Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ВПЛИВ ЯВИЩА СЕЗОННОСТІ НА ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА

Чурилов Олександр

студент

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Лаптєва В.В.

Київський торговельно-економічний університет

м. Київ

 

ВПЛИВ ЯВИЩА СЕЗОННОСТІ НА ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА

 

         Сезонність дуже часто проявляє свій вплив на економічну складову суспільного життя, країн, суб’єктів господарювання. Майже всі сфери діяльності, починаючи від сільського господарства і ,завершуючи добувною промисловістю мають певні точки, що позначають пікові та мінімальні показники виробничо-господарської діяльності. Нікітіна І.М., Попова Л.О. вивчають вплив сезонності на динаміку валового внутрішнього продукту [1, с. 22], Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. вивчають сезонні коливання у промисловості [2, с. 90], Мазур М.В. доводить необхідність коригування індексу споживчих цін на сезонність [3, с. 26]. Лунєєв В.В., вивчаючи сезонність, підкреслює, що сезонні коливання притаманні абсолютній більшості юридично значущих явищ [4, с. 301]. Але ми розглянемо вплив сезонності з іншої точки зору.

         Так згідно П(С)БО 16 « Витрати» витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5].

         Явище сезонності впливає як на постійні так і на змінні витрати підприємства. Постійні витрати – це витрати за певний період часу, загальна сума яких не змінюється при зміні обсягів виробництва (випуску) продукції.            Звідси змінні витрати – це витрати, сума яких змінюється залежно від  обсягу виробництва. До постійних витрат належать видатки на утримання управлінського персоналу, охорону підприємства, оренду приміщень, електроенергію. Всі вони не змінюються залежно від обсягу виробництва, але на них впливають явища природи такі як: зміна пір року, опади (дощ, сніг, град), температура повітря, погодні умови. Наприклад, постійні витрати підприємства зростають взимку, а влітку зменшуються. Все це відбувається через необхідність опалення та освітлення виробничих приміщень, оскільки температура взимку нижча ніж влітку, потрібні більші витрати на опалення. З електроенергією теж саме, видатки взимку збільшуються через скорочення тривалості світлового дня взимку на 45-55% в порівнянні з літнім періодом. Змінні витрати теж підлягають впливу сезонності, але вже у меншій мірі. Прикладом може слугувати сезонне підвищення цін на пальне, продукти та інші ресурси, що необхідні для функціонування підприємства і здійснення ним виробничо-господарської діяльності.      

  • П(С)БО 15 "Дохід" дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо)[6]. Вплив сезонності полягає у збільшенні чи зменшенні доходу підприємства від реалізації продукції. Для підприємств, які надають послуги з організації відпочинку та дозвілля відчувають найбільший ефект від цього явища. Найбільші доходи такі підприємства отримують в теплу пору року, а взимку можна спостерігати зниження ділової активності, яке призводить до зменшення доходів. У деяких галузях все навпаки, зимовий сезон є піковим, а літній так званим «мертвим». До  таких галузей можна віднести добувну галузь чи заготівельну, діяльність підприємств яких можлива лише під час зимового періоду через складні умови праці.  

Явище сезонності має такі позитивні моменти:

  • можливість підприємств підготуватися до сезону;
  • наявність  певного періоду часу для ремонту та оновлення обладнання, впровадження інноваційних технологій та нових принципів організації управління;
  • можливість підбору кваліфікованих кадрів, навчання та підвищення кваліфікації робітників.

Але незважаючи на наявний позитивний вплив, сезонність завдає більше соціально-економічної шкоди суб’єктам господарювання через збільшення витрат та упущення економічної вигоди через зміну ринкової кон’юнктури та впливу явищ природи, що може проявлятися у вигляді збільшення строку поставок готової продукції через несприятливі погодні умови.

Отже, підводячи підсумки, можна сказати про те, що не можна нехтувати впливомтакого явища як сезонність особливо, якщо підприємство залежить від нього. Для зменшення цього впливу необхідно планувати витрати та доходи підприємства, враховуючи ступінь впливу сезонності на виробничу діяльність підприємства, та використовувати періоди мінімальної активності для впровадження нових технологій та рішень для підготовки до наступного сезону. Ще одним шляхом зменшення впливу сезонності може стати урізноманітнення напрямів діяльності підприємства та застосування енергозберігаючих технологій для зменшення витрат підприємства.

Література

  1. Нікітіна І.М., Попова Л.О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту // Статистика України.–2003.– № 4.–С. 20-27.
  2. Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Застосування методу фільтра Калмана для прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності // Статистика України.–2004.– № 2.–С. 87-90.
  3. Мазур М.В. Коригування індексу споживчих цін на сезонність // Статистика України.–2004.– № 3.–С. 26-31.
  4. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 400 с.
  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318
  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 1116
Всього коментарів: 0