Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Шерстюк Олександр

канд. екон. наук, доцент,

докторант кафедри фінансового аудиту

Київський національний

торговельно-економічний університет,

м. Київ

 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Чинною редакцією Кодексу етики професійних бухгалтерів [1] сформульовано низку фундаментальних принципів аудиту, які мають виконуватися аудиторами під час виконання завдань, пов’язаних з наданням впевненості користувачам фінансової інформації.

До таких принципів, зокрема, відносяться чесність, об’єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність та професійна поведінка.

Принцип чесності передбачає, що аудитор має бути відвертим та чесним, надаючи професійні послуги. При цьому, аудитору слід бути справедливим та не дозволяти собі необ’єктивності та неупередженості, конфлікту інтересів та впливу інших осіб, які шкодитимуть його об’єктивності.

Відзначається також необхідність виконання аудитором професійних послуг (зокрема – завдань аудиту фінансової інформації) з належною ретельністю, компетентністю та старанністю. Для цього він зобов’язаний постійно підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для надання клієнтові переваг компетентної особи, яка спирається на сучасні тенденції у практиці, законодавстві та методах роботи.

Кодексом [1] також встановлюється необхідність дотримання конфіденційності інформації, одержаної у процесі надання професійних послуг, та неприпустимість використання (чи розголошення) такої інформації без належних та визначених повноважень або якщо немає юридичного чи професійного права чи обов’язку розкривати цю інформацію.

Зміст професійної поведінки аудитора визначається необхідністю поводити себе таким чином, щоб це відповідало добрій репутації професії. При цьому необхідно утримуватися будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію.

Зазначені принципи, на наше переконання, можуть бути ідентифіковані як етичні принципи аудиторської професії.

Водночас, Кодексом [1] визначається необхідність надавати професійні послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами.

Ідентифікація змісту принципу передбачає визначення його основних характеристик, до яких, на наше переконання, можуть бути віднесені очікування щодо поведінки суб’єкта аудиту та мета, яка внаслідок такої поведінки може бути досягнута (табл.1).

Таким чином, ідентифікація змісту принципів аудиту через очікування щодо поведінки аудитора дає можливість сформувати поведінкову характеристику аудиту фінансової інформації. Оскільки поведінка аудитора з відповідними характеристиками очікується користувачами як фінансової інформації, так і результатів його роботи, можна зробити висновок про те що така характеристика розкриває об’єктивну складову ідентифікації відповідних принципів як елемента їх імплементації.

Ідентифікація змісту принципів аудиту фінансової інформації через мету їх застосування дає можливість навести його результатну характеристику. При цьому, виконання (чи невиконання) аудитором відповідних очікувань може призвести до досягнення (чи недосягнення) мети застосування відповідних принципів. Зважаючи на те, що досягнення чи недосягнення мети є наслідком дій аудитора, то відповідні результати його поведінки характеризують суб’єктивну складову ідентифікації принципів аудиту в контексті їх імплементації.

 

Таблиця 1

Ідентифікаційні характеристики принципів аудиту фінансової інформації

Принцип

Очікування щодо поведінки суб’єкта аудиту

Мета

1

2

3

Чесність

- висвітлення повної характеристики перевіреної інформації;

- висвітлення реальної характеристики перевіреної інформації

Формування та висловлення адекватної думки щодо перевіреної інформації

Об’єктивність

- формування суджень щодо перевіреної інформації виключно на основі отриманих та оцінених аудиторських доказів;

- ігнорування впливу інших осіб під час планування, виконання та оцінювання результатів аудиторських заходів

Забезпечення належного рівня довіри до результатів аудиту фінансової інформації

Професійна компетентність та належна ретельність

- підтримання достатнього для виконання завдань аудиту рівня кваліфікації, що ґрунтується на теоретичних знаннях та практичних навичках;

- виконання заходів аудиту в обсягу, достатньому для належного обґрунтування професійної думки

Забезпечення належного рівня довіри користувачів фінансової інформації до інституту аудиту як інструменту захисту інформаційних потреб

Конфіденційність

- дотримання вимог щодо обмежень у доступі до інформації, яка отримується під час аудиту, для третіх осіб

Захист інтересів суб’єкта господарювання

Професійна поведінка

- забезпечення видимості та належної формалізації незалежності суб’єкта аудиту;

- застосування підходу до оцінювання інформації та процесів її формування з точки зору професійного скептицизму

Забезпечення неупередженості аудитора під час виконання та оцінювання результатів аудиторських заходів

Технічні стандарти

- реалізація уніфікованих підходів щодо виконання та оцінювання результатів заходів аудиту

Забезпечення мінімізації розбіжностей у тлумаченні змісту, виконанні та оцінюванні результатів заходів аудиту

 

Література

1. Code of Ethics for Professional Accountants. Available at: https://www.ethicsboard.org/iesba-code.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 141
Всього коментарів: 0