Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Ільїн Валерій

д.е.н., доцент

Державний економіко-технологічний університет транспорту

м. Київ

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

 

Конкуренція як соціально-економічна категорія виражає відносини суперництва між усіма учасниками ринку та членами суспільства з приводу раціонального виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ. Основу конкурентних відносин становить свобода вибору, що реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід.

Роль і значення конкуренції акумулюється у таких функціях:

- регулювання руху капіталу, де очікується найвищий ефект;

- оптимальний розподіл і раціональне використання ресурсів;

- мотивація підприємницької діяльності прибутком;

- санація (банкрутство) у разі не сприймання продукції на ринку;

- найповніше задоволення потреб споживачів внаслідок структурно збалансованого ведення господарства [1].

Становлення конкуренції зумовлене виникненням простого товарного виробництва, що являє собою форму організації економіки, за якої задоволення потреб опосередковується обміном на ринку результатами господарської діяльності відокремлених товаровиробників на основі суспільного поділу праці, приватної власності, грошей і обігу [2]. Ринкові відносини, що сформувалися, утворили єдність з відносинами конкуренції, без якої повноцінний ринок практично неможливий. Конкуренція стає важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складником її господарського механізму, а конкурентне господарювання - ефективним стимулятором економіки, найбільш дієвим механізмом ринкової рівноваги. Економічне суперництво впливає на рівень індивідуальних витрат виробництва будь-якого товару, зводячи їх до суспільно необхідних витрат, які й визначають рівноважну ринкову ціну товару [3].

В умовах розвиненого, постійно прогресуючого товарного виробництва конкуренцію визнають об’єктивним економічним законом, який виражає внутрішньо необхідні, сталі, суттєві, опосередковані ринком господарські зв’язки, примусовою зовнішньою силою для діяльності товаровиробників та дії інших економічних законів. З розвитком міжнародних економічних відносин і співробітництва товарне виробництво набуло всесвітнього характеру, стало глобальним.

Таким чином, конкуренція трактується як економічне суперництво і боротьба між товаровиробниками та продавцями товарів і послуг за найвигідніші умови їх виробництва і збуту, як рушійна сила розвитку економічної системи і компонента її господарського механізму. Цей об’єктивний економічний закон розвиненого товарного виробництва спрямовує на впровадження нових технологій виробництва, підвищення продуктивності праці, зростання масштабів виробництва, регулювання пропорцій суспільного виробництва, цінової політики, обмеження доступу на ринок неякісних і морально застарілих товарів.

 

Література

  1. Семюелсон Пол А. Мікроекономіка : [пер. з англ.] / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз. – К. : Основи, 1998. – 676 с.
  2. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 275 с.
  3. Ільїн В. Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: питання методології / В. Ю. Ільїн // Вісник Сумського національного аграрного університету: наук.-метод. журн. – Суми. Серія, Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 4 (63).– С. 108-111.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 72
Всього коментарів: 0