Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Герасимів Зоряна

к. геогр. н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

В сучасних умовах важливим фактором розвитку багатьох країн є міграційні процеси. Дедалі більшого поширення набуває  міжнародна трудова міграція. Передумовами такої міграції є зростання попиту на дешеву робочу силу, незадовільні умови життя та праці населення в окремих країнах, вищі стандарти якості життя у розвинутих країнах, політичні, релігійні, етнічні причини. Основною метою трудових міграцій залишається прагнення  покращити матеріальне становище.

Для сучасних міграційних процесів характерним є тимчасовий характер, оскільки більшість мігрантів мають намір через деякий час повернутись на Батьківщину, тому слід відмітити ротаційний характер міграції. Однак часто спостерігається  і прагнення до натуралізації (отримання громадянства іншої країни).

Складна соціально-економічна та військово-політична ситуація у нашій країні, неможливість знайти роботу та відсутність засобів до існування  спричиняють збільшення інтенсивності міграційних процесів, насамперед призводять до зростання трудової міграції, що негативно позначається на  людському, демографічному та трудовому потенціалах країни.

Сьогодні в Україні можна виділити такі головні причини масової еміграції населення:

  • економічна і політична нестабільність у країні;
  • неможливість для багатьох громадян отримати роботу з належним рівнем оплати праці;
  • значні відмінності у рівнях життя  та розмірах заробітної плати українців та  європейців;
  • відсутність перспектив розвитку та професійного зростання для обдарованих людей;
  • соціальна незахищеність українських громадян.

Позитивними  рисами еміграції робочої сили є наступні:

  • зниження рівня безробіття;
  • зменшення соціальної напруженості в суспільстві;
  • грошові перекази заробітної плати мігрантів на Батьківщину;
  • отримання досвіду роботи, оволодіння новими технологіями.

Негативними наслідками еміграції робочої сили є втрата молодої, найбільш мобільної частини трудових ресурсів, виїзд з країни кваліфікованих спеціалістів,  проблеми повторної адаптації працівників, які повертаються після роботи за кордоном та ін.

Важливою проблемою на сьогоднішній день є значні розміри нелегальної  чи то напівлегальної трудової міграції. Так мігранти хоча й мають дозвіл на в’їзд  у певну країну, однак не мають  дозволу на отримання роботи. Вони працюють нелегально і  є вкрай незахищеними як із соціальної, так і з правової точки зору. Першочерговим завданням держави є проведення відповідної міграційної політики, яка  б сприяла зменшенню масового відтоку молодих українців за кордон, створенню сприятливих умов  життя і праці  населення у своїй країні, захисту інтересів своїх працівників за кордоном.

 

Література

1. Гуменюк Ю. П. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 619 с.

2. Ткаченко Л. Г. Проблеми соціального забезпечення українських трудових мігрантів [Текст] / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. – 2009. - № 1. – С. 72.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 837
Всього коментарів: 0