Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

АСОРТИМЕНТ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР – ОСНОВА РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сиплива Наталія

старший науковий співробітник

Кулик Максим

старший науковий співробітник

Гненна Марія

молодший науковий співробітник

Український інститут експертизи сортів рослин

м. Київ

 

АСОРТИМЕНТ плодових культур – основа розвитку садівництва в україні

 

Галузева програма розвитку садівництва на період до 2025 року передбачає стабілізацію і подальше збільшення виробництва плодів і ягід; насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх експорту, щоб створити можливості повністю забезпечити потреби населення у цих продуктах за фізіологічними нормами; забезпечення розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок самофінансування галузі; розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних; а також інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду.

Найголовнішими ознаками, якими характеризуються сорти, є їх адаптивні властивості до умов зовнішнього середовища, потенційна урожай­ність та товарність і якість продукції.  Враховуючи важливість біологічних активів садівництва для забезпечення сталого розвитку необхідно дотримуватися екологічної безпеки у виробництві плодоягідної продукції, що можна забезпечити тільки застосовуючи новітні технології. Саме використання із загалу асортимент плодових культур, які занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні (надалі – Реєстр) найбільш пластичних та високоврожайних для певного регіону вирощування, що є  основою для закладки високопродуктивних садів. З-поміж них є цінні сорти створені зокрема вітчизняною селекцією.

Аналізуючи кількість сортів плодових культур, внесених до Реєстру за останні п’ять років (2010-2015 рр.) (рис. 2) можна відзначити, що найбільша кількість сортів плодових культур занесено до Реєстру у період із 2013-2014 року. Так асортимент плодових культур у 2013-2014 роках становив: яблуня домашня – 91; 94, груша звичайна – 68 ; 70, черешня – 70 ; 71, вишня звичайна – 23 ; 24, абрикос звичайний – 30 ; 31, персик звичайний – 76 ; 83 сортів відповідно. Більшість сортів створені саме вітчизняними селекціонерами – яблуня домашня (84,6 % від загальної кількості сортів), черешня (100 %), вишня звичайна (100 %), персик звичайний (100 %) тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка включення до Реєстру сортів плодових культур

 

Асортимент плодових культур придатних для вирощування в Україні складає: яблуня домашня – 72 сорти (із них 55 сортів вітчизняної селекції (76,4 %), груша звичайна – 62 (59 (95 %), черешня – 73(70 (95,8 %), вишня звичайна – 26 (26 (100 %), абрикос звичайний – 31 (31 (100 %), персик звичайний – 82 (82 (100 %).

Із усього загалу для зони Степу рекомендовано 141, серед них яблуня домашня – 42, груша звичайна – 23, вишня звичайна – 11, черешня – 49. Для Лісостепу 156, серед них яблуня домашня – 64, груша звичайна – 37, вишня звичайна – 6, черешня – 46. Для Полісся –  58 сортів (яблуня домашня – 32, груша звичайна – 15, вишня звичайна – 3, черешня – 8) плодових культур. Провідними вітчизняними науковими установами по селекції плодових культур  – Артемівська дослідна станція розсадництва  Інституту садівництва НААНУ, Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка НААНУ, Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААНУ, Інститут садівництва НААНУ, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НААНУ та інші.

Сорти плодових культур, які занесені до Реєстру характеризуються високою врожайністю, стійкістю до абіотичних та біотичних факторів і можуть бути використані для створення нових екологічних, високопродуктивних плодових насаджень, що дозволить вирощувати високоякісні плоди за низької собівартості та повністю забезпечити потребу населення в цій продукції і сприяти розвитку екологічного садівництва в Україні.


Література

  1. Богданюк О.В. Біологічні активи садівництва в контексті ефективного управління забезпеченням сталого розвитку галузі // Режим доступу:http://www.confcontact.com/2008dec/10_bogdanyuk.php
  2. Сиплива Н.О., Павлюк Н.В., Божок Ю.О., Мазурець Л.М., Мазур О.М. Сортові ресурси плодово-ягідних культур, придатних для поширення в україні // Досягнення і перспективи розвитку селекції, вирощування і використання плодових культур. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200 – річчю Нікітського ботанічного саду, 24-27 окт. 2011. – С. 51
  3. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2010 рік
  4. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2011 рік
  5. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2012 рік
  6. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2013 рік
  7. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2014 рік
  8. Державний реєстр сортів придатних для поширення в Україні на 2015 рік
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 819
Всього коментарів: 0