Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Волот Олена

к.е.н., доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку,

оподаткування та аудиту

Чернігівський національний технологічний університет

м. Чернігів

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Інформаційні технології (ІТ) надають інструменти і відіграють важливу роль в проектах посилення мобільності бізнес-процесів. Більш докладний зміст кожного з аспектів застосування інформаційних технологій у процесі вдосконалювання бізнес-процесів полягає в наступному [1].

1. Інформаційні технології як основа для побудови нових процесів. Інформаційні технології роблять можливими нові процеси, допомагають побудувати інноваційні бізнес-процеси, які не можна побудувати інакше. Упровадження новітніх інформаційних технологій дозволяє спростити існуючі бізнес-процеси, підвищити їхню ефективність або просто замінити їх принципово новими бізнес-процесами. Наприклад, значне поширення електронної пошти кардинально змінило більшість процесів у відділах постачання, маркетингу та збуту, зробивши комунікації з постачальниками й замовниками більш простими та надійними. Одночасно з цим електронна пошта посіла важливе місце в процесах доставки інформації і прийняття рішень, відтіснивши традиційну пошту.

2. Інформаційні технології як засіб управління проектами. Інструменти інформаційних технологій сприяють ефективному управлінню проектами, удосконаленню бізнес-процесів, аналізу існуючих і визначенню нових процесів. Існуючі в цій галузі програмні засоби можна умовно розділити на дві категорії. До першої відносяться програмні засоби, що дозволяють керувати будь-якими проектами. Це, наприклад, Microsoft Project, що базується на принципах мережевого планування й управління. Продукт дозволяє детально планувати й управляти перебігом виконання проекту, всіма наявними задачами і ресурсами, дозволяючи не вийти за рамки визначеного терміну й запланованого бюджету. До другої категорії належать такі специфічні для проектів реінжинірингу бізнес-процесів засоби, як система ReThink, що дозволяють моделювати існуючі бізнес-процеси підприємства, а потім на основі аналізу моделі «що, якщо» розглядати різні варіанти можливих бізнес-процесів і вибирати оптимальний варіант.

3. Інформаційні технології як засіб електронних комунікацій. Інформаційні технології зближують людей, зв’язуючи їх електронним способом, що дозволяє плідно працювати без безпосереднього контакту. Зараз існує величезна кількість широко розповсюджених комунікаційних технологій, серед яких – локальні обчислювальні мережі, доступ через модем, стільниковий і супутниковий зв’язок, і, звичайно, всесвітня мережа Інтернет, що сама по собі представляє цілий спектр могутніх комунікаційних технологій.

4. Інформаційні технології як засіб побудови корпоративних інформаційних систем (КІС) та ERP-систем. Інформаційні технології допомагають зв’язати різні напрямки бізнесу на основі єдиної корпоративної інформаційної системи. Безліч компаній – виробників програмного забезпечення, такі, як SAP, IBM, BAAN та інші пропонують інтегровані програмні рішення в галузі КІС.

Застосовуючи інформаційні технології для створення і підтримки стійкої конкурентної переваги, потрібно: впроваджувати досягнуті переваги в бізнес і продовжувати працювати над новими «проривними» рішеннями; розповсюджувати вже наявні досягнення на весь бізнес; використовувати позитивний досвід і досягнення інших компаній.

 

Література

  1. Волот О.І. Інформаційні технології як інструмент реінжинірингу в управлінні підприємствами / О.І.Волот // Зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного інституту «Формування ринкових відносин в Україні». – Київ: НДЕІ, 2012. – Вип.3. – С.126-129
  2. Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямів "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" / А. Є. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська та ін.; відп. ред. А. Ф. Барвінський. - Л. : Інтелект-Захід, 2004. - 520 с.
  3. Ильин В. В. Реинжинирингбизнес-процессов с использованием ARIS / В. В. Ильин. – М. : Вильямс, 2008. – 256 с
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 340
Всього коментарів: 0