Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

Іщенко Тетяна

учитель фізики

Полтавська загальноосвітня школа № 25

Біліченко Денис

учень

Кулик Максим

науковий співробітник

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

 

Пшениця озима – це важлива продовольча культура нашої країни, з борошна якої виготовляють хлібобулочні вироби, а зерно та продукти переробки експортують за кордон [1].

Частковий огляд літератури, згідно проблематики обраного питання дозволяє стверджувати, що сортові властивості пшениці озимої, поряд із впливом ґрунтово-кліматичних умов, агротехнічних заходів вирощування мають суттєвий вплив на ріст та розвиток рослин, формування врожайності та якість зерна [2-5].

На даний час вимоги до сорту, як одного із факторів стабільного підвищення врожайності та валового збору зерна постійно зростають. У зв’язку з чим для підвищення врожайності пшениці озимої необхідним є підбір адаптивних до конкретних умов вирощування сортів [6].

У зв’язку з чим були проведені дослідження на базі лабораторії та дослідної ділянки Полтавської загальноосвітньої школи № 25 (м. Полтава). Експериментальну роботу здійснено протягом 2015-2016 років відповідно до прийнятих методик [7]. Завдання дослідження поєднували: визначення динаміки кількісних показників рослин (у різні фази) та рівня урожайності сортів пшениці озимої, що створені в Полтавській державній аграрній академії: Царичанка, Оржиця, Соната, Кармелюк, Сидір Ковпак, Вільшана, Диканька, Зелений гай, Санжара.

За результатами лабораторних досліджень було встановлено, що усі сорти пшениці озимої мали високі показники посівних якостей насіннєвого матеріалу: чистота насіння – на рівні 99%, схожість варіювала від 92 до 100%, маса 1000 насінин – від 39,9 до 43,7 г.

За висотою рослин у фазу кущіння виокремилися сорти Кармелюк і Загальний гай, С. Ковпак, Вільшана, середня висота була у Царичанки та Диканьки, найменше – у сорту Оржиці. Маса вегетативної частини рослин була найбільшою у сортів Вільшана та Санжара, суттєво менше у сортів Кармелюк, Загальний гай, С. Ковпак, Царичанки, найменше – у сортів Соната і Диканька.

Найвищі показники елементів структури врожаю на час збирання були у сортів Вільшана, Зелений гай, Царичанка, суттєво меншими вони виявилися у сортів Оржиця, Соната, Кармелюк, Санжара та Диканька, найменшими – у сорту С. Ковпак. Це відповідним чином мало вплив на урожайність досліджуваних сортів пшениці озимої (рис. 1).

НІР05 0,56

Рис. 1. Урожайність сортів пшениці озимої, 2016 р.

 

З-поміж сортів пшениці озимої поставлених на вивчення найкращі посівні якості насіння, біометричні показники рослин на початкових етапах росту, розвитку та під час формування врожаю, рівень урожайності зерна забезпечували сорти Вільшана, Зелений гай та Царичанка, суттєво найменшими ці показники (окрім висоти рослин) були у сорту Сидір Ковпак.

 

Література

1. Лихочвор В. В. Озима пшениця [Текст] / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів: НВФ ”Українські технології”, 2002. – 88 с

2. Базалій В. В. Характер прояву і вплив гідротермічних умов на формування урожайності зерна зернових культур [Текст] / В. В. Базалій, М. І. Федорчук, Г. Г. Базалій // Таврійський науковий вісник. – 2000. – №16. – С. 21–25.

3. Польовий В. М. Ефективність біологічної та мінеральної систем удобрення озимої пшениці [Текст] / В. М. Польовий, М. Г. Панасюк, Л. Я. Лукащук. // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва. – Дніпропетровськ, 2002. – № 18–19. – С. 104–106.

4. Самофалов А. П. Роль разных элементов структуры урожая в увеличении урожайности озимой пшеницы [Текст] / А. П. Самофалов // Зерновое хозяйство. – 2005. – №1. – С. 15–18.

5. Фурманець М. Г. Дія систем удобрення та попередників на врожай і якість пшениці озимої / М. Г. Фурманець [Текст] // Вісник Сумського національного університету. – 2012. – №9 (24). – С. 34–39.

6. Лебідь Є. М. Наукові основи підвищення ефективності виробництва зерна в Україні [Текст] / Є. М. Лебідь, М. С. Шевченко // Бюлетень Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ : Інститут зернового господарства, 2008. – № 33–34. – С. 3–7.  

7. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Під ред. В. В. Вовкодава. – Вип. 4. – К., 2001. – С. 29–30.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 1010
Всього коментарів: 0