Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ЕНДОКРИННІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТА ПАТОЛОГІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ

Вельбівець Микола

к.в.н., доценти

Бабань Олександр

к.в.н., доценти

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ЕНДОКРИННІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗА ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТА ПАТОЛОГІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ

 

За патологічного перебігу післяродового періоду спостерігаються порушення ендокринної системи [1, 2].

Матеріалом для дослідження були клінічно здорові та хворі на метрит корови чорно-рябої породи, які перебували в післяродовому періоді.

Визначення вмісту прогестерону, естрадіолу, андростерону, тестостерону, кортизолу, тироксину та інсуліну в плазмі крові проводили радіоімунологічним методом після її попереднього заморожування у полістиролових пробірках в рідкому азоті. Дослідження проводилось із застосуванням радіодіагностичних наборів реагентів виробництва ХОП ІБОХ АН БРСР, детектованих J125 на автоматизованих ¡-лічильниках РІО-300 фірми LKB. Розрахунки виконували за стандартною кривою, а також на комп’ютері “Електроніка-15 БСМ 5”.

Встановлено, що у крові хворих корів вміст гормонів був вищим: тестостерону на 408,23 пг/л, прогестерону – 1,58 нмоль/л, кортизолу – 6,7 нмоль/л, тироксину – 6,4 нмоль/л і нижчим: естрадіолу на 1,202 нмоль/л, інсуліну – 21,8 нмоль/л. Вірогідність (P) за окремими показниками складала від < 0,05 до < 0,001.

Прогестероно-естрадіолове співвідношення у корів з фізіологічним перебігом післяродового періоду склало 1,8:1, а у корів, хворих на гострий метрит – 5,0:1, що у 2,8 разів більше.

Одержані нами результати досліджень стверджують літературні дані про те, що показники кількості прогестерону та естрадіолу у крові корів і співвідношення між ними залежать від перебігу післяродового періоду.

Ендокринні показники корів, хворих на гострий післяродовий метрит, мають особливості, які характеризують порушення метаболічних процесів і стероїдогенезу, що може супроводжуватися зниженням імунобіологічних реакцій і стійкості тканин матки до мікрофлори. Підвищення прогестероно-естрадіолового співвідношення призводить до зниження чутливості міометрію до дії окситоцину і сприяє розвитку гіпотонії або атонії матки, накопиченню лохій чи ексудату у її порожнині. Деструктивні процеси, які проходять у ендометрії при його запаленні, ведуть до гальмування секреції простогландинів групи Ф-2a, а значить сприяють затриманню жовтого тіла у яєчниках і високій концентрації прогестерону у крові хворих тварин, що в свою чергу ускладнює перебіг патологічного процесу.

Проведені дослідження також показали, що ендокринні показники крові корів залежать від функціональної активності матки. Так, у здорових корів вміст кортизолу складав 7,5±1,2 нмоль/л, а у хворих на метрит – 14,2±3,4 нмоль/л. Підвищення кількості кортизолу у хворих тварин залежало від стану матки. У корів з атонією матки концентрація цього гормону досягла 16,8±5,2 нмоль/л, а при гіпотонії – лише 12,1±4,5 нмоль/л. Одночасно спостерігалося зниження рівня естрадіолу у корів з атонією матки до 1,14±0,47 нмоль/л, тоді як при гіпотонії матки показники цього гормону складали 1,20±0,33 нмоль/л, а у тварин з нормальним перебігом післяродового періоду – 2,38±0,18 нмоль/л.

Особливо велику розбіжність кількості стероїдних гормонів у крові знайшли при різному стані яєчників хворих на метрит корів. У дослід взяли 12 корів. За нормальні розміри яєчників вважали ті, які мали за довжиною, шириною і товщиною не менше 2,5 х 1,5 х 1,5 см і не більше 4,0 х 3 х 3 см. Розміри яєчників і наявність в них функціональних утворень визначали пальпацією при ректальному дослідженні. Зменшеними вважали яєчники, які мали розміри менше 2,5 х 1,5 х 1,5 см. Везикулярні фолікули реєстрували за показниками горбкуватості поверхні яєчників і частковою флюктуацією горбків. Якщо поверхня яєчників була гладенькою, то ставили заключення про відсутність функціональних утворень.

Встановлено, що у корів з жовтими тілами в яєчниках співвідношення прогестерону до естрадіолу склало 10,3:1 при вмісті у крові прогестерону 5,99±0,56 нмоль/л і естрадіолу – 0,582±0,148 нмоль/л. При зменшенні розмірів яєчників (гіпотрофія, гіпоплазія) прогестероно-естрадіолове співвідношення було 2,2:1, а при нормальних розмірах яєчників з везикулярними фолікулами - 2,9:1.

Концентрація прогестерону складала відповідно 4,04±1,08 і 5,31±0,51 нмоль/л, а естрадіолу – 1,788±0,344 і 1,847±0,402 нмоль/л, що вірогідно (P< 0,001) вище, ніж у корів з жовтими тілами у яєчниках. Прогестероно-естрадіолове співвідношення у хворих корів з жовтими тілами в яєчниках було у 4,7 разів більшим, ніж при зменшенні розмірів яєчників і у 3,5 раза – у порівнянні з тваринами, у яких яєчники мали нормальні розміри і пальпувалися везикулярні фолікули (P< 0,001).

Проведені дослідження показали , що кількість оваріальних гормонів у крові хворих тварин залежить від функціональної активності матки і стану яєчників. При розробці методики лікування необхідно враховувати всі особливості патогенезу захворювання і морфо-функціональні зміни в статевому апараті.

 

Література

1. Herath S., Williams E.G. Ovarian folli-cular cells have innate endocrine function. J. Reproduktion, 2007, 137, pp. 683−693.

2. Okumu L.A., FordeN.,Fahey A.G. The effect of elevated progesterone and pregnancy status on mRNA expression oestrogen receptors in the bovine uterus. J. Reproduction, 2010, 140 (1), pp. 143−153.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 263
Всього коментарів: 0
avatar