Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_2_Біологічні науки

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕРИТОРІЙ

Макеєва Ольга

аспірант

Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Писаренко П.В.

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕРИТОРІЙ

 

Управління безпекою життєдіяльності зводиться до підтримання всіх показників навколишнього середовища в таких межах, які забезпечують комфортні та здорові умови проживання і діяльності населення, захист від забруднення та відновлюваність всіх компонентів природного середовища, нейтралізацію шкідливого впливу антропогенного середовища на природу та населення.

Екологічна безпека – це стан захищеності населення та довкілля від різноманітних видів небезпеки природного та техногенного походження. Рівень екологічної безпеки країни завжди адекватний стану розвитку суспільства, його науково-технічним та економічним можливостям [1].

В наш час для всіх розвинених країн екологічна ситуація є предметом особливої ​​уваги офіційної влади всіх рівнів, політичних партій і громадських організацій, засобів масової інформації та широких верств населення.

Останнім часом спостерігається посилення негативного впливу людського фактору на оточуюче середовище , а особливо на зелені насадження.

Питання нормального існування та функціонування зелених масивів – одна з найважливіших екологічних проблем.

В даний час накопичений великий досвід по благоустрою та озелененню територій, створений багатий озеленювальний асортимент рослин та розроблено агротехніку їх вирощування, знайдено необхідні прийоми озеленення, визначено способи утримання зелених насаджень. Тому важливим питанням є запровадження контролю за благоустроєм навколишнього середовища.

Благоустрій – комплекс заходів по плануванню і озелененню нових та існуючих населених місць. Сучасний благоустрій охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, інженерних і архітектурних питань.

Благоустрій навколишнього середовища - це сукупна діяльність по впорядкуванню територій муніципальних утворень, зміни (реконструкції), підтримання в належному стані зовнішнього вигляду будівель, споруд та об’єктів благоустрою, що формує комфортне середовище життєдіяльності.

Об’єктами благоустрою є різні типи відкритих просторів і їх оточення: парки, сади, сквери, набережні, бульвари, площі, вулиці (в т.ч. пішохідні), двори, пляжі, аквапарки та ін; зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд (у т.ч. тимчасових); тимчасові споруди та їх комплекси - торгові кіоски, павільйони, стаціонарні лотки, міні-ринки, літні кафе, автостоянки, гаражні бокси, що окремо стоять об’єкти зовнішньої реклами [2, 3].

На даному етапі розвитку благоустрою та озеленення з’являється ряд завдань, які не можливо вирішити без використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій та застосування можливостей гео-інформаційних систем, без систематичного підвищення кваліфікації кадрів та суворого моніторингу.

Актуальність проблеми полягає в тому, що для реалізації функцій управління повинна бути створена відповідна система управління станом екосистеми. Ця система управління може бути організована у вигляді групи оперативного управління екосистемою при керівних апаратах. Функції цієї групи повинні зводитись до координації діяльності всіх структур, які мають відношення до екологічної безпеки, а саме: обласної, міської та районних санепідемстанцій щодо забруднення атмосфери, водних ресурсів, зелених насаджень та території; закладів МОЗ відносно проявів окремих захворювань мешканців ; диспетчерські служби підприємств і закладів, які можуть бути потенціальними забруднювачами природного середовища; комунальні підприємства населеного пункта щодо технічних неполадок та аварійних ситуацій в житлово-комунальному господарстві областей, районів та мікрорайонів.

Зараз закордонні активісти та екологи проводять кропітку роботу над озелененням та благоустроєм населених пунктів. Підвищена загазованість і запиленість повітря, несприятливі фізико-механічні властивості грунту, асфальтове покриття вулиць та площ, наявність підземних комунікацій і споруд у зоні кореневої системи, додаткове освітлення рослин у нічний час, механічні пошкодження та інтенсивний режим використання насаджень населенням - все це надає постійний негативний вплив на життєдіяльність рослин і призводить до передчасного відмирання зелених насаджень. Тому стає актуальним питання озеленення території, з метою зниження техногенного навантаження.

При виконанні комплексної підготовки до успішного впровадження системи контролю запроваджено комп’ютеризовану територіальну інформаційну систему, яка використовує комп’ютерні мережі, бази даних різного призначення, інспекційний контроль спеціалістів підприємств і організацій, із залучення громадськості. Цим самим буде забезпечена висока достовірність інформації, висока оперативність прийняття управлінських рішень, прозорість і гласність діяльності системи управління.

 

Література

  1. Мохняк С.М. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. – 264 с.
  2. Закон України « Про благоустрій населених пунктів» від 09.12. 2016 р.
  3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 01.01.2016 р.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 206
Всього коментарів: 0