Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПОРОДНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПОПУЛЯЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ УКРАЇНИ

Вишневський Леонід

к.с.-г.н., с.н.с.

начальник відділу генетичних ресурсів тварин

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН

м. Київ

Ковальчук Ігор

к.с.-г.н., доцент,

завідувач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Шуляр Альона

к.с.-г.н., старший викладач,

заступник з наукової роботи декана технологічного факультету

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ПОРОДНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПОПУЛЯЦІЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ УКРАЇНИ

 

Популяцію молочної худоби в Україні представлено тваринами вітчизняних та імпортних порід. В основі вдосконалення популяцій молочної худоби лежить внутрішньопородна селекція, консолідація порід та їх структурних елементів, удосконалення генеалогічної структури, селекція за бажаними ознаками тощо [2, 3].

Мета наших досліджень – здійснити оцінку породного та якісного складу активної частини популяції молочної худоби України. Матеріалом для досліджень слугували дані Державного реєстру племінних тварин станом на 01.01. 2015 року [1].

Результати досліджень свідчать, що племінна база молочного скотарства України представлена 13 породами, з яких 10 – вузькоспеціалізовані молочні, а загальна чисельність поголів’я становить 324,7 тис. гол., з яких 39,8 % корів (табл. 1).

Таблиця 1

Породний та якісний склад активної частини популяції молочних і комбінованих порід України

Порода

Всього, голів

Від загального поголів’я, %

В т. ч. корів, гол.

Середній по підконтрольній популяції надій за 305 днів останньої завершеної лактації, кг

Українська чорно-ряба молочна

176825

54,45

69328

6228

Українська червоно-ряба молочна

66308

20,42

27672

6236

Голштинська

37422

11,52

16286

8049

Українська червона молочна

20499

6,31

6334

5981

Українська бура молочна

737

0,23

350

5463

Білоголова українська

848

0,26

300

4800

Айрширська

985

0,30

513

6110

Англерська

715

0,22

248

4633

Червона польська

701

0,19

294

3864

Червона степова

6595

2,03

2456

4241

Симентальська

9065

2,79

3623

5600

Лебединська

1768

0,54

713

4458

Швіцька

2303

0,71

1085

7922

Всього

324771

100

129202

-

 

Найбільшу питому вагу у породному складі худоби займають українська чорно-ряба молочна – 176,8 тис. гол., або 54,5 %, українська червоно-ряба молочна – 66,3 тис. гол., або 20,4 %, та голштинська порода – 37,4 тис. гол., або 11,5 %. Питома вага решти порід, за винятком червоної степової та симентальської, не досягає і 1 %.

Така незначна чисельність більшості порід молочної худоби України звужує біорізноманітність та ускладнює проведення ефективного добору і підбору тварин за основними господарсько-корисними ознаками.

Найбільшим надоєм за 305 днів останньої завершеної лактації серед молочних і комбінованих порід України характеризуються корови голштинської (8049 кг), швіцької (7922 кг), українських червоно-рябої і чорно-рябої молочних (відповідно 6236 і 6228 кг) та айрширської (6110 кг) порід. Надій корів решти порід коливається в межах 3864–5981 кг молока.

Цілеспрямована селекційна робота з породами в Україні проводиться у 183 племінних заводах та 190 племінних репродукторах. Найбільша концентрація племінного поголів’я спостерігається у Київській – 33,6 тис. гол. (10,3 %), Хмельницькій – 32,8 (10,1), Полтавській – 28,4 (8,7), Черкаській – 24,1 (7,4), Харківській – 23,4 (7,2), Волинській – 22,9 тис. гол. (7,0 %) областях, а за якісним складом (за надоєм корів 6000 кг і більше) – поголів’я господарств Миколаївської (88,8 %), Київської (72,3 %), Харківської (70,3 %) та Дніпропетровської (64,5 %) областей.

 

Література

  1. Державний племінний реєстр. 2015 рік. – К., 2015. – Т. 2. – С. 4–66.
  2. Полупан Ю. Перспективи порідного удосконалення молочного скотарства / Ю. Полупан // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 24 (223). – С. 42–43.
  3. Про державну дотацію на утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби – з перших рук // Тваринництво сьогодні. – 2012. – № 7. – С. 10–15.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 244
Всього коментарів: 0