Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Диптан Людмила

студентка

Науковий керівник: к.т.н., доцент Красінько В.О.

Національний університет харчових технології

м. Київ

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

 

Рослини, що є основою сільськогосподарських та лісових систем, піддаються постійному впливу фітопатогенних мікроорганізмів. Вони паразитують на рослинах та спричиняють захворювання різних органів наземної частини і кореневої системи під час вегетації, а також у процесі зберігання врожаю [1].

Інфекційні хвороби – основна причина зниження продуктивності сільськогосподарських рослин. Для запобігання втрат врожаю, викликаних грибковими патогенами, зерно і посіви обробляють фунгіцидами, які є небезпечними для людини та оточуючого середовища.

Екологічно безпечна альтернатива хімічним пестицидам – біологічні препарати, що створюються на основі мікробних агентів. В усьому світі широко застосовуються бактеріальні та грибні препарати – антагоністи фітопатогенів. Найбільш поширеними бактеріальними препаратами є препарати на основі бактерій двох родів Bacillus і Pseudomonas [2].

Бактерії роду Pseudomonas: не утворюють спор, є природними регуляторами фітопатогенних мікроорганізмів, добре засвоюють органічні субстрати, продукують антибіотики та регулятори росту. Псевдомонади продукують також сідерофори, що активно зв’язують іони Fe3+ в ґрунті і, таким чином, позбавляють більшість фітопатогенів необхідного живлення [1].

На відміну від псевдомонад бактерії роду Bacillus утворюють терморезистентні спори, що характеризуються великою стійкістю до зовнішніх подразників та залишаються життєздатними навіть за найбільш несприятливих умов, швидко ростуть та розмножуються. Такі бактерії, потрапляючи в природне середовище, виділяють біологічно активні речовини, що стимулюють ріст та розвиток рослин, підвищуючи їх стійкість до захворювань [1].

Крім бактеріальних препаратів широко застосовуються препарати на основі грибів. Їх можна розділити на дві групи: 1) препарати на основі мікроміцетів-антагоністів, що в боротьбі за субстрат продукують сильні антибіотики, які пригнічують розвиток фітопатогенів; 2) препарати на основі мікроміцетів-гіперпаразитів, ці мікроскопічні гриби безпосередньо харчуються міцелієм фітопатогенів та їх спорами.

До першої групи належить відомий препарат – «Триходермін». До складу даного засобу входять мікроміцети виду Trichoderma viride. Вони здатні виділяти різні речовини: фактори росту (ауксини, цитокіни), вітаміни та антибіотики. Фітогормони, які виділяє Trichoderma, надходять в рослину та стимулюють швидкий ріст та розвиток [3].

Порівнявши різні біологічні агенти за деякими ознаками (тривалістю культивування, здатністю до стимуляції росту, кількістю виходу спор та ін.), можна констатувати про деякі відмінності та схожість препаратів на основі даних мікроорганізмів (таблиця 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика біопрепаратів

Штам мікроорганізму

Титр спор та клітин, млрд./мл

Тривалість культиву-вання, год

Можливість застосування з іншими препаратами

Стимуляція росту рослин за обробки препаратами

1

2

3

4

5

Bacillus

B. subtilis

10-ВИЗР

(Алірин Б)

2´109

72

Сумісний з гербіцидами та фунгіцидами

B. subtilis

М 22-ВИЗР

(Гамаїр)

2´109

72

Не може використовуватись з бактерицидними препаратами

B. subtilis 26Д

(Фітоспорин)

2´109

336

Сумісний з хімічними пестицидами

+

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

B. subtilis ИПМ-215 (Бактофіт)

2,5-3´109

48

Сумісний з інсектицидами та хімічними гербіцидами

+

Pseudomonas

P.aeoreofaciens

BS-1393 (Псевдобактерин-2)

2-3´109

Може застосовуватись з агрохімікатами та пестицидами

+

P. fluorescens

ИБ-51

(Елена)

2-3´109

48

Сумісний з хімічними препаратами, крім тих, що містять ртуть та мідь

+

Trichoderma

T.lignorum 300A

(Триходермін-4)

1´109

96

Можна використовувати з іншими біологічними препаратами

+

             
 

З даних, наведених у таблиці, видно, що штам B. subtilis ИПМ-215, який використовується в препараті «Бактофіт», має найбільший титр клітин – 2,5...3´109 млрд./мл, порівняно з іншими препаратами, та для досягнення такого титру необхідно коротший термін культивування.

Отже, препарати на основі бактерій роду Bacillus є не лише досить ефективними у боротьбі з фітопатогенними мікроорганізмами, а й більш прості у виробництві.

 

Література

  1. Ярошенко В.А. Микробиологические препараты в растениеводстве [Текст] / В.А. Ярошенко // БиоМир. – 2011. – № 2 (2). – С. 2-3
  2. Штерншис М.В. Тенденции развития биотехнологии микробных средств защиты растений в России [Текст] / М.В. Штерншис // Вестник томского государственного университета. Биология. – 2012. – № 2 (18). – С. 92-100.
  3. Гнеушева И.А., Павловская Н.Е., Яковлена И.Е. Биологическая активность грибов рода Trichoderma и их промышленное применение [Текст] / И.А. Гнеушева, Н.Е. Павловская, И.Е. Яковлена // Вестник Орел ГАУ. – 2010. – № 3. – С. 36-39.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (17.05.2016)
Переглядів: 889
Всього коментарів: 0