Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИЩІ РІЗНОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE, SATURNIIDAE, SPHINGIDAE) РЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

Голобородько Кирило

к.б.н., доцент кафедри зоології та екології

Садиченко Вікторія

студент бакалаврату

Науковий керівник: к.б.н., доц. Голобородько К.К.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

м. Дніпропетровськ

 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИЩІ РІЗНОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE, SATURNIIDAE, SPHINGIDAE) РЛП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

 

         РЛП «Придніпровський» – перший регіональний ландшафтний парк, створений на території Дніпропетровської області [1]. Наразі в його межах охороняється унікальний природний комплекс колишньої порожистої частини долини р. Дніпро [2, 3, 4]. Винятковість та ступінь збереження місцевих екосистем дозволила зберегтися тут цікавому фауністичному комплексу вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Lasiocampidae, Saturniidae, Sphingidae) [2, 5]. Метою нашого дослідження було установити сучасний стан рідкісних і зникаючих видів вищих лускокрилих РЛП «Придніпровський».

         Основним матеріалом були власні збори з регіону досліджень, що проводились протягом 15 останніх років. Окрім власних зборів було оброблено матеріали ентомологічних фондів кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Опрацьований матеріал надав змогу встановити деякі особливості фауни регіону майже за 60‑річний період.

Польовими дослідженнями було охоплено всі основні за розмірами та ступенем збереження екосистеми колишньої порожистої частини р. Дніпро. Імаго збирали переважно на різні джерела світла. Основну частину матеріалу зібрано за загальноприйнятою методикою лову на світло. Джерело випромінювання (РВЛ 500 Вт та ДРЛ-250) знаходилось на відстані 1–1,5 м від поверхні ґрунту, позаду лампи було закріплено білий екран (1,5 × 1 м), під екраном розміщували світле полотно (відбивач). Лускокрилих збирали з екрану відкритою морилкою. Також імаго збирали вдень за допомогою ентомологічного сачка, вигодовували з гусені та виводили із зібраних лялечок.

         Серед 11 видів родини Коконопряди (Lasiocampidae Harris, 1841), зареєстрованих на території РЛП представників із охоронними статусами не має. Але з цієї території зроблено знахідки таких рідкісних видів як Коконопряд пирійний (Malacosoma franconicum ([Denis et Schiffermüller], 1775)) та Коконопряд неогена (Eriogaster neogena (Fisher von Waldheim, 1824)) [5]. Для першого виду, це найпівнічніша знахідка на території України (решта популяції відома лише з АР Крим). Знахідка E. neogena взагалі й досі лишається єдиною на території нашої держави.

         Із п’яти відомих в Україні видів родини Павиноочки (Saturniidae Boisduval, 1837) на території РЛП знайдено два – Сатурнія грушева (Saturnia pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775)) та Сатурнія середня, або тернова (Eudia spini ([Denis et Schiffermüller], 1775)). Обидва види є рідкісними і занесені до Червоної книги України та Червоної книги Дніпропетровської області. Особливе занепокоєння викликає Сатурнія середня, адже з території РЛП після 1970-х рр. вона не відома.

         Родина Бражники (Sphingidae Latreille, 1802) представлена у фауні РЛП 17 видами. Серед них, Бражник прозерпіна (Proserpina proserpina (Pallas, 1772)) та Бражник обліпиховий (Hyles hyppophaes (Esper, [1793])) є глобально рідкісними видами. Обидва занесені до Червоного списку МСОП із статусом DD (види, для оцінки стану яких не вистачає даних). Знахідка P. proserpina зроблена у межах РЛП є першою у історії дослідження цієї території. Ще три види – Бражник мертва голова (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)), Бражник дубовий (Marumba quercus ([Denis et Schiffermüller], 1775)) та Бражник скабіозовий (Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)) занесені до Червоної книги України. Всі перелічені види на території парку мають відносно сталі популяції, реєструються щорічно.

 

Література

  1. Голобородько, К.К. Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області [Текст] / К.К. Голобородько, О.Є. Пахомов // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Біологічні науки, 2015. № 2 (36). – С. 36–39.
  2. Голобородько, К.К. Біорізноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 1 (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea (частина)) [Текст] / К.К. Голобородько, І.Г. Плющ, О.Є. Пахомов / за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, – 2010. – 296 с.
  3. Goloborodko, K.K. Rare and endangered butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) the former rapids part of Dnepr [Текст] / К.К. Goloborodko // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. 19, № 2. – С. 135–145.
  4. Афанасьєва, В.О. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) фауни колишньої порожистої частини Дніпра [Текст] / В.О. Афанасьєва, З.Ф. Ключко, К.К. Голобородько, О.В. Жаков // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2011. – Т. XIX, вып. 2. – С. 55–60.
  5. Голобородько, К.К. Новые находки редких и малоизвестных Lasiocampidae (Lepidoptera) на Украине [Текст] / К.К. Голобородько, И.Г Плющ // Вестник зоологии, 2010, Т. 44, № 5. – С. 466.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 348
Всього коментарів: 0