Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ФАКТОР ТА ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ ПОСІВУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Грицевич Юрій

молодший науковий співробітник

Самець Наталія

молодший науковий співробітник

Тернопільська державна сільськогосподарська

дослідна станція ІКСГП НААН

м. Тернопіль

 

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ФАКТОР ТА ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ ПОСІВУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

 

Одним із найважливіших елементів агротехніки при вирощуванні озимої пшениці, що не потребує додаткових затрат, є строки посіву цієї культури. Правильний їх вибір дає можливість успішно пройти період зимового спокою та початку весняної вегетації.

На протязі 1982-2014 рр. у Тернопільській державній с/г дослідній станції проводиться дослід по вивченню строків посіву озимої пшениці. Її висівають кроком у 10 днів, починаючи з 25 серпня. Кількість сортів від 5 до 8. Ґрунт на дослідній ділянці – чорнозем типовий малогумусний. До 2001 року озима пшениця висівалась переважно у 5 строків по 5 жовтня, з 2001 також і 15 жовтня, а з 2007 і 25 жовтня, в той же час, як з 2002 року, 25 серпня сівба не проводилась.

У період з 1982 по 1988 роки, тобто до кліматичних змін, оптимальними строками посіву озимої пшениці був період з 10 по 25 вересня (табл. 1). З 1989 року почалось істотне потепління, яке було особливо відчутне у холодний період. На протязі 1989-1997 рр. оптимальні строки посіву змістились в сторону пізніших – з 15 по 30 вересня. У цей час відбувається поступове витіснення сортів з тривалим періодом яровизації (більше 50 днів) та їх повна заміна на сорти з середньою (30- 45 днів) та короткою ( до 30 днів) тривалістю цієї стадії.

На протязі 1998 – 2005 років найкращим щодо продуктивності був період з 20 вересня по 5 жовтня, оскільки сорти мали менші вимоги до температурного фактору. Найбільш значна позитивна температурна аномалія на протязі 2006 -2010 рр. стала причиною того, що кращими строками був період з 1 по 15 жовтня. В останні 4 роки, при деякому похолоданні в осінньо-зимовий період, оптимальні строки були у межах з 20 вересня по 5 жовтня.

Таблиця 1

Врожайність озимої пшениці при різних строках посіву, ц/га

Роки

Строки посіву

25.УІІІ

5.ІХ

15.ІХ

25.ІХ

5.Х

15.Х

25.Х

1982-1987

45,2

48,7

58,5

57,6

53,3

-

-

1988-1997

45,5

49,2

53,0

55,7

52,7

-

-

1998-2005

33,9

39,7

46,0

49,3

50,3

-

-

2006-2010

-

51,4

53,4

61,1

66,7

65,9

-

2011-2014

-

50,8

53,5

57,8

55,0

52,7

46,2

 

 

У більш ранніх наших дослідженнях, по впливу температурного фактору на оптимальні строки посіву озимої пшениці, використовувались матеріали з 1982 року [1]. У цій статті використовувався період з 1998 року, коли залишилися сорти лише з короткою та середньою тривалістю яровизації. Нами було обчислено середню врожайність сортів озимої пшениці у теплі та холодні осінні періоди. Критерієм була вибрана сума середньодобових температур від 25 вересня і до припинення вегетації. Якщо вона перевищувала 420 0С, осінній період вважався теплий, якщо нижчою за 380 0С – холодний. Результати розрахунків наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Врожайність озимої пшениці різних строків посіву залежно від температурних умов осіннього та зимового періоду, ц/га

Періоди

Строки посіву

5.ІХ

15.ІХ

25.ІХ

5.Х

15.Х

Осінній

теплий

40,3

45,9

49,5

51,6

52,5

холодний

52,9

58,6

63,5

59,5

56,0

Зимовий

теплий

44,5

48,9

50,9

52,0

52,9

холодний

45,5

49,9

53,2

53,2

50,5

 

 

Аналогічний підрахунок виконувався по відношенню до зимового періоду, коли сума від’ємних середньодобових температур була нижчою за -300 0С і коли була вищою за - 450 0С.

Як видно з таблиці, температурні умови як осені так і зимового періоду суттєво впливали на оптимальні строки посіву. У холодні осінні періоди найвищий врожай одержано між 15 вересня та 5 жовтня, у теплі між 5 і 20 жовтня. Аналогічно у відносно холодні зими оптимум був між 20 вересня і 10 жовтня, а у теплі між 1 та 20 жовтня.

Весною визначальним є період, який охоплює третю декаду квітня та першу декаду травня [2]. Підвищений температурний режим у цей час негативно впливає на пізні посіви. Нами було розраховано врожайність при середній температурі цього періоду нижче 11,0 0С і вище +13 0С. Для першого випадку оптимальним є проміжок між 1 та 15 жовтня, а для другого між 15 вересня і 5 жовтня.

 

Література

1. Шуль Д.І., Грицевич Ю.С. / Погодні умови осіннього періоду та врожайність озимої пшениці різних строків посіву // Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в світове співтовариство. – Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – 18 травня 2007 р. – Частина 1, Тернопіль, 2007. – С.175-178.

2. Юрій Грицевич, Наталя Самець / Погодні умови зими, весняного періоду вегетації  та ефективність пізніх строків сівби пшениці озимої. Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України. Матеріали  ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Частина 1, 15-16 травня 2014 року, Тернопіль. – С. 65-67.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 483
Всього коментарів: 0