Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Молчанова Татьяна

магістр

Харківський торгово-економічний інститут КНТЕУ

м. Харків

.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Перехід економіки України до ринку, структурована перебудова промисловості, постійні зміни економічних умов для зарубіжних інвесторів і товаровиробників спричинили складні економічні умови для більшості українських торговельних підприємств.

Проблеми функціонування вітчизняних торговельних підприємств в значній мірі пов'язані з негативними впливом зовнішнього середовища, застосуванням застарілих методів управління, відсутністю інноваційних підходів для розвитку персоналу та системи мотивації ефективної праці та інше. Враховуючи це, особливої уваги потребує персонал торговельного підприємства, який вважається головним ресурсом ефективної діяльності. Питання кількісного і якісного кадрового забезпечення взаємопов'язані з тенденціями повільного соціального розвитку, погіршення демографічної ситуації в країні, недоліками в управлінні персоналом та іншими чинниками.

В умовах соціально-економічної трансформації в Україні торговельне підприємство має оперативно й адекватно реформувати свою структуру управління персоналом. Життєздатність торговельного підприємства на пряму пов'язана з рівнем кваліфікованості проведення цього управління. Будь-які перетворення на підприємстві передують змінам у процесі управління персоналом, що зумовлює необхідність вирішення питань, пов'язаних із використанням результативної кадрової політики в аспекті розвитку персоналу та  є важливою складовою стратегії ефективного управління підприємством [1].

Ефективна кадрова політика торговельного підприємства повинна відповідати  наступним вимогам:

  • бути невід’ємним елементом стратегічної програми розвитку організації;
  • мати гнучкість та адаптивність до швидких змін зовнішнього середовища;
  • враховувати фінансові можливості підприємства:
  • використовувати індивідуальний підхід до кожного робітника з урахуванням його потреб.

Кадрова політика на торговельних підприємствах, має здійснюватись за певними принципами:

  • створення програм розвитку кадрового потенціалу для виконання як поточних, так і майбутніх завдань підприємства, ґрунтуючись на удосконаленні системи організаційної школи;
  • координація необхідних механізмів стимулювання для підвищення зацікавленості у досягненні глобальної мети організації; формування сучасних систем відбору кадрів;
  • організація нових кадрових структур і створення процедур механізмів управління кадрами;
  • поліпшення морально-психологічного клімату колективу.

Таким чином ефективне управління кадровою політикою сприяє підвищенню конкурентоспроможності торговельного підприємства ща рахунок забезпечення висококваліфікованим персоналом.

 

Література

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. c англ. / М. Армстронг; под ред. С.К. Мордовина. – Изд. 8-ое, [перераб. и доп.]. – СПб.: Изд-во "Питер", 2008. – 832 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 387
Всього коментарів: 0