Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ФРАНЦІЇ

Руда Тетяна

к.е.н., старший науковий співробітник відділу наукових досліджень

з організаційних питань митної справи

Державний науково-дослідний інститут митної справи

м. Хмельницький

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ФРАНЦІЇ

 

Митна служба у Франції визначається як організація, що регулює міжнародну торгівлю шляхом забезпечення безпеки та спрощення зовнішньоекономічних відносин. Зазначені функції передбачають сприяння законній торгівлі, що обумовлює збільшення чисельності і, в той же час, захист споживачів та громадськості від незаконної торгівлі. В межах кожного із покладених на митні органи завдань визначено цілі, досягнення яких у підсумку й визначає результативність і, як наслідок, ефективність їх функціонування. Таким чином, система оцінювання передбачає визначення рівня реалізації наступних типів цілей:

  • соціально-економічних цілей, які відповідають очікуванням громадян;
  • цілей щодо якості обслуговування, які відповідають очікуванням користувачів митних послуг;
  • цілей щодо ефективності управління, які відповідають очікуванням платників податків, щодо зниження вартості послуг.

Досягнення кожної із зазначених цілей передбачає введення одного або кількох показників ефективності. З метою визначення динаміки в досягненні зазначених цілей, митна служба Франції сформувала систему показників і визначила їх кількісні значення. В узагальненому вигляді їх наведено у табл. 1.

Виходячи із зазначених цілей формуються основні завдання митних органів, зокрема: митниця – контроль за діяльністю; митниця – контроль за забезпеченням безпеки; митниця – контроль за новими податками; митниця – контроль за кадровою політикою.

Таблиця 1

Перелік показників оцінювання ефективності діяльності митних органів Франції в розрізі цілей

Тип цілі

Ціль

Показники ефективності

Соціально-економічна ефективність (з точки зору громадян)

Підвищити ефективність боротьби з контрабандою

1. Кількість спірних вимог щодо високої вартості

2. Кількість випадків вилучення тютюну та тютюнових виробів.

3. Кількість випадків вилучення наркотичних засобів.

4. Кількість розслідувань щодо незаконного перевезення тютюнових виробів.

5. Кількість вилучених контрафактних товарів.

Якість митних послуг (з точки зору користувачів)

Підвищити швидкість здійснення митного оформлення

1. Час проходження товарів у митниці.

2. Загальний індекс дематеріалізації.

Ефективність управління (з точки зору платників податків)

Збільшити присутність співробітників на робочих місцях

 

Більш ефективно здійснювати митних огляд на основі оцінювання ризику

 

Контроль митних витрат на управління

1. Коефіцієнт використання груп нагляду.

2. Кількість значних спірних вимог на 10 000 перевірених декларацій.

3. Відсоток розслідувань з приводу невчасної сплати митних платежів.

 

В межах кожного завдання визначено по вісім показників, які розробляються спільно співробітниками митних органів та головами служб.

Їх вибір та практичне використання визначається кількома принципами, які закріплюються нормативними документами. Кожен із пропонованих показників повинен відповідати наступним критеріям: він повинен бути відповідним, тобто давати можливість оцінювати певний ефект або ж тенденцію; він має бути корисним і значимим – досягнутий результат повинен мати пояснення і бути доступним; він повинен бути стійким – граничні значення повинні бути чітко визначеними, а складові елементи мають бути об’єктивними і вимірюваними; він повинен бути надійним та достовірним – математичні розрахунки, що використовуються для отримання результатів, повинні бути зрозумілими та незмінними.

Розробка показників оцінювання ефективності функціонування митних органів у Франції передбачає те, що показник повинен бути спрямований на отримання об’єктивного результату і може бути автоматизований та використовуватись як елемент інформаційної системи. Розрахунок показників ефективності діяльності митних органів здійснюється автоматично в єдиній інформаційній мережі. Таким чином, у випадку, коли співробітник виконує певне доручення, використовуючи комп’ютерну мережу показник автоматично перераховується. При застосуванні якісних показників, зокрема, такого як якість наданих послуг – дослідження здійснюється не митними органами, а Міністерством фінансів. Через кожні шість місяців організація з проведення анкетування опитує учасників ЗЕД та громадськість щодо якості роботи митних органів, управління доходами та ін. Окрім того, правила розрахунку показників публікуються і періодично обговорюються із зацікавленими сторонами. Всі показники документуються. Ці файли є у вільному он лайн доступі.

Підрозділи з контролю за управлінням, що є одним із елементів митної системи Франції, також часто проводять наради, на яких розробляються системи показників, індикатори, направлені на відображення стратегії у сфері митної діяльності.

Результати за показниками можуть відстежуватися за ієрархічними рівнями й застосовуються до оцінювання загальних підсумків роботи митних органів, а не їх працівників. Стратегії та цілі структурних підрозділів співпадають із тими, що визначені для митної служби Франції, і всі відомства беруть участь в їх реалізації. Цілі та критерії оцінювання ефективності діяльності митних органів розробляються на рівні їх міжрегіональних керівників із врахуванням рекомендацій працівників митниць, проте, співробітників з метою підвищення об’єктивності отриманих результатів до цього процесу безпосередньо не залучають.

 

Література

1. Перевод сборника статей Всемирной таможенной организации «Реформа в цифрах» (о подходах и методологии оценки результатов и эффективности работы таможенных служб) (главы № 4,5,6,7,8) [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://gtk.gov.by/ru/press-center/kniga_reforma_v_cifrah

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 1338
Всього коментарів: 0