Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Хачатрян Альона

студентка

Національний фармацевтичний університет

м. Харків

 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Керівники більшості вітчизняних організацій концентрують увагу на управлінні виробництвом, фінансами, маркетингом, в той час як вдосконалення такої найважливішої складової управління підприємством, як людські ресурси, продовжує залишатися найбільш слабкою ланкою в загальній системі управління.

Люди є найважливішим ресурсом будь-якої організації. Вони створюють нові продукти, акумулюють і використовують фінансові ресурси, контролюють якість. Люди здатні до постійного самовдосконалення і розвитку. Їх можливості і ініціатива безмежні, в той час як інші ресурси обмежені.

Управління людськими ресурсами – це підхід до управління персоналом підприємства, при якому співробітники розглядаються як найбільш цінний ресурс в конкурентній боротьбі, який необхідно мотивувати і розвивати для досягнення стратегічних цілей організації.

Основна мета управління людськими ресурсами полягає в тому, щоб забезпечити організацію такими працівниками, які дозволять їй ефективно досягати своїх цілей.

У сучасних умовах, коли персонал підприємства виявляється критично важливою складовою виробничого процесу, одним з головних завдань керівників кадрових служб стає участь у формуванні стратегії підприємства, виходячи зі стану людських ресурсів [1].

Важливість управління людськими ресурсами обумовлюється наступним:

по-перше, управління людськими ресурсами безпосередньо впливає на вартість компанії. Зростає частка нематеріальних активів (бренд, інтелектуальний потенціал персоналу, кадрова політика) у загальній сумі активів організації;

по-друге, управління людськими ресурсами як найважливіша внутрішня компетенція організації є одним з факторів, що забезпечує лідерство в конкурентній боротьбі, оскільки входить до числа найважливіших конкурентних переваг організації, стає гарантією її успіху і виживання в умовах посилення конкуренції;

по-третє, за оцінками ряду фахівців, саме управління людськими ресурсами дозволяє компаніям переходити з числа хороших, успішно працюючих, до числа лідируючих в певному сегменті ринку.

На жаль, сьогодні на більшості підприємств переважають працівники з початковим рівнем професійної освіти, що є не достатнім для забезпечення завоювання підприємством конкурентних позицій на ринку. Таким чином, перед сучасними підприємствами різних галузей стоїть проблема дефіциту робочої сили, що визначає характер сформованої до теперішнього часу практики управління людськими ресурсами і спонукає нас до наукового пошуку перспективних напрямків вирішення цієї проблеми.

Для підвищення кваліфікації працівників та створення ефективного засобу управління людськими ресурсами, необхідно провести такі заходи, як: підвищити мотивацію працівників, провести процедуру ділової оцінки та використання її результатів у процесі розстановки та підбору  людських ресурсів, вдосконалити організаційну структуру підприємства.

Існує безліч підходів до мотивації працівників. Важливе місце в цій системі займають преміювання та винагороди.

Під терміном «преміювання» слід розуміти виплату працівникам грошових сум понад основний заробіток з метою стимулювання результатів праці та їх заохочення.

Також важливим є підвищення кваліфікації працівників та можливість кар’єрного росту.

Враховуючи ситуацію, яка склалася на сучасних підприємствах, керівникам доцільно використовувати у своїй діяльності три основні фактори:

  • задоволення матеріальних потреб, тобто економічне стимулювання;
  • позитивні або негативні стимули залежно від конкретної ситуації, пов’язаної з скороченням штатів або, навпаки, задоволення потреби працівників у впевненості в подальшій зайнятості на підприємстві;
  • соціальна адаптація, задоволення соціальних потреб і потреб у самовираженні або повазі [2].

Таким чином, з метою підвищення ефективності управління людськими ресурсами необхідно здійснювати інвестиції в персонал, покращувати умови праці, проводити заходи по підвищенню кваліфікації для можливого кар’єрного росту працівників, надавати винагороди та премії за якісне та сумлінне  виконання посадових обов’язків. Такі заходи дозволили б підприємству сформувати мотивований та висококваліфікований трудовий колектив, і, як наслідок, підприємство отримає конкурентні переваги серед інших підприємств на ринку.

 

Література

  1. Мирошниченко А. М. Управління людськими ресурсами організації [Електронний ресурс] / А. М Мирошниченко. – Режим доступу : http://free.megacampus.ru/xbookM0022/index.html?go=part-002*page.htm
  2. Сироткина Н. В. Сучасні аспекти управління людськими ресурсами промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Сироткина. – Режим доступу : http://econ.vsu.ru/downloads/pub/seconomic/4/sirotkina.pdf
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 394
Всього коментарів: 0
avatar