Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОРТИМЕНТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Гненна Марія

науковий співробітник

Кулик Максим

старший науковий співробітник

Сиплива Наталя

старший науковий співробітник

Український інститут експертизи сортів рослин

 

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОРТИМЕНТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

 

В Україні, згідно рекомендацій, для забезпечення середньорічної норми необхідно споживати 161 кг овочів на одну людину (фактичне споживання – близько 100–110 кг), хоча в країнах Європи та в США цей показник значно вищий і становить 200 кг [2].

Однорічні овочеві культури складають основну частину вітчизняного сортименту. Вони різняться між собою за тривалістю вегетаційного періоду, інтенсивністю росту і розвитку, формою, забарвленням продуктових органів та їх будовою, стійкістю рослин до біотичних факторів довкілля, технологією вирощування, урожайністю, кількістю зборів урожаю, смаковими якостями та хімічними властивостями плодів [1].

За останні роки сортимент пасльонових культур невпинно поповнювався вітчизняними та зарубіжними сортами та гібридами, що зарекомендували себе як високоврожайні та стійкі до абіотичних та біотичних факторів. Порівнявши урожайність сортів та гібридів овочевих культур родини пасльонові можемо констатувати, що за останні роки спостерігається зменшення виробництва вітчизняної овочевої продукції. Це відбувається, головним чином, у зв’язку зі скороченням посівних площ овочевих, що пов’язано з економічно-політичною ситуацією в країні. Окрім того стан селекції овочевих культур, залишається на досить низькому рівні, що призводить до зменшення кількості сортів та гібридів, які подаються до реєстрації з метою набуття прав власності та поширення в Україні. Як відзначає В. А. Кравченко [4] створення нових сортів і гібридів овочевих рослин потребує застосування ефективних методів селекції, генетичних ресурсів, віддаленої гібридизації, біотехнології. Сорти і гібриди овочевих рослин мають поєднувати комплекс ознак, які б задовольняли споживача, переробну промисловість, вимоги сучасних технологій.

Аналізуючи кількість сортів овочевих культур, внесених до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні (Надалі – Реєстр) за останні п’ять років (2010-2015 рр.) можна відзначити, що найбільша кількість сортів внесено до Реєстру у період із 2013 по 2015 рр. [3].

Сортимент пасльонових культур придатних для вирощування в Україні у 2010-2015 роках становить: картопля – 140–169 сорти (із них 75–78 сортів вітчизняної селекції: 53,5–48,2%; баклажан – 39–36 (19-15 позицій – вітчизняні), або це 52,7–41,6 %; помідор – 349–357 (125-86 сортів – вітчизняні), або це 35,8–24,1 %; перець – 91–90 (38–35 сортів – вітчизняні), або це 41,7–38,9 % від загальної їх кількості. 52,7-41,6 %)

В групі пасльонових овочевих культур переважна кількість належить іноземним сортам. В динаміці із 2010 по 2015 роки відслідковується збільшення чисельність іноземних сортів та гібридів в Реєстрі (від 30,5 до 70,0%), що не можна сказати про вітчизняні, кількість яких невпинно зменшується (рис. 1–4).

Рис. 1. Співвідношення внесених до Реєстру сортів картоплі іноземної та вітчизняної селекції за 2010-2015 рр.

Рис. 2. Співвідношення внесених до Реєстру сортів баклажану іноземної та вітчизняної селекції за 2010-2015 рр.

Рис. 3. Співвідношення внесених до Реєстру сортів помідору іноземної та вітчизняної селекції за 2010-2015 рр.

Рис. 4. Співвідношення внесених до Реєстру сортів перцю іноземної та вітчизняної селекції за 2010-2015 рр.

 

 

Висновки: 1. З-поміж сортименту овочевих культур родини пасльонові, які занесені до Реєстру за 2010–2015 роки, найбільшу кількість становлять сорти помідора і картоплі, значно менше – перець і баклажан.

2. Динаміка кількості внесених до Реєстру сортів та гібридів овочевих культур за останні п’ять років свідчить про поступове збільшення іноземного сортименту, порівняно з вітчизняним.

 

Література

1. Барабаш О. Ю. Овочівництво: Підручник / О. Ю. Барабаш. – К.: Вища шк., 1994. – 374с.

2. Болотських О. С. Овочівництво України / О. С. Болотських. – Харків: Орбіта, 2001. – 108с.

3. Державні реєстри сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2010-2015 рр.

4. Кравченко В. А. Сучасні проблеми селекції овочевих рослин / В. А. Кравченко // Вісник аграрної науки. – Київ, 2012. – С. 5–7.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 278
Всього коментарів: 0