Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛОТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ КОПРООВОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕМАТОДОЗІВ КУРЕЙ

Євстаф’єва Валентина

д.в.н., професор, завідувач кафедри

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

Мельничук Віталій

асистент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

Лукаш Катерина

здобувач вищої освіти за ступенем «Магістр»

спеціальністі «Ветеринарна медицина»

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛОТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ КОПРООВОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕМАТОДОЗІВ КУРЕЙ

 

За даними науковців, копроовоскопічні методи, які використовуються для діагностики нематодозів птиці мають різну діагностичну ефективність, що залежить від питомої ваги, в’язкості, ступеня кристалізації розчину, часу, який забезпечує максимальне спливання яєць на поверхню флотаційного розчину [1, 2]. Кожен з методів має свою техніку виконання та потребує різного часу для підготовки та проведення діагностичного дослідження [3, 4].

Науковцями запропоновано велику кількість флотаційних розчинів: хлориду натрію, натрію нітрату та тіосульфату, магнію сульфату, нітрату амонію, хлориду цинку, бішофіту, 40 % розчину глюкози, цукру та їх комбінацій. Всі ці розчини мають різну густину в межах від 1,18–1,82, а тому й відповідно різну діагностичну ефективність [5, 6].

Тому, встановлення діагностичної ефективності флотаційних розчинів за нематодозної інвазії курей є актуальним питанням, що потребує вирішення.

Дослідження проводили упродовж 2014–2016 рр. на базі навчально-наукової лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

З метою проведення порівняльної діагностичної ефективності відомих копроовоскопічних методів було досліджено 20 проб фекалій від хворої на аскаридіозно-гетеракозно-капіляріозну інвазію птиці, що належала неблагополучним господарствам Полтавського району. Фекалії відбирали з підлоги безпосередньо після акту дефекації. Завідомо інвазований яйцями нематод матеріал досліджували трьома методами:

1) метод Фюллеборна (1920), з використанням розчину кухонної солі (питома вага розчину − ρ=1,18−1,2);

2) метод Котельникова-Хренова (1981), з використанням нітрату амонію (питома вага розчину − ρ=1,3−1,32);

3) метод І. С. Дахно (2004), з використанням бішофіту (питома вага розчину − ρ=1,27−1,31).

Визначення інтенсивності інвазії проводили в краплині флотаційної рідини.

Результатами проведених досліджень встановлена висока діагностична ефективність методу І. С. Дахно з використанням бішофіту за нематодозної інвазії курей (табл. 1).

Таблиця 1

Ефективність методів зажиттєвої копроовоскопічної

діагностики нематодозів курей (n=20)

Метод дослідження

ІІ, яєць у краплині флотаційної рідини (M)

аскаридіоз

гетеракоз

капіляріоз

Фюллеборна

7,21

9,18

1,79

Котельникова-Хренова

9,65

12,26

3,21

І. С. Дахно

12,26

18,65

4,68

 

Так, найбільшу діагностичну ефективність показав метод за І. С. Дахно із використанням бішофіту: за аскаридіозу ІІ становила 12,26 яєць у 1 кр., за гетеракозу – 18,65 яєць, за капіляріозу – 4,65 яєць. Меншу діагностичну ефективність отримали за використання методу Котельникова-Хренова з аміачною селітрою: за аскаридіозу ІІ становила 9,65 яєць у 1 кр., за гетеракозу – 12,26 яєць, за капіляріозу – 3,21 яєць. Найменшу ефективність встановлювали при застосуванні методу Фюллеборна із використанням кухонної солі: за аскаридіозу ІІ становила 7,21 яєць у 1 кр., за гетеракозу – 9,18 яєць, за капіляріозу – 1,79 яєць.

Таким чином дослідженнями встановлено, що найбільшою діагностичною ефективністю за нематодозів кишкового каналу курей володіє копроскопічний флотаційний метод за І. С. Дахно із використанням бішофіту.

 

Література

1. Котельников Г. А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды: Справочник [Текст] / Г. А. Котельников. – М.: Колос, 1983. – 208 с.

2. Лутфуллин М. Х. Гельминтокопроскопические исследования животных [Текст] / М. Х. Лутфуллин, Д. Г. Латыпов, М. Д. Корнишина. – Казань, 2002. – 24 с.

3. Дахно І. С. Екологічна гельмінтологія [Текст] / І. С. Дахно, Ю. І. Дахно. – Суми, 2010. – 220 с.

4. Сафиуллин Р. Т. Копроскопические методы диагностики свиней [Текст] / Р. Т. Сафиуллин // Ветеринария. – 2001. – № 5. – С. 29–32.

5. Євстаф’єва В. О. Порівняльна ефективність копроскопічних методів діагностики паразитозів тварин [Текст] / В. О. Євстаф’єва // Вісник ПДАА. – 2007. – № 1. – С. 110–111.

6. Третьяков А. М. Лабораторная диагностика паразитарних заболеваний животных [Текст] / А. М. Третьков, П. И. Евдокимов, В. А. Шабаев. – Улан-Удэ, 2006. – 39 с.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 250
Всього коментарів: 0