Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ БАСЕЙНІВ ПІВДЕННОГО БУГУ, ДНІСТРА І РОСІ

Гамалій Ірина

к. геогр. н., доцент, чл.-кор. МАНЕБ

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ БАСЕЙНІВ ПІВДЕННОГО БУГУ, ДНІСТРА І РОСІ

 

Землі водного фонду мають вагому соціальну, економічну і ландшафтоутворюючу роль. Визначена Водним Кодексом України компонентна структура земель водного фонду є основою для становлення правового режиму їх використання [1, 3].

Згідно ст. 4 Водного Кодексу України землями водного фонду визначаються землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, прибережними захисними смугами вздовж морів, річок, навколо водойм, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами та каналами, включаючи смуги відведення для них та берегові смуги водних шляхів.

Зважаючи на надзвичайно важливе середовищеутворювальне і водоресурсне значення земель водного фонду, їх використання регламентується екологічними вимогами для територій, що підлягають особливій охороні.

Важливе господарське значення мають землі водного фонду зайняті водними об’єктами, які використовуються для потреб енергетики, промисловості, сільського господарства, рибництва, рекреації та ін.

Метою дослідження було вивчення компонентної структури земель водного фонду басейнів Південного Бугу, Дністра і Росі як найбільш зарегульованих в Україні та зокрема у межах Правобережного Лісостепу.

Повністю розміщеним у Правобережному Лісостепу України є басейн Росі, в його межах знаходиться і більша частина басейну Південного Бугу, що на заході межує з басейном Дністра. Територія басейну Дністра, розміщена у Правобережному Лісостепу, знаходиться у межах Вінницької області.

Згідно даних земельного кадастру, облікових даних БУВРів Південного Бугу і Росі [2, 4] загальні площі земель водного фонду у зазначених басейнах становлять відповідно 270,3 тис га і 53,01 тис га при відповідних площах басейнів – 63700 кв. км і 12600 кв. км (табл. 1).

Таблиця 1

Компонентна структура землі водного фонду, тис га

№ п/п

Землі, зайняті:

Басейн Південного

Бугу

% від площі басейну

Басейн

Росі

% від площі басейну

1.

річками та струмками

31,8

0,5

3,4

0,3

2.

водосховищами та ставками

86,4

1,4

21,9

1,7

3.

озерами та прибережними замкнутими водоймами

0,2

0,003

0,01

0,0007

4.

каналами, колекторами та канавами

3,0

0,05

0,6

0,05

5.

лиманами

5,9

0,09

6.

землі під гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами

1,0

0,015

0,1

0,008

7.

відкритими заболоченими землями

60,0

0,9

10,8

0,8

8.

прибережними захисними смугами

82,0

1,3

16,2

1,3

Всього

270,3

4,3

53,01

4,2

 

Площа басейну Дністра у межах Правобережного Лісостепу України становить 7400 кв. км [5].

Загальна площа земель водного фонду Вінницької області в басейні Дністра складає 19,1 тис га.

Землі, зайняті річками та струмками становлять 9,91 тис га.

Землі , зайняті водосховищами і ставами становлять відповідно 0,77 тис га і 2,65 тис га.

Канали та водоводи, лимани, а також озера на території басейну Дністра у межах Вінницької області відсутні.

Отже, згідно виконаних досліджень найбільші площі земель водного фонду у межах зазначених басейнів мають землі, зайняті водосховищами і ставами, прибережними захисними смугами, відкритими заболоченими землями.

 

Література

  1. Водний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 7 грудня 2000 р. № 2120-ІІІ) // ВВР. – 2001. – №2–3.
  2. Звіт про діяльність БУВР р. Рось з питань управління і контролю за раціональним використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів у 2013 році. – Біла Церква: БУВР р. Рось, 2014. – 145 с.
  3. Земельний кодекс України. – Львів: Укр. технології, 2001. – 80 с.
  4. Річний звіт про діяльність Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг з питань управління і контролю за раціональним використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів за 2013 рік. – Вінниця: БУВР річки Південний Буг, 2014. – 230 с.
  5. Річний звіт про діяльність Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у басейні річки Дністер на території Вінницької області за 2013 рік. – Вінниця: БУВР річки Південний Буг, 2014. – 53 с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 277
Всього коментарів: 0