Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ БДЖІЛ В УМОВАХ ОДНООСІБНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ГРЕБІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Назаренко Олександр

аспірант

Науковий керівник: д.  в. н., професор Євстаф’єва В. О.

Мельничук Віталій

завідувач навчально-наукової лабораторії паразитології

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ БДЖІЛ В УМОВАХ ОДНООСІБНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ГРЕБІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

Бджільництво – галузь сільського господарства, яка виробляє цінний продукт харчування – мед, а також сировину для промисловості – віск. На заваді розвитку галузі стоять заразні й незаразні хвороби бджіл та їх розплоду, які завдають значних збитків бджільництву. До таких хвороб належить і варооз. Ця хвороба наносить велику шкоду бджолиній сім’ї на всіх фазах її розвитку впродовж року [1, 2]. Збудник вражає розплід і паразитує на робочих бджолах, трутнях та матках. Пошкоджуючи хітиновий покров дорослої бджоли, кліщ висмоктує гемолімфу, виснажує жирове тіло комахи і може бути причиною виникнення супутніх хвороб. Паразитуючи у розплоді, кліщ призводить до появи деструктивних нежиттєздатних бджіл. Бджолосім’ї при значному уражені збудником вароозу слабшають і гинуть, найчастіше в період зимівлі [3, 4].

У зв’язку з цим актуальним є вивчення поширення вароозу бджіл на території різних регіонів України.

Дослідження проводили в осінній період 2016 року в умовах пасік одноосібних селянських господарств (ОСГ) Гребінківського району Полтавської області на бджолиних сім’ях за відсутності розплоду. Ступінь ураження бджіл збудником вароозу досліджували згідно загальноприйнятої методики безпосередньо на пасіці [5]. Візуально встановлювали кількість кліщів на одній бджолі. Статистичну обробку даних проводили за допомогою комп’ютерної програми MS Excel 2003. Визначали середнє арифметичне (М) та його похибку (m) [6].

За результатами власних досліджень встановлено значне поширення вароозної інвазії бджіл в умовах ОСГ Гребінківського району. Показники ураження бджолосімей кліщем наведені в таблиці.

Таблиця 1

Поширення вароозу бджіл на території Гребінківського району

з/п

Власник

пасіки

Досліджено / уражено вуликів

%

ІІ, min−max

(екз. кліщів на бджолу)

% ураженості

на 100 бджіл,

M±m

1.

Чечіль В. В.

8 / 8

100,0

1−4

2,78±0,47

2.

Андрієчко Р. В.

11 / 5

45,5

1−3

2,22±0,87

3.

Назаренко О. С.

18 /18

100,0

1−3

2,46±0,34

4.

Зінченко О. В.

8 / 8

100,0

1−2

2,72±0,49

5.

Чигрин С. В.

6 / 6

100,0

1

1,55±0,35

6.

Мащенко А. В.

9 / 7

77,8

1−2

1,90±0,33

7.

Кобаль О. М.

6 / 6

100,0

1−4

4,21±0,47

8.

Шкурко В. В.

8 / 8

100,0

1−3

3,28±0,51

9.

Жолобецький М. В.

9 / 8

88,9

1−3

2,03±0,44

10.

Комар А. В.

6 / 6

100,0

1−2

2,48±0,60

11.

Степанович В. М.

4 / 4

100,0

1−4

2,55±0,69

12.

Школяр В. С.

4 / 4

100,0

1−2

1,62±0,65

Всього

97 / 88

92,7

1−4

2,51±0,15

 

Середня екстенсивність вароозної інвазії бджіл на території Гребінківського району становила 92,7 % за інтенсивності інвазії – від 1 до 4 екз. кліщів на одній бджолі. Причому, середній відсоток ураження був на рівні 2,51±0,15 %. 100,0 %-ве ураження вуликів кліщем встановлювали в 9-ти з 12-ти пасік. В інших трьох пасіках (ОСГ Андрієчко Р. В., Мащенко А. В. та Жолобецький М. В.) екстенсивність вароозної інвазії коливалася в межах від 45,5 до 88,9 %. Відсоток ураженості бджіл на території Гребінківського району знаходився в межах від 1,55±0,35 до 2,78±0,47 %.

Отже, варооз бджіл є поширеною інвазією бджіл в умовах одноосібних селянських господарствах Гребінківського району, середня екстенсивність вароозної інвазії становить 92,7 %.

Показник інвазованості бджіл знадиться в межах від 1 до 4 екз. кліщів на бджолі, а відсоток ураженості на 100 бджіл – від 1,55±0,35 до 2,78±0,47 %.

 

Література

1. Аветисян, Г. А. Пчеловодство [Текст] : учебник для студентов высш.
с.-х. учеб. заведений / Г. А. Аветисян. – М. : Колос, 1982. – 319 с.

2. Гробов, О. Ф. Болезни и вредители пчел [Текст] : учебник / О. Ф. Гробов, А. К. Лихотин. – М.: Агропромиздат, 1989. – 239 с.

3. Квасников, А. К. Варроатоз медоносных пчел [Текст] / А. К. Квасников. – К., 1990. – 72 с.

4. Гробов, О. Ф. Болезни и вредители медоносних пчел [Текст] : справочник / О. Ф. Гробов, А. М. Смирнов, Е. Т. Попов. – М. : Агропромиздат, 1987. – 335 с.

5. Методическим указаниям по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клешами варроа в условиях пасеки [Электронный ресурс] : ГУВ МСХ СССР от 16 января 1984 г. – Режим доступа : http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11918.htm. – Название с экрана.

6. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel [Текст] / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 207
Всього коментарів: 0