Головна » Статті » Конференція_2014_12_4-5 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ІНТРОДУКЦІЙНО-СЕЛЕКЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ Hibiscus esculentus L...

Позняк Олександр

молодший науковий співробітник

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН

с. Крути, Чернігівська обл.

 

ІНТРОДУКЦІЙНО-СЕЛЕКЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ Hibiscus esculentus L. (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

 

Відомо, що глобальні зміни в світі обумовлені не тільки зміною кліматичних умов, а й збільшенням населення на планеті, швидким поширенням хвороб, переміщенням шкідників, постійним дефіцитом ресурсів через їх скорочення в природі, соціально-економічними негараздами тощо. Всі перелічені чинники впливають, зокрема, і на стан генетичних ресурсів рослин (як культурних форм, так і диких співродичів), втрата котрих, на думку багатьох дослідників, може мати негативний вплив на продовольчу безпеку в майбутньому у світовому масштабі. Таким чином, в даному контексті важливим є два напрями вирішення цієї проблеми у сучасних умовах: 1) мобілізація генетичних ресурсів рослин, їх вивчення, збереження, залучення у наукові дослідження і  використання в практичній діяльності та 2) збагачення генетичного різноманіття шляхом створення нових форм, їх комплексна оцінка з метою  поповнення ознакових колекцій генетичного банку максимальної кількості видів рослин, що використовуються або можуть бути використані в господарській діяльності людини.

Овочі – основні постачальники біологічно активних і мінеральних речовин. Однією з проблем розвитку вітчизняного овочівництва є слабка асортиментна політика на національному ринку. Структура пропозиції представлена в основному культурами «борщового набору» (томат – 21%, капуста – 17,9%, цибуля ріпчаста – 10,4%, буряк столовий – 8,4%, морква – 8%), тоді як  виробництво вітамінної продукції, зокрема видового асортименту зеленних, салатних, пряно-смакових культур залишається вкрай недостатнє. Сумарна їх частка у валовому  виробництві складає 6,2%, тоді як в окремих європейських країнах цей показник коливається від 25 до 35% [1].

Отже, сучасне розуміння раціонального та правильного харчування передбачає освоєння і використання широкого асортименту  овочевої продукції. Це дозволяє урізноманітнити харчування, подовжити період споживання вітамінної продукції. Вирішити цю проблему можливо удосконаливши структуру вирощування і споживання овочів за рахунок введення в культуру нових цінних видів овочевих рослин, створення сортів малопоширених видів рослин для різних зон вирощування з метою розширення ареалу їх розповсюдження і освоєння у виробництво.

До об’єктів інтелектуальної власності, створених на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН, належать сорти нетрадиційного для українського овочівництва виду - бамії, або гібіску їстівного (Hibiscus esculentus L. (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) Сопілка і Діброва. Бамія - однорічна  делікатесна овочева рослина  із родини Мальвові (Malvaceae). В Україні на даний час рослина набуває популярності у овочівників, проте залишається малопоширеною [2]. Серед основних причин - відсутність до недавнього часу сортів, придатних для вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах безрозсадним способом.

У результаті селекційної роботи на ДС «Маяк» ІОБ НААН створені перші (і єдині) вітчизняні сорти даного виду рослин. Сорт Сопілка середньостиглий, – висота стебла становить 115-120 см, діаметр – 2-2,5 см, діаметр рослини 50-60 см. Інтенсивність антоціанового забарвлення стебла помірна. Форма листкової пластинки в нижній частині стебла – п’ятилопатева, у середній та у верхній – розсічена. Квітка за розміром порівняно мала – 6,7-7,8 см в діаметрі, жовтого забарвлення помірного за інтенсивністю: пляма  в основі віночка квітки середня за величиною і помірна за інтенсивністю забарвлення (малинова). Зав’язь світло-зеленого забарвлення без антоціану, огрубіння настає при досягненні нею розміру за повздовжнім діаметром  близько 11 см.

Плід у біологічній стиглості (на початку розтріскування по гранях) помірно зеленого забарвлення, зі слабким проявом антоціану, гранений, кількість граней – мала – 5-6 штук. Довжина плоду середня – 18-21 см, діаметр – середній – 2,0-2,2  см. За нерегулярного збирання зав’язей формується середня кількість плодів на рослині – 8-11 штук. Насіння оливкового забарвлення, середня кількість насіння в плоді – 45-50 штук, маса 1000 насінин – 72-75 г.

Сорт бамії Сопілка відноситься до середньостиглих, кількість діб від масових сходів до першого збору зав’язей становить 58-68 діб, до дозрівання насіння – 118-125 діб. Товарна урожайність (зав’язей) – 2,5 т/га, урожай ранньої продукції за перші три збори – 0,5-0,7 т/га. Середня маса товарного плоду при регулярному збиранні становить 7,8-8 г.  Період плодоношення триває 28-34 доби, кількість зборів – 7-9. Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2007 р.

Сорт Діброва також відноситься до середньостиглих, період від масових сходів до першого збирання зав’язей 58-68 діб, до дозрівання насіння - близько 120 діб. Сорт низькорослий: висота стебла становить 65-80 см, діаметр стебла – тонкий – 1,5-1,9 см, діаметр рослини – 50-60 см. Антоціанове забарвлення на стеблі відсутнє. Форма листкової пластинки у нижній і середній  частині стебла  п’ятилопатева, у верхній – розсічена. Квітка за розміром середня, діаметром 7,5-9 см, помірного за інтенсивністю жовтого забарвлення, пляма в основі квітки – середня за величиною, темна за інтенсивністю забарвлення (темно – малинова). Зав’язь темно-зеленого забарвлення без проявів антоціану, її огрубіння настає при досягненні розміру за поздовжнім діаметром  близько 9 см. Плід на початку біологічної стиглості темно-зеленого забарвлення, без проявів антоціану, гранений, кількість граней – середня – 7-9. Довжина плоду середня – 18-21 см, діаметр середній – 2,6-3 см. За нерегулярного збирання зав’язей на рослині формується 5-8 плодів. Насіння оливкового забарвлення, середня кількість насінин в плоді – 47-50 штук; маса 1000 насінин 66-70 г.

Сорт середньостиглий, від масових сходів до першого збирання зав’язей 58-68 діб, до  дозрівання насіння – близько 120 діб. Урожайність зав’язей (товарна) – 2,5-3,0 т/га, в т.ч. ранння (за перші три збори) – 0,6-0,8 т/га. Середня маса зав’язі при регулярному збиранні 9 г. Період плодоношення триває 28-34 доби, кількість зборів 7-9. Сорт у Державному реєстрі з 2006 р.

Створені на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН сорти бамії Сопілка і Діброва рекомендовані для вирощування у відкритому ґрунті в зонах Лісостепу та Полісся України. Сфери освоєння: сільськогосподарські підприємства різних форм власності і господарювання та приватний сектор.

 

Література

  1. Корнієнко С.І. Овочевий ринок: реалії та наукові перспективи / С.І. Корнієнко // Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб-к.- Х.: ТОВ «Виробниче підприємство «Плеяда», 2013.- Вип. 59.- С. 7-22.
  2. Позняк О.В. Бамія (гібіск їстівний) // О.В. Позняк, М.В. Харицкий, А.М. Маленко.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007.- 28 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (03.12.2014)
Переглядів: 503
Всього коментарів: 0