Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Люшин Віталій

здобувач

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Сьогодні в Україні забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів в сільському господарстві базується на державному примусі, так як основним інструментом забезпечення виконання правової норми є інститут правової відповідальності. Проте, комплексне забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення складно реалізувати тільки за допомогою примусових заходів [1]. Для реалізації цілей охорони земель сільськогосподарського призначення необхідно не тільки забезпечити виконання обов'язку з охорони земель, потрібна активна участь органів державної влади у вирішенні проблем сільського господарства.

Найбільш простим і поширеним механізмом державної підтримки з метою надання стимулюючого впливу на виробництво є запровадження податкових пільг. Для виробників сільськогосподарської продукції вже застосовується пільгова система оподаткування, однак незважаючи на надані пільги в сформованій ситуації діючі податки носять фіскальний, а не стимулюючий характер, не пов'язані з прибутковістю та ефективністю виробництва. Особливо це стосується земельного податку, який має стати основним, так як стосується головного сільськогосподарського ресурсу – землі і повинен сприяти її ефективному використанню.

У зв’язку з цим необхідним є вдосконалення оподаткування земель в напрямку переходу до оподаткування в сільському господарстві тільки земельних ресурсів з урахуванням рентних характеристик землі та з відміною інших видів податкових платежів. Практика показала, що більш прийнятним для галузі сільського господарства є підхід, коли ставки податкових платежів диференціюються залежно від якісного стану земельних ресурсів та продуктивності сільськогосподарських угідь [2]. Для реалізації цього підходу в даний час практично створені всі умови.

Для посилення стимулюючої функції земельного податку та збільшення наповнюваності місцевих бюджетів з метою використання більшої кількості коштів на фінансування виконання заходів з охорони і раціонального використання сільськогосподарських угідь, оподаткування земель має бути більш чітко диференційовано залежно від функціонального призначення земельних ресурсів. Для забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення необхідно створити умови, при яких довготривале поліпшення земель, ґрунтів, агроландшафтів буде економічно вигідним для сільськогосподарського виробника. В існуючих умовах для підвищення зацікавленості землекористувачів у проведенні заходів з підтримки ґрунтової родючості сільськогосподарських угідь необхідно для тих з них, хто регулярно виконує хоча б окремі землеохоронні заходи застосовувати додаткові пільги щодо оподаткування земель зі зменшенням величини встановлюваного земельного податку на вартість виконання цих заходів або виділяти державні субсидії для компенсації витрат на їх виконання в розрахунку на гектар сільгоспугідь.

Поряд із заходами економічного стимулювання для вдосконалення форм державної підтримки необхідно посилювати і заходи економічної відповідальності за порушення вимог охорони сільськогосподарських угідь. Перш за все, необхідно збільшити розміри штрафних санкцій за порушення земельного законодавства та екологічних вимог з охорони сільськогосподарських угідь. При цьому при розрахунку збитку, що наноситься сільськогосподарському виробництву скороченням або погіршенням якості земельних ресурсів необхідно враховувати витрати на відновлення сільськогосподарського потенціалу або шляхом освоєння нових земельних ділянок, або шляхом підвищення родючості малопродуктивних сільськогосподарських угідь [2]. Разом з тим, для підвищення відповідальності винних за вибуття земельних ділянок, які використовуються в сільськогосподарському виробництві для несільськогосподарських цілей необхідно через систему оподаткування операцій із землею вилучати різницю у вартості земельної ділянки при її використанні для несільськогосподарських та сільськогосподарських цілей.

 

Література

  1. Корнева Н.Н. Совершенствование регулирования охраны земель сельскохозяйственного назначения / Н.Н. Корнева, Я.Е. Давыдова // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2013. –  №3(16). – С.18–35.
  2. Нейф Н.М. Организационно-экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. – Москва, 2006. – 125 с.
Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 312
Всього коментарів: 0