Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ЩОДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Мірзоєва Тетяна

к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

ЩОДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

 

Основним трендом сьогодення є не лише успішність бізнесу, а й його економічна ефективність, тобто вміння акумулювати наявні можливості для досягнення максимальних результатів. В сучасних умовах господарювання, коли підприємства працюють за умов нестабільності та непевності, особливої актуальності набуває розробка стратегії діяльності.

Як свідчить дослідження наукової літератури, нині існує досить багато різноманітних трактувань поняття «стратегія». У загальному розумінні стратегія підприємства складається з великої кількості відповідей на запитання «як»: як організувати випуск продукції, як розподілити, як правило, обмежені ресурси, як задовольнити потреби клієнтів, покупців, замовників, як перевершити конкурентів, як своєчасно враховувати зміни в зовнішньому середовищі, як досягти цілей підприємства, як підвищити економічну ефективність діяльності в цілому?

Сучасні підприємства, що працюють в сільськогосподарській галузі, наприклад таке як вітчизняний агрохолдинг Мрія [5], переважно розвиваються за трьома основними напрямками. Це розширення виробництва, посилення вертикальної інтеграції та удосконалення ефективної моделі бізнесу за рахунок накопичення унікального досвіду та впровадження передових технологій. При цьому досвід накопичується шляхом інвестицій в освіту своїх співробітників. Вертикальна інтеграція та  побудова ефективної бізнес-моделі як напрями стратегії підприємства орієнтовані на збільшення рентабельності та диверсифікацію ризиків шляхом розвитку власної сільськогосподарської інфраструктури та посилення вертикальної інтеграції.

Стратегія російського агрохолдингу «Кубань» націлена на збільшення капіталізації бізнесу, підвищення операційної ефективності та зміцнення ринкових позицій компанії [1]. Російська компанія АгроГард орієнтує свою стратегію на довгостроковий розвиток бізнесу, розвиток інноваційних технологій у виробництві, розширення та зміцнення партнерської мережі, задоволення попиту споживачів на продукцію. При цьому в стратегію закладається диверсифікація виробництва, яка дозволяє знижувати галузеві ризики, враховувати сезонність виробництва, збільшувати ефективність використання наявних виробничих ресурсів [2].

Основним шляхом розвитку російського агрохолдингу «Корнев Групп» є стратегія максимальної ефективності. Вона передбачає наявність потужного земельного банку, впровадження найбільш ефективних методів моніторингу та обробки землі, інвестування в найкорисніші та найрентабельніші виробничі активи, формування стійких довгострокових зв’язків зі споживачами продукції [3].

В стратегії російського агрохолдингу «Союз» окреслюється низка перспективних направлень у розвитку, зокрема: забезпечувати високу якість сировини та продуктів переробки молока; збільшувати ефективність власних молочних господарств через збільшення валових надоїв, підвищення продуктивності праці; досягати зниження собівартості виробництва на основі запозичення інвестицій; впроваджувати інноваційні виробничі та управлінські технології; формувати власну високоякісну кормову базу; розвивати співробітництво з компаніями, що мають суттєвий досвід у сфері молочного виробництва; збільшувати виробництво та асортимент молочної продукції, забезпечувати її конкурентоздатність на ринку [4].

         Вітчизняне товариство «Сігнет Холдинг», що є групою сільськогосподарських компаній з іноземним капіталом, розвиває свою діяльність із застосуванням новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур. Підприємство зокрема спеціалізується на вирощуванні кукурудзи, сої, пшениці, цукрових буряків і молочному скотарстві. Стратегія агрохолдингу – це створення сучасного високотехнологічного та ефективного виробництва сільськогосподарських культур [6].

Аналіз розглянутих стратегій свідчить, що це є стратегії подальшого розвитку та стабілізації. Але це стратегії таких підприємств як крупні агрохолдинги. Якщо ж звернути увагу на вітчизняні фермерські підприємства, то вони наразі переважно застосовують стратегію виживання. Це є велика проблема вітчизняної сільськогосподарської галузі, якій будуть присвячені подальші наукові дослідження.

 

Література

1. Агробизнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.basel.ru/agroholding

2. АгроГард Стратегия бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.agrogard.ru

3. Об агрохолдинге [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.kornevgroup.ru/about/company

4. ООО «Агрохолдинг СОЮЗ»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://nttagro.ru

5. Стратегія та місія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.mriya.ua

6. ТОВ «Сігнет Холдинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://www.agrijob.com.ua

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (16.10.2014)
Переглядів: 474
Всього коментарів: 0