Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_2_Біологічні науки

СИМБІОТИЧНА СЕЛЕНЗБАГАЧЕНА БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВКА

Трегуб Наталія

аспірант

Науковий керівник: к.т.н., проф. Капрельянц Л.В.

Одеська національна академія харчових технологій

м. Одеса

 

СИМБІОТИЧНА СЕЛЕНЗБАГАЧЕНА БІОЛОГІЧНО АКТИВНА ДОБАВКА

 

Погіршення екологічних умов, стреси, хронічні захворювання, прийом антибіотиків, нераціональне харчування знижує рівень імунного захисту організму [1]. У зв’язку з цим вченими ставиться питання про перегляд фізіологічної потреби організму в деяких незамінних макро-і мікронутрієнтах, а також встановлення доз збагачуючих добавок для продуктів лікувально-профілактичної спрямованості з урахуванням підвищеної потреби організму в них [2]. Особливу увагу звертає низький рівень надходження ессенціального мікроелементу селену до організму людини з продуктами харчування.

Селен – есенціальний мікроелемент, що в нормі надходить до організму з продуктами харчування [3]. Перспективним напрямом досліджень є створення селеновмісних біологічно активних добавок.

Метою роботи був підбір кількісного вмісту інокулятів лакто- та біфідобактерій для створення селеновмісної біологічно-активної симбіотичної добавки.

У роботі використовували музейні культури Lactobacillus acidophilus штам 412/307 та Bifidobacterium bifidum – I. Добову культуру лактобактерій отримували шляхом культивування на MRS бульйоні, а біфідобактерій – на кукурудзяно-лактозному середовищі. З метою накопичення симбіотичної біомаси досліджуваних мікроорганізмів поживні середовища об’єднували у співвідношенні 1:1 з подальшим внесенням інокулятів лакто- та біфідобактерій у співвідношенні 1:1, 1:10(одночасно), 1:10(інокулят лактобактерій вносили через 10 годин після внесення інокуляту біфідобактерій). Селеніт натрію Na2SeO3 вносили в поживне середовище безпосередньо перед інокуляцією мікроорганізмів, в концентрації 5 мкг/мл (обрана концентрація Na2SeO3 не викликає пригнічення росту мікроорганізмів).  В якості стимулятора росту для біфідобактерій використовували фруктозу, яку вносили в кількості 1%.

По закінченні культивування кількісний вміст лактобактерій визначали методом десятикратних розведень на знежиреному молоці, а біфідобактерій – на напіврідкому кукурудзяно-лактозному середовищі з додаванням неоміцину.

Визначено, що при співвідношенні інокулятів мікроорганізмів в кількості 1:1, вміст лактобактерій вкінці культивування становив 109 КУО/см3, а біфідобактерій – 3,4×10КУО/см3. Це пояснюється більш швидким процесом накопичення біомаси лактобактерій, що супроводжувався інтенсивним накопиченням молочної кислоти, присутність якої викликає пригнічення росту біфідобактерій.

При одночасному введенні інокулятів у співвідношенні 1:10 встановлено більш інтенсивний процес накопичення біомаси біфідобактерій. Кількісний вміст лактобактерій становив 109 КУО/см3, біфідобактерій – 1,8×10КУО/см3. Пояснити це можна вищою концентрацією інокуляту біфідобактерій, порівняно з концентрацією інокуляту лактобактерій, а також присутністю фруктози, в якості стимулятора росту біфідобактерій.

При внесенні інокулятів у співвідношенні 1:10, але лактобактерій через 10 годин від початку культивування біфідобактерій відмічено більш інтенсивне накопичення біфідобактерій, кількісний вміст яких становив  1,2×10КУО/см3. Вміст лактобактерій вкінці культивування становив 109 КУО/см3.

Таким чином встановлено, що оптимальним співвідношенням інокулятів лакто- та біфідобактерій, при культивуванні на селеновмісному середовищі є 1:10. Раціональний час внесення інокуляту лактобактерій на 10 годину від початку культивування біфідобактерій.

 

Література

  1. Иванова Т.Н., Ульяненко Л.А. Биологически активные добавки и их применение. – Орел, 2005. – 189 с.
  2. Капрельянц Л.В., Йоргачова О.Г.Функціональні продукти. – Одеса, "Друк". – 2003. – 229-237 с.
  3. Eazenyi P., Sztrik. A., Babka B., Prokisch J. Elemental, Nano-Sized (100-500 nm) Selenium Production by Probiotic Lactic Acid Bacteria // J. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 1, No. 2, July 2011.− p. 56-64.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 225
Всього коментарів: 0