Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Плотніченко Світлана

к.е.н., доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

м. Мелітополь

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЕТИКЕТ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

В цілому ділове спілкування відрізняється від буденного (дружнього) тим, що, по-перше, в його процесі ставиться ціль і конкретні задачі, які вимагають свого вирішення; по-друге, ми не можемо просто так, без достатніх на те підстав припинити взаємодію з партнером (принаймні, без втрат для обох сторін). Звичайно, при цьому ділові відносини не виключають дружні, і навпаки. Але їх взаємозв'язок вельми відносний: коли друзі стають діловими партнерами їх відносини часто псуються; і навпаки, з ділових відносин нерідко виростає міцна дружба.

В повсякденному житті найчастіше ми оточуємо себе тими людьми, які нам приємні, а в діловій змушені спілкуватися з тими, хто нам потрібен. Чудово, коли це збігається! Але так буває далеко не завжди. І якщо у своєму особистому житті ми можемо перестати зустрічатися з приятелем, чимось розсердивши нас, то в діловому світі контакти не перериваються за принципом "не хочу - не буду" [1, 3, 4].

У цьому сенсі важливо мати на увазі, що зміст ділового спілкування передбачає:  – вміння вибудовувати відносини з різними людьми (в тому числі і з тими, хто викликає у вас сильну антипатію) і домагатися максимальної ефективності ділових контактів;

- розуміння, що партнера по спілкуванню цікавить в першу чергу те, наскільки ви йому можете бути корисні. Тому в діловому спілкуванні потрібно демонструвати насамперед свою корисність для ділових партнерів, а не особисте. Етика ділового спілкування базується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють розвитку спів­праці. Передусім йдеться про зміцнення взаємодовіри, по­стійне інформування партнера щодо своїх намірів і дій, запо­бігання обману та невиконанню взятих зобов'язань. У де­яких зарубіжних корпораціях і фірмах навіть розроблено кодекси честі для службовців. Доведено, що бізнес, який має моральну основу, є вигіднішим і прогресивнішим [1, 2, 4].

Професійне спілкування формується в умовах конкрет­ної діяльності, а тому певною мірою вбирає в себе її особли­вості, є важливою частиною, засобом цієї діяльності. У про­фесійній культурі спілкування можна виокремити загальні норми спілкування, що зумовлені характером суспільного ладу і ґрунтуються на здобутках минулого і сучасного. Вод­ночас ця культура має індивідуальний характер і виявляєть­ся у способах спілкування, що їх вибирає суб'єкт у певних ділових ситуаціях щодо конкретних людей.

Маючи ділові справи з іноземцями, слід пам'ятати про національні особливості спілкування. У кожного народу є свої культурні традиції, свій національний характер, їх не можна ігнорувати. Поки інтереси сторін співпадають, національні відмінності практично не помітні. Якщо виникає конфлікт — вони відіграють важливу роль. Національний стиль спілку­вання — це лише типові, більш яскраво виражені особли­вості мислення та поведінки. Ці риси притаманні не обов'яз­ково всім представникам певної нації. Але завжди при зу­стрічах з іноземцями ця інформація має слугувати орієнти­ром, оскільки національні особливості можуть вплинути на результати спілкування [1, 3, 5].

Діловий етикет – це норми, які регламентують стиль робіт, манеру спілкування між фірмами, імідж бізнесмени й т.д. Етика підприємництва неспроможна виникнути по суб'єктивного бажанню. Її формування – складний і тривалий процес. Умовами її формування є: політична й економічна свобода, сильна виконавча влада, стабільність законодавства, пропаганда, право.

Соціальна відповідальність є похідною тих,  особистих цінностей, які  випливають з етики менеджерів та підлеглих їм працівників. Суспільство, будь-яка організація чи група працівників визначає свою етику поведінки. Під етикою поведінки слід розуміти сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує. Досить  співробітники ведуть із контори  міжміські  телефонні розмови  з особистих  питань. Чи Вам робити те ж саме? Чи зможете Ви використати  для себе особисто те, що є в офісі, і заберете це додому? Це декілька етичних дилем, з якими кожна людина може зіткнутися на роботі. В цих прикладах немає мови про порушення закону, однак відповідні дії можуть бути розцінені багатьма як неправильні[1, 2, 4] .

Ділове спілкування стає тим ефективнішим, чим краще в ньому пов'язуються всі засоби (і вербальні, і невербальні) із дотриманням ділового етикету. Так, люди, особливо під час першої зустрічі, звертають увагу на зовнішній вигляд одне одного. Тому одяг ділової людини має бути охайним, відповідати конкретній ситуації. Що і як одягати на зустріч залежить від того, відбудеться вона вдень чи ввечері, влітку чи взимку, буде офіційною чи дружньою. Звичайно недоречними на діловій зустрічі будуть відкрита сукня, сильні парфуми, надто яскравий макіяж.

 

Література

  1.  Воронкова В.Г., Етика ділового спілкування: / В.Г. Воронкова,
    А.Г. Беліченко, В.В. Мельник, М.А. Ажажа // Навчальний посібник. -  Львів: « Магнолія, 2006».-2009. -312 с.
  2. Діловий етикет в менеджменті та в бізнесі [Електронний ресурс ] . - Режим доступу: http://stud24.ru/management/dlovij-etiket-v-menedzhment-ta/506567-2057609-page1.html
  3. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т.К. Чмут , Г.Л. Чайка // Навч.посіб. 3-те вид., стер., - К.: Вікар, 2003.-215 с.
  4. Етика бізнесу [Електронний ресурс ].Режим доступу: http://www.etica.in.ua/etika-i-biznes/
  5. Діловий етикет Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-14066-1.html
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 488
Всього коментарів: 0