинобудування в АПК; - енергетика в сільському господарстві; - технології в харчовій та легкій промисловості; - експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання; - системний аналіз і теорія оптимальних рішень; - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; - охорона праці.

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

- економічна теорія та історія економічної думки; - світове господарство і міжнародні відносини; - економіка та управління національним господарством; - економіка та управління підприємствами; - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; - демографія, економіка праці, соціальна економіка; - гроші, фінанси і кредит; - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; - статистика; - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; - економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; - теорія та історія державного управління; - суб’єкти і механізми державного управління; - електронний уряд.

СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

- філософія ; - історія; - історія науки і техніки; - історіографія та джерелознавство; - релігієзнавство; - літературознавство; - мовознавство; - лінгвістика; - педагогіка; - психологія; - мистецтвознавство; - культурологія; - етнологія; - культурологія; - соціологія; - соціальні комунікації; - правознавство; - політологія; - геополітика.


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE