Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ГІДРОХІМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДЕЯКИХ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА

Михайлова Тетяна

студентки

Рябуха Аліна

студентка

Сердюк Світлана

к.б.н., доцент

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

м. Дніпропетровськ

 

ГІДРОХІМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДЕЯКИХ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІПРА

 

Основні водотоки Дніпропетровської області відчувають суттєвий антропогенний тиск з аграрно-промисловим порушенням природної рівноваги. Найбільш показовими у данному відношенні є притоки р. Дніпро, а саме рр.Самара, Вовча та Інгулець, які і були обрані об’єктами нашого дослідження.

При аналізі гідрохімічного стану річок використовувалися дані «Екологічного паспорта Дніпропетровської області» за 2014 р., які зіставлялися з даними «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області» за 2012 р.

Річка Самара – це лівий і найзначніший з приток Дніпра у басейні Запорізького водосховища. Загальна довжина Самари 311 км, а площа басейну – 22600 км2. Річка Самара – джерело водопостачання для промислових та сільськогосподарських потреб. Лабораторія моніторингу вод облводресурсів контролює якість води р. Самара у створі в с.Вербки та смт. Підгороднє. Скид стічних вод здійснюється рядом підприємств. Так скидання зворотних вод без очистки/недостатньо очищених здійснюється ПАТ “Лінде Газ Україна”, “Придніпровська ТЕС”, ПАТ ДТЕК “Дніпроенерго", ТОВ “Дніпропетровська паперова фабрика”, КП “Терновське житлово-комунальне підприємство”, КП “Павлоградводоканал”, КП “Дніпроводоканал”, ПАТ ДТЕК “Павлоградвугілля”, ТОВ ДДЗ “Енергоавтоматика” та ДП Санаторій “Новомосковський” у сумі понад 50 млн. м3 зворотних вод та 185408,8 т забруднюючих речовин. У порівнянні з 2012 р. скид зворотних вод збільшився на 0,79 млн. м3, а скид забруднюючих речовин навпаки зменшився на 50747,3 т. Скид нормативно очищених вод КП “Новомосковськводоканал” та ДП “Санаторій Новомосковський” у 2014 р. склав 2,6 млн. м3 зворотних вод та 2687,1 т забруднюючих речовин.

Якість води р. Самара не відповідає вимогам СанПіН № 4630-88, як водного об’єкту культурно-побутового водокористування. Максимальне перевищення нормативів ГДК впрожовж 2014 р. спостерігалось за наступними показниками: сухий залишок в 2,7-3,1 раз (ГДК – 1000 мг/дм3), хлорид-іони в 1,5-3,2 раза (ГДК – 350 мг/дм3), сульфат-іони в 2,2-2,7 раз (ГДК – 500 мг/дм3) , ХСК в 1,4-1,9 раз (ГДК – 30 мг/дм3), марганець в 2,0 рази (ГДК – 0,1 мг/дм3).

Річка Вовча – притока р. Самара довжиною 323 км і площею басейну 13300 км². Вона є джерелом водопостачання для промислових та сільськогосподарських потреб м. Павлоград. Згідно з Програмою спостереження санітарний стан річки контролюється у створі в м. Павлоград. У Дніпропетровській області скид стічних вод у річку відсутній.

У порівнянні з показниками 2012 р. санітарний стан річки в 2014 р. поліпшився: зменшились показники ХСК – з 45,9 мг/дм3 до 44,3 мг/дм3, БСК5 – з 6,8 мг/дм3 до 4,1 мг/дм3, кольоровість – з 60,6 град. до 15,94 град.

Якість води р. Вовча не відповідає вимогам СанПиН № 4630-88, як водного об’єкта культурно-побутового призначення. Максимальне перевищення нормативів ГДК у 2014 р. спостерігалося за наступними показникам: ХСК – в 1,5 раз, сухий залишок – в 3,7 раз, хлорид-іони – в 1,6 раз, сульфат- іони – в 3,2 раза.

Річка Інгулець – притока р. Дніпро довжиною 549 км та площею водозабору 14870 км2. У 2014 р. радіологічний та гідрохімічний контроль річки проводився відповідно до Програми моніторингу у п’яти постійних створах: р.Інгулець, с. Андріївка (нижче всіх скидів); Карачунівське вдсх. у м. Кривий Ріг; р. Інгулець, вище впадіння балки Грушуватої; р. Інгулець, гирло обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг”; р. Інгулець, нижче впадіння р. Жовта.

Аналізуючи результати лабораторних досліджень, можна зробити наступні висновки: на р. Інгулець негативно впливають 10 підприємств, які скидають у воду високомінералізовані фільтраційні води (ПАТ “Криворізький турбінний завод “Констар”, ПАТ “ЄВРАЗ Суха балка”, ПАТ “ІнГЗК”, КП “Кривбасводоканал”, ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, КП “Фрунзенське ЖКП”, ТОВ “Терра Консалтінг”, ДПП“Кривбаспромводопостачання” та КП “Кривбасводоканал”. Майже всі підприємства скидають зворотні води без очистки або недостатньо очищені. Найбільше забруднювачів скидає ТОВ«Терра Консалтінг» – 22206,7 т.

Слід зазначити, що у п’яти створах, де робилися дослідження, вміст сухого залишку коливався в межах від 780 мг/дм3 до 3017 мг/дм3. Якість води Карачунівського вдсх. не відповідає вимогам СанПиН № 4630-88 для пунктів господарсько-питного водопостачання. Вміст заліза у річковій воді поблизу обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” в 4,5 рази перевищує норму. У всіх інших контрольних створах цей показник залишається у межах норми. Вміст хлорид-іону різко підвищується біля обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” та с. Андріївка. Біля обвідного каналу ТОВ “Терра Консалтінг” він перевищує норму в 1,9 раз, а біля с. Андріївка в 3,1 раза. Вміст сульфат-іонів перевищує норму у двох створах – вище впадіння балки Грушуватої – у 1,1 раз та біля с.Андріївка – 1,2 раза. ХСК перевищує норму во всіх створах – від 1,4 до 2,3раз. Якість води у контрольному створі с. Андріївка незадовільна. Простежується забруднення води органічними та мінеральними речовинами.

Отже проведений гідрохімічний аналіз складу поверхневих вод свідчить про втрати якості води рр. Самара, Вовча та Інгулець. Це пов’язано з дією різнопланових джерел забруднення, зміною їх витрат у просторі та часі, а також нерівномірним розбавленням стоків природною водою. Тому лише застосування комплексного підходу до виконання водоохоронних заходів дасть можливість досягти стійких позитивних змін у хімічному складі води досліджуваних річок.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 333
Всього коментарів: 0