Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези надсилаються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

4. До 22 жовтня 2019 року включно подати на електронну адресу econfds@gmail.com оргкомітету:

заявку; тези; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Application_Surname; Article_Surname; Receipt_Surname. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 24.10.19».

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін очікування підтвердження може тривати кілька днів.

7. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділі Архів матеріалів.

8. Після 10 червня 2019 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез, програма та сертифікат.

9. Електронний варіант збірника також буде розміщений на сайті конференції у розділі Збірники конференцій.

 

Вартість участі в конференції

Категорії учасників

друкована версія

електронна версія

1 екземпляр

додатковий екземпляр

Учасники з України

180 UAH

60 UAH

110 UAH

Учасники з Європейського Союзу

20 EUR

4 EUR

5 EUR

Учасники з інших країн

20 USD

4 USD

5 USD

Учасники-іноземці, які мають наукові ступені доктора чи кандидата наук

20 EUR/USD

4 EUR/USD

безкоштовно *

* Одноосібні тези учасників

Друкована версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і пересилку друкованого варіанта збірника, програми конференції та сертифіката кожному учаснику.

Електронна версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і надсилання на e-mail учасника електронного варіанта (у форматі .pdf) збірника, програми конференції та сертифіката.

Реквізити для оплати (для України)

Одержувач: ФОП Бойко М.М. Р/р 26009055121578 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 338783, код ЄДРПОУ 2377920967.

Призначення платежу: за послуги опублікування тез від Прізвище ініціали

Перекази Укрпоштою не допускаються.

Умови оплати для іноземних учасників будуть повідомлені кожному окремо після отримання від нього заявки на участь у конференції.

 


Заявка

на участь в V Міжнародній науково-практичній конференції

«ІНТЕГРАЦІЙНА СИСТЕМА ОСВІТИ, НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»,

яка відбудеться 24 жовтня 2019 р.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)

 

Назва тез

 

Секція (підкреслити номер секції)

СЕКЦІЯ 1

СЕКЦІЯ 2

СЕКЦІЯ 3

СЕКЦІЯ 4

СЕКЦІЯ 5

СЕКЦІЯ 6

Форма участі (необхідне підкреслити)

Друкована версія

Електронна версія

Вказати, чи потрібен додатковий

екземпляр збірника

ТАК

НІ

х

Поштова адреса:

кому

(за необхідності) назва організації

вулиця, дім, квартира

населений пункт,

район, область, країна (для іноземців)

індекс

ЗРАЗОК (для форми участі – друкована версія)

Петренко Володимир

 

вул. Київська, 3, к. 8

смт. Гусятин

Гусятинський р-н, Тернопільська обл.

48200

Телефон (пріоритет - мобільний)

 

E-mail

 

 

Умови заповнення:

1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення.

2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності.

3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник.

 

Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження

на ваш e-mail.

 


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE