Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Лукянченкова Вікторія

викладач Житлово-комунального технікуму

 Харківський національний університет міського

 господарства  імені О.М. Бекетова

м. Харків

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

 

Активне та швидке реформування та трансформація суспільно-економічного ладу в Україні протягом останнього десятиріччя, формування ринкової інфраструктури,  створили підґрунтя для стрімкого розвитку українських підприємств та зумовили необхідність дослідження проблеми впровадження інноваційних технологій.

Ефективному залученню до господарського обороту будівельного підприємства нових технологій перешкоджають недосконалі методи стимулювання інноваційної діяльності, які є елементами управління інноваціями і мають важливе значення при виборі оптимальної інноваційної стратегії розвитку підприємства і поєднують у собі інтереси всіх учасників інноваційної діяльності.

У рішенні завдань забезпечення виживання та сталого розвитку керівництву підприємств будівельної галузі необхідно стимулювати інноваційну діяльність, так як саме інновації забезпечують безперервне оновлення технічної та технологічної бази виробництва, освоєння і випуск конкурентоспроможної будівельної продукції. Науковці зосереджують свою увагу на подоланні цих проблем [1], однак і нині ще залишаються актуальними питання стимулювання інноваційної діяльності в різних галузях економіки.

За останні роки на підприємствах будівництва були виявленні певні негативні тенденції, які заважають впроваджувати інноваційні проекти та технології та завдають непоправної шкоди репутації будівельним компаніям та галузі в цілому:

 • зменшення організацій, які виконують науково-технічні роботи;
 • зменшення наукових працівників  в організаціях, у тому числі з науковими ступенями;
 • зменшення будівельних підприємств, які взагалі займаються інноваційною діяльністю.

До основних чинників, які безпосередньо впливають на інноваційну діяльність будівельних підприємств можна віднести:

 • техніко-економічні;
 • організаційно-управлінські;
 • інформаційно-комунікативні;
 • соціально-психологічні;
 • правові.

Стимулювання інноваційної діяльності можна забезпечити через механізм впливу, що включає сукупність форм і методів стимулювання персоналу, які базуються на розвитку майново-трудових відносин, що складаються на підприємстві. Аналіз наукових досліджень показав, що методи впливу на персонал залежать, насамперед, від досягнення цілей, які ставить вище керівництво виходячи з інтересів власників з урахуванням ступеня впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства. Ці фактори, з точки зору впливу на персонал, можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Методи стимулювання повинні враховувати також характер і рівень розвитку майново-трудових відносин на підприємстві, а також способи впливу на персонал в залежності від об'єкта мотивації, кар'єрної спрямованості і методів винагороди [2].

Основними методами стимулювання інноваційної діяльності підприємств будівельного комплексу можна вважати:

 • економічні;
 • адміністративні;
 • соціальні;
 • психологічні.

Найбільш суттєвими методами стимулювання інноваційної діяльності, на нашу думку, є економічні стимули, які нерозривно пов'язані з рівнем заробітної плати, участю в капіталі, участю в прибутках і доходах, майново-трудовими відносинами на основі розвитку бюджетування, яке підводить економічну основу для розвитку колективних форм стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.

 

Література

1. Інноваційна діяльність в Україні [Текст]: монографія / [Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О. та ін.]. – К.: УкрІНТЕІ, 2007. – 144 с.

2. Серьогіна Н.В. Консеційна діяльність у стратегіях розвитку будівництва [Текст] / Н.В. Серьогіна,  Н.А. Петриненко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 21. – О.: ОДЕУ, 2005. – С. 241 – 245. 

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 636
Всього коментарів: 0