Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Стюрко Марина

науковий співробітник

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

м. Дніпропетровськ

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

 

Схожість належить до основних показників, які характеризують посівні якості та врожайні властивості насіння. Доведено, що лише при сівбі насінням з високою схожістю, установленою стандартом, можна отримати швидкі й дружні сходи та більш продуктивні рослини.

Для визначення схожості насіння кукурудзи користуються чинним методом за ДСТУ 4138-2002 [1]. Згідно методу насіння пророщують за таких умов – при температурі постійній 25˚C, або ж перемінній 20-30˚C протягом 7 діб, насінини вкладають між шарами фільтрувального паперу чи на вологий пісок. Метод є доволі простим і зручним, але досить часто результати не співпадають із польовою схожістю.

Відомі й інші методи визначення схожості [2-10]. Для теплолюбивих культур ефективним виявився метод так званого холодного пророщування, який полягає в тому, що створюються умови, наближені до польових. Умови включають пророщування насіння в ґрунті при перемінних понижених температурах, які звичайно складаються в період сівби. За різними повідомленнями результати холодного пророщування у більшості випадків наближаються до польової схожості у тому випадку, коли режим пророщування співпадає із біологічними особливостями певної культури. Але його упровадження у систему чинної сертифікації стримується двома факторами: по-перше – тривалістю методу (14 діб) і по-друге – пророщуванням насіння у ґрунті.

Тому, метою досліджень було розробити метод холодного пророщування насіння кукурудзи, який можливо було б упровадити в систему чинної сертифікації. Вивчались модифікації методу із скороченим терміном та пророщуванням у піску і фільтрувальному папері.

Новий метод визначення схожості (патент на корисну модель № 86727), полягає в модифікації холодного пророщування і включає три стадії: першу при температурі 8-10˚C протягом 3-5 діб; другу при температурі 25˚C – 2 доби; третю при температурі 18-20 ˚C – 5 діб [11]. Тривалість пророщування насіння за новим методом складає 10-12 діб.

Було виявлено, що за допомогою нового модифікованого методу холодного пророщування можна провести відбір насіння, спрогнозувати не тільки його польову схожість, а й продуктивність. Так за цим методом із насіння, підготовленого до сівби і кондиційного за схожістю (92-100%), були відібрані окремі партії, які показали вищу польову схожість і забезпечували більший врожай. Отже, новий метод холодного пророщування є надійним критерієм оцінки посівної якості і врожайних властивостей гібридів кукурудзи.

Метод рекомендується застосовувати для відбору високоякісного насіння гібридів кукурудзи, а також для прогнозування його польової схожості і продуктивності. Пророщувати насіння можна в шарі грунту, в піску чи на фільтрувальному папері. При застосуванні паперу слід вводити поправочний коефіцієнт, а саме, схожість слід знижувати на 2-3%.

 

Література

 1. Насіння сільськогосподарських культур. Метод визначання якості: ДСТУ 4138-2002 [Чинний від 2004-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України,  2003.–173с. – (Держспоживстандарт України).
 2. Ижик Н. К. Полевая всхожесть семян / Н. К Ижик. – К. : Урожай, 1976. –200 с.
 3. Гриценко В. В. Совершенствование методики проращивания семян при определении всхожести / В. В. Гриценко, В. А. Дмитриева, П. Д. Бугаев // Селекция и семеноводство, – 1987. – № 2. – С. 42-43.
 4. Матющенко Л. В. Всхожесть и урожайные свойства семян зерновых культур / Л. В. Матющенко, Б. А. Весна // Селекция и семеноводство, – 1990. – № 3. – С. 49-51.
 5. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / [За ред. М. М. Гаврилюка]. – К. : Аграрна наука, 2007. –216 с.
 6. Стаценко А. П. Модифицированный метод оценки всхожести семян кукурузы / А. П. Стаценко // Кукуруза и сорго. – 2000. – № 4. – С. 9-10.
 7. Стаценко А. П. Метод определения силы роста семян / А. П. Стаценко, Ф. А. Бутылкин // Зерновое хозяйство. – 2002. – № 6. – С. 15.
 8. Кирпа М. Я. Методи визначення схожості різноякісного насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2003. – № 20. – С. 60-62.
 9. Кирпа М. Я. Схожість насіння кукурудзи і методи її визначення / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко // Селекція і насінництво.– Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2012.–Вип. 102. – С. 135–143.
 10. Кирпа М. Я. Метод визначення придатності насіння кукурудзи для сівби / М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко, М. О. Стюрко // Аграрна наука-виробництву. – науково-інформ. бюл. Завершених наукових розробок. – Київ, 2013. – №4. – С.20.
 11. Пат. 86727, Україна, МПК (2006.01) А01С 1/02 Спосіб визначення схожості насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, М. О. Стюрко; заявник і власник патенту Державна установа Інститут сільського господарства степової зони НААН України. – № U2013 08287; заявл. 01.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 1696
Всього коментарів: 0
avatar