Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОЦІНКА ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТА ЧАСОВОЇ МІНЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ І ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ

Бузовська Марина

к. с.-г. н., завідувач відділу

Булаєва Юлія

старший науковий співробітник

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

м. Одеса

 

ОЦІНКА ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТА ЧАСОВОЇ МІНЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ І ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ

 

Основними інтегральними показниками продуктивності винограду є його врожайність та якість, стосовно екологічних умов – елементи рельєфу, характеристики ґрунтового покриву та мікроклімату, що змінюються у просторі і часі. Дослідження закономірностей просторового розподілу та часової мінливості показників екологічних умов і продуктивності винограду ранніх і пізніх сортів важливі для розвитку та стабільного функціонування галузі, оскільки є основою для прийняття рішень щодо оптимізації розміщення виноградних насаджень [1, 2].

Дослідження виконуються за результатами вишукувань попередніх років: обґрунтування критеріїв стійкості ампелоландшафтів та їх еколого-економічної оцінки на території базових виноградарсько-виноробних господарств
ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» (ДП ДГ «Таїровське» Овідіопольського району та ДП ДГ «ім. О. В. Суворова» Болградського району).

Для базових виноградарсько-виноробних господарств створено банк ампелоекологічних даних, який включає: характеристику насаджень столових сортів винограду ранніх і пізніх строків дозрівання (Аркадія, Мускат янтарний, Страшенський, Плевен, Королева виноградників, Кеша, Одеський сувенір, Молдова, Дєкабрьський, Новосельський, Юбілей Журавля) за показниками сортименту, площі, віку та зрідженості насаджень, стану, формування та схеми садіння, урожайності, якості продукції; інформацію за елементами рельєфу (форма рельєфу, частина схилу, стрімкість та експозиція); характеристику ґрунтового покриву (гранулометричний склад, вміст активних карбонатів, запаси гумусу); показники агрокліматичних умов (теплозабезпеченість, морозонебезпечність).

Продуктивність виноградних насаджень залежить від багатьох факторів: розміщення виноградників, сортименту, схеми садіння і формування, віку та фактичного стану насаджень. За результатами обстежень, основні площі виноградних насаджень представлені посадками найбільш продуктивного віку (до 25 років) – близько 65% (ДП ДГ «Таїровське») і 81%
(ДП ДГ «ім. В. О. Суворова») від загальної площі столових сортів винограду, що досліджувались.

За даними банку екологічної інформації насадження ДП ДГ «Таїровське» розташовані переважно на рівнині (72 %), 28 % - на схилах; виноградні насадження ДП ДГ «ім. В. О. Суворова» розміщені на схилах і на рівнині практично в рівному співвідношенні. Виноградні насадження першого господарства розміщені на чорноземах південних середньосуглинкових, другого господарства – на чорноземах звичайних середньо- та важкосуглинкових (85 % і 15 % відповідно).

На основі проведених досліджень створено модель просторової та часової мінливості екологічних умов стосовно столових сортів винограду для вищевказаних територій [3, 4].

 

Література

  1. Власов В. В. Экологические основы формирования виноградных ландшафтов / В. В. Власов. – Арциз: ФОП Петров О.С., 2013. – 248 с.
  2. Кисиль М. Ф. Экологизация виноградо-винодельческого комплекса Молдовы: монография / М. Ф. Кисиль, М. Ф. Рапча, С. М. Кисиль. – Кишинев: Штиинца, 2005. – 136 с.
  3. Звіт 03.00.02.11.П. № ДР 0114U003361 «Вплив екологічних умов на продуктивність винограду різних сортів у південних районах виноградарської зони України» етап 2014 року.
  4. Агроэкология / В. А. Черников, Р. Н. Алексахин, А. В. Голубев и др.; под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереца. – М: Колос, 2000. – 536 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 306
Всього коментарів: 0