Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ВСЕЛЕННЯ У ВОДОЙМИ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

Лошкова Юлія

асистент

Херсонський державний аграрний університет

м. Херсон

Шевченко Віктор

к.с.-г.н., доцент

Херсонський державний аграрний університет

м. Херсон

 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ВСЕЛЕННЯ У ВОДОЙМИ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

 

Проблема вирощування рибопосадкового матеріалу зберігає свою актуальність протягом всієї історії рибництва. У сучасних умовах вирощування рибопосадкового матеріалу здійснюється за пасовищної технології з мінімальними витратами внаслідок обмеженості можливостей заходів стимулювання [1 – 3]. У цьому зв’язку виключного значення набуває розробка механізмів гнучкого і адекватного реагування на складні природні та господарські умови за для максимально ефективного використання наявних засобів інтенсифікації. У цьому зв’язку незаперечний інтерес являє розробка математичних моделей прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для вселення у природні водойми пониззя Дніпра.

Дослідження проводилися в умовах Херсонського виробничо-експериментального заводу частикових видів риб орієнтованого на вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для зариблення природних водойм пониззя Дніпра.

Досліджувався вплив внесення органічних і мінеральних добрив на результати вирощування коропових риб. У якості експериментального матеріалу використовувалися дволітки коропа, білого товстолобика та білого амура в процесі вирощування. Підсумкова оцінка результатів вирощування базувалася на показниках рибопродуктивності ставів, виходу з вирощування, середньої маса особин. Математичний аналіз здійснювали відповідно до існуючих методик  [4].

Показники фізико-хімічного режиму ставів знаходилися у допустимих рибоводно-біологічних нормах і не перешкоджали потенції росту в умовах експерименту.  

Рівень природної кормової бази був задовільним і забезпечував рибопосадковий матеріал необхідною кількістю основними кормовим організмами. 

У процесі експериментальних робіт для стимулювання розвитку природної кормової бази та покращення екологічного стану в ставах вносили органічні (перегній великої рогатої худоби), і мінеральні (аміачна селітра і суперфосфат) добрива. Перегною у стави було внесення у кількості від 500 до 5050 кг/га, аміачної селітри – від 10 до 150 кг/га, і  суперфосфату – від 10 до 40 кг/га.

Кількість посаджених на вирощування цьоголіток коропа, білого товстолобика і білого амура складала 8,23 – 12,59 тис.екз/га. Середня маса посадкового матеріалу відповідала нормативній.

У результаті вирощування рибопосадкового матеріалу були отримані дволітки коропа, середня маса яких складала 0,110 – 0,139 кг, білого товстолобика 0,114 – 135 кг, білого амура – 0,111 – 0,140 кг.

Рибопродуктивність знаходилась у дуже широких межах і по коропу дорівнювала 22,00 – 83,74 кг/га, білому товстолобику 211,19 – 583,56 кг/га, білому амуру 13,70 – 26,45 кг/га. Загальна рибопродуктивність ставів коливалася від 246,90 до 693,75 кг/га.

Загалом слід відмітити, що у результаті вирощування отримали якісний рибопосадковий матеріал коропових риб, маса якого була вище 100 г і відповідала стандартним значенням. Отримані дволітки були життєстійкими і придатними у подальшому до умов зимівля у природних водоймах.

З метою прогнозування результатів вирощування в залежності від кількості внесених добрив провели експериментальні дослідження із застосуванням методів математичного моделювання. За результатами проведеного повного факторного експерименту отримали математичні моделі (1) – (3), які враховують вплив кількості внесення перегною, аміачної селітри і суперфосфату та їх взаємний вплив на показники рибопродуктивності коропа і рослиноїдних риб:

   (1)  (2)   (3)

де РП – рибопродуктивність, кг/га; G – кількість перегною, що вноситься, кг/га;  S – кількість суперфосфату, що вноситься, кг/га;  А– кількість аміачної селітри, що вноситься, кг/га.

Рівень адекватності представлених рівнянь був підтверджений у ході експериментальної перевірки і дозволяє використовувати їх для розрахунку  і прогнозування реальних значень рибопродуктивності коропа, білого товстолобика і білого амура при відповідному рівні інтенсифікаційних заходів. 

 

Література

  1. Гринжевський М.В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти) / М.В. Гринжевський.. –  Львів: Вільна Україна, 1998. –  365 с.
  2. Харитонова Н.Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. / Н.Н. Харитонова.  – К.: Наукова думка, 1984 – 196 с.
  3. Лошкова Ю.М. Прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових (Cyprinidae) риб для вселення у водойми пониззя Дніпра / Ю.М. Лошкова, В.Ю. Шевченко // Рибогосподарська наука України. – 2015. - №3. – С. 67 – 76.
  4. Тихомиров   В.Б.   Планирование   и   анализ   эксперимента. / В.Б. Тихомиров. –  М.: Легкая индустрия, 1974. – 262 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 285
Всього коментарів: 0
avatar