Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

СТРАТЕГІЯ НАРОЩУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Артюхіна Марина

к.е.н., доцент

Бесталанна Катерина

студентка

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

м. Слов'янськ

 

СТРАТЕГІЯ НАРОЩУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Освітня галузь посідає провідне місце у сучасному суспільстві і є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства. Вона також виступає гарантом індивідуального розвитку та професійної підготовки особистості.

Навчальний заклад (далі - НЗ), на відміну від багатьох інших організацій, тісно пов'язаний з долею людини. Тому в суспільстві існують особливі моральні вимоги до дій навчального закладу. Програма нарощування позитивного іміджу навчального закладу повинна ґрунтуватися перш за все на принципах моралі та етики, враховуючи при цьому особливості професійної етики – деонтології. Деонтологія навчального закладу досліджує виявлення моральних переконань її працівників, що пов’язані з умовами професійної діяльності та регулюють взаємовідносини як зі споживачами (учнями), так і з іншими, пов’язаними з НЗ, групами. Важливими складовими деонтології навчального закладу виступають три аспекти: управлінський, педагогічний та маркетинговий.

Програма нарощування позитивного іміджу навчального закладу з позицій деонтології базується на чотирьох складових. Перша передбачає перебудову процесу стратегічного управління на деонтологічні засади. Цілі, завдання та стратегічні плани НЗ повинні враховувати деонтологічні вимоги та інтереси груп, пов’язаних з НЗ. Тому стратегічне управління на деонтологічних засадах нерозривно зв’язане з другою складовою програми нарощування позитивного іміджу НЗ – встановленням партнерських стосунків з пов’язаними групами. Оскільки однією з пов’язаних з НЗ груп є персонал закладу, то третьою складовою програми нарощування позитивного іміджу навчального закладу є формування сприятливого корпоративного клімату в колективі. Четвертою складовою програми нарощування позитивного іміджу навчального закладу є вибір методів прийняття управлінських рішень з позицій деонтології.

Іміджева стратегія повинна стати невід’ємною складовою стратегічного плану організації. Соціальні стратегії, які повинні розв’язувати завдання взаємодії різних зацікавлених у діяльності організації груп та намагаються збалансувати їх інтереси, разом з іншими функціональними стратегіями також повинні розроблятися у межах стратегічного плану НЗ. Під соціальними стратегіями необхідно розуміти конкретні управлінські рішення керівництва, які направлені на виконання соціальних функцій організації по відношенню до суспільства у цілому та до різних груп людей, які зацікавлені в її існуванні.

Стратегічне планування включає три етапи: розробка місії навчального закладу; представлення місії у вигляді довгострокових та короткострокових завдань; розробка стратегії досягнення поставлених цілей.

Місія – головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування. Місія організації повинна відображати інтереси власників організації, її співробітників, клієнтури, ділових партнерів, тобто бути прийнятною для всіх контактних аудиторій. Отже, формування місії навчального закладу повинно теж базуватися на деонтологічних засадах.

Важливо, щоб в межах місії працював увесь персонал закладу від ректора до технічних робітників. Але для того, щоб відносини між місією і працівниками увійшли у потрібне русло, потрібна активна позиція керівництва. Вдала місія завжди працює на два боки – на персонал та на зовнішнє оточення, це важлива деонтологічна складова програми нарощування іміджу. Згідно з обраною місією розробляються цілі організації. Цілі і завдання НЗ повинні відповідати цілям і завданням усіх зацікавлених груп, а також деонтологічним нормам.

Персонал навчального закладу посідає провідне місце в системі маркетингових комунікацій НЗ. Наприклад, великою є роль персоналу під час проведення Днів відчинених дверей та роботи приймальної комісії. У цей період заклад відвідує велика чисельність можливих абітурієнтів та їх батьків. Персонал повинен випромінювати довіру та доброзичливість, бути проінформованим про послуги закладу, його досягнення та переваги перед конкурентами, вміти умовити будь-якого відвідувача скористатися послугами саме цієї організації. Тому керівництво повинно дуже ретельно організовувати роботу маркетингових заходів, обирати працівників комунікабельних, з приємною зовнішністю, проводити з ними інформативні семінари, тобто, попередньо підготовлювати. [1; 2; 3].

Методи нарощування позитивного іміджу НЗ з позицій деонтології включають: розробку нормативних документів з проблем забезпечення професійної етики; організацію контролю за дотриманням цих нормативів з боку керівництва закладу; навчання деонтологічній поведінці персоналу закладу; організацію служби довгострокових партнерських стосунків; застосування надбань маркетингу партнерських відносин на деонтологічних засадах.

 

Література

  1. Артюхіна М.В. Деонтологія сучасного вчителя / М.В. Артюхіна, Р.В. Олійник // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 32. – С. 60-64.
  2.  Артюхіна М. Деонтологія менеджера як одиничне / М.В. Артюхіна // Схід. – 2001. –  № 6(43). – С.46-48.
  3. Артюхіна М.В. Місце персоналу в системі маркетингових комунікацій вузів. Маркетингова деонтологія / М.В. Артюхіна // Вісник Академії економічних наук України. – 2002. – №2. – С. 109-110.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 277
Всього коментарів: 0