Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

Радченко Тамара

 завідувач відділу екології Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, м. Київ

Волохова Олена

 молодший науковий співробітник

Крижановська Ольга

 к.філол.н., провідний фахівець з екоосвіти

Національного природного парку «Голосіївський», м. Київ

 

ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

 

Зростаючий негативний вплив на навколишню природу веде до деградації і виснаження всієї біосфери, що загрожує самому існуванню людства на планеті. Усвідомлення цього факту говорить про необхідність побудови такої системи взаємин людини з природою, при якій гармонійно враховувалися б екологічні, економічні та соціальні інтереси громадян; саме це є основою стратегії стійкого і гармонійного розвитку. Упровадження принципів стійкого і гармонійного розвитку вимагає освоєння і використання на практиці міжпредметних знань, які базуються на принципах ефективної інтеграції освіти, навчання та практичної діяльності. Саме така інтеграція лежить в основі педагогічної діяльності Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України у співпраці з національним природним парком "Голосіївський" (НПП «Голосіївський»).

НПП “Голосіївський” є одним з місць, яке заслуговує на особливу увагу. Це – унікальна екосистема, де гармонійно поєднуються різні природні комплекси. І кожен такий природний комплекс вирізняється своїм специфічним рослинним світом. НПП “Голосіївський” є багатофункціональною природоохоронною установою. Він покликаний комплексно вирішувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів, формування у людей екологічного світогляду, створення умов для спілкування людини з природою. Проведення екологічного виховання і природоохоронної просвіти поряд зі збереженням еталонів природних екосистем і підтримання екологічної рівноваги є одним з основних завдань національних природних парків. Метою екологічної освіти у НПП “Голосіївський” є надання знань про основні закономірності функціонування екосистем парку в умовах мегаполісу, про необхідність збереження рідкісних видів рослин і їх роль у забезпеченні сприятливого стану довкілля та підвищенні якості життя міського населення, про загальні принципи охорони природи і раціонального природокористування, созологічну цінність раритетної складової рослинного генофонду, формування у людей розуміння внутрішньої етичної, естетичної, культурної цінності об’єктів природи та закріплення такого розуміння у нормах їх повсякденної поведінки. НПП "Голосіївський" володіє значним потенціалом для розвитку еколого- освітньої діяльності, він є місцем впровадження, так званого неформальної (позашкільної) екологічної освіти, що здійснюється з метою забезпечення підтримки природно-заповідної справи широкими верствами населення, підвищенню екологічної свідомості та розвитку екологічної культури населення.

НЕНЦ є один з найбільш авторитетних в Україні позашкільних навчальних закладів, котрий виступає ініціатором освітньої ідеології загальнонаціонального масштабу, створює умови для самореалізації молодої особистості [1]. НПП “Голосіївський” спільно з НЕНЦ, спираючись на системну організацію еколого-освітньої роботи, здійснюють тісне співробітництво та взаємодію з освітніми закладами різних форм та рівнів акредитації через пошук неформальних підходів співпраці шляхом укладання угод про співпрацю, організацію дипломних, курсових робіт, польових практик студентів та учнів, літніх експедицій і таборів екологічного спрямування; навчання юних натуралістів; організацію екологічних гуртків, проведення конкурсів, екскурсій, олімпіад, поширення інформації через засоби масової інформації, участь в організації масових екологічних заходів, практичні заняття, оглядово-пізнавальні екскурсії, екологічні ігри та тематичні заняття на стежках, лекції та виступи, семінари і конференції, спільні публікації та видання [2].

Одним із масштабних прикладів співробітництва НЕНЦ та НПП «Голосіївський » є багаторічний досвід проведення спільних екологічних конкурсів. Так, з 1998 року проводиться щорічний Всеукраїнський конкурс для дітей та учнівської молоді «Вчимося заповідати». Основна мета цього екологічного конкурсу залучення школярів до роботи із збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в рамках Європейської Стратегії біологічного та ландшафтного різноманіття і Рамсарської Конвенції; активізація природоохоронної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах; вивчення учнями методів оцінки стану природних територій  вплив антропогенного чинника на природу; формування екологічної свідомості з урахуванням раціонального природокористування.

Екологічне виховання з його величезними рекреаційними і пізнавальними можливостями покликане сформувати суспільну свідомість щодо охорони природних багатств, донести до людей нагальність і важливість питань захисту навколишнього природного середовища

 

Література

  1. Вербицький В. В.. Екологія в закладах освіти (навчально-методичний посібник) - . Київ, «НЕНЦ», 2013. - 291с.
  2. Крижановська О. Т., Волохова О. В., Радченко Т. Д. Пошук неформальних підходів співпраці з освітніми закладами у вивченні біорізноманіття на території НПП «Голосіївський»// Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога. – Полтава, 2012 –С.112-115.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 265
Всього коментарів: 0
avatar