Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези надсилаються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

4. До 22 квітня 2017 року включно подати на електронну адресу econfds@gmail.com оргкомітету:

заявку; тези; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Application_Surname; Article_Surname; Receipt_Surname. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію 27-28.04.17».

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін очікування підтвердження може тривати кілька днів.

7. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділі Архів матеріалів.

8. Після 30 грудня 2016 року кожному учаснику конференції будуть направлені збірник тез, програма та сертифікат.

9. Електронний варіант збірника також буде розміщений на сайті конференції у розділі Збірники конференцій.

10. Збірник тез буде внесений до системи РИНЦ як неперіодичне видання. Посилання на нього буде розміщене (до 3-х місяців) на сайті конференції у розділі Збірники в РИНЦ.

 

Вартість участі в конференції

Категорії учасників

друкована версія

електронна версія

1 екземпляр

додатковий екземпляр

Учасники з України

120 UAH

50 UAH

75UAH

Учасники з Європейського Союзу

10 EUR

3 EUR

4 EUR

Учасники з інших країн

10 USD

3 USD

4 USD

Учасники-іноземці, які мають наукові ступені доктора чи кандидата наук

10 EUR/USD

3 EUR/USD

безкоштовно *

* Одноосібні тези учасників

Друкована версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і пересилку друкованого варіанта збірника, програми конференції та сертифіката кожному учаснику.

Електронна версія – включає розміщення тез і збірника на сайті, публікацію і надсилання на e-mail учасника електронного варіанта (у форматі .pdf) збірника, програми конференції та сертифіката.

Реквізити для оплати (для України)

Одержувач: ФОП Коцьолок П.І. Р/р 26003202386 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 2649905991.  Призначення платежу: за послуги опублікування тез від Прізвище ініціали

Перекази Укрпоштою не допускаються.

Умови оплати для іноземних учасників будуть повідомлені кожному окремо після отримання від нього заявки на участь у конференції.

 


Заявка

на участь в ІV Міжнародній науково-практичній конференції

«ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА»,

яка відбудеться 27-28 квітня 2017 р.

 

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)

 

Назва тез

 

Секція (підкреслити номер секції)

СЕКЦІЯ 1

СЕКЦІЯ 2

СЕКЦІЯ 3

Форма участі (необхідне підкреслити)

Друкована версія

Електронна версія

Вказати, чи потрібен додатковий

екземпляр збірника

ТАК

НІ

х

Поштова адреса:

кому

(за необхідності) назва організації

вулиця, дім, квартира

населений пункт,

район, область, країна (для іноземців)

індекс

ЗРАЗОК (для форми участі – друкована версія)

Петренко Володимир

 

вул. Київська, 3, к. 8

смт. Гусятин

Гусятинський р-н, Тернопільська обл.

48200

Телефон (пріоритет - мобільний)

 

E-mail

 

 

Умови заповнення:

1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення.

2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності.

3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник.

 

Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження

на ваш e-mail.

 


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE