Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИКІВ В СТУДЕНТСЬКОМУ СОЦІУМІ

Троханяк Олександра

к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИКІВ В СТУДЕНТСЬКОМУ СОЦІУМІ

 

В сучасному українському суспільстві відбуваються досить складні соціально-економічні перетворення у всіх галузях, проходить становлення різних форм власності та приватизації на землю, а тому необхідно створювати принципово нові механізми управління. І хоч сьогодні ми хотіли б сказати про те, що будуємо ринкову економіку, але в сільському господарстві ще надто відчутна соціалістична система та її принципи.  Забезпечити високу ефективність управління соціумом в сфері аграрного виробництва може тільки повний перехід до ринкового господарства та висококваліфікований працівник – професіонал своєї справи. Саме про підготовку  високопрофесійних кадрів зі студентської молоді буде йти мова в даній статті.

Кінцевою метою професійної підготовки студентів, як важливого управлінського професіонала, починається з надання правильної навчальної бази яка б зуміла мобілізувати студентську спільноту до отримання таких знань і навиків які б в кінцевому результаті дали конкурентноспроміжних управлінців готових до ринкових відносин. Важливо відмітити, що сучасна молодь прагне до отримання таких знань і в майбутньому до побудови власної непоганої кар’єри, але не завжди розуміє на яких предметах слід зосередити свою увагу найбільше. В цьому їм повинні допомогти викладачі.

Соціальний аналіз показує, що для студентської спільноти інколи здається, що найважливішим є той предмет, який читає найстрогіший викладач чи хтось з адміністрації, хоч не завжди це так. Одночасно слід зауважити, що не всі студенти мають схильність до управлінської діяльності, а головне до правильної організації праці. Аналіз дослідницьких даних, різної  літератури та опитування тих, хто закінчив вузи і потратив на роботу показує, що часто в уяві студентів професійна діяльність виступає не такою як все є насправді, присутні мрійливі моменти і коли приходиться приступати до виконання своїх професійних обов’язків, стає зрозумілим, що дане бачення було неправильним і виникають труднощі. В таких випадках велику роль відіграє практика, але знову ж таки, якщо вона була суто на виробництві з елементами організації праці чи управління колективом. Але така практика в переважній більшості відсутня, студенти виконують всю ту роботу, яку не хочуть робити працівники чи ту, що й загал, а фактичного управління не приходиться здійснювати.

Дійсною підготовкою до управлінської діяльності є сугубо студентська робота у виді старости групи, голови факультету, члена студентської ради чи студентської профспілки і т.д. Такі студенти бачать управлінську та організаційну роботу з середини, розуміють її переваги та негативи і набирають справжньої практики. Велику роль для майбутньої підготовки студентів відіграють всілякі студентські гуртки чи факультативи різного характеру, навіть мистецького, спортивного чи культурологічного.

Такі особистості більше розуміють вимоги часу, а це – знання і розуміння природи управлінської праці, процеси організації та управління, вміння та навики посадових та функціональних обов’язків управління, володіння стратегією, тактикою та іншими засобами досягнення мети, майстерністю складання ціленаправленої програми діяльності, вмінням налагоджувати зовнішні та внутрішня зв’язки, а також безперервне підвищення своєї кваліфікації та оновлення знань професійної діяльності.

Дехто вважає, що для здійснення управлінських завдань необхідно суттєво переглянути зміст і форми методів професійної підготовки майбутніх спеціалістів, але варто звернути увагу на психологічні задатки кожної особистості, не всі можуть управляти. Тому багатьом людям потрібно перш за все зробити соціальний аналіз свого «Я» і своїх можливостей, вмінь та управлінського хисту. А навчальні програми в цілому складено добре і відповідають запиту часу в різних сферах життєдіяльності українського суспільства.

В економічній сфері управління також відповідає поняттю «менеджмент», що розглядається як мистецтво управляти, мистецтво організовувати до ефективної діяльності. В даний час в Україні ще багато людей не до кінця розуміють вимоги менеджменту і їх поєднання з підприємництвом, особливо в аграрній сфері. Старше покоління ще звертає погляд на колишні колгоспи і їх тодішню діяльність, хоч час змінився і соціалістична система відійшла. Їх підхід до ринкового господарства формується на ще тих давніх поглядах. А от молоде покоління пробує звертати увагу на більш розвинуті сучасні підприємства України, порівнюють їх з європейськими, але не завжди заглиблюються в методи їх організаційної та управлінської діяльності, в прерогативи розвитку. І не можна погодитись з А.Шегда, який зазначає, що взагалі ефективність ринкових перетворень в Україні прямо залежить від вирішення проблеми формування і розвитку менеджменту в Україні [2].

Підсумовуючи дане дослідження про формування управлінських навиків в студентському соціумі, хочеться закінчити словами Оксани Хомік: «У процесі формування управлінських умінь і навичок необхідно забезпечити розвиток особистісних якостей, важливих для успішної управлінської діяльності майбутніх економістів – активності, незалежності, ініціативності, самостійності тощо; здатності організовувати діяльність, що полягає у плануванні та забезпеченні належного досягнення запланованих результатів; умінь працювати з людьми, ефективно спілкуватися, розуміти та враховувати індивідуальні особливості людей, створювати позитивну соціально-психологічну атмосферу тощо; умінь вирішувати практичні завдання відповідно до умов конкретних ситуацій; нестереотипно, осмислено, творчо використовувати засвоєні знання, уміння, навички; здатності до глибокого, всебічного аналізу інформації, як умови прийняття ефективних рішень»[1].

 

Література

  1. Хомік О. Особливості формування у майбутніх економістів управлінських умінь і навичок // С. 402-407. – С. 404-405. – Електронний ресурс. http://library.udpu.org.ua/library_ files/zbirnuk_nayk_praz/2014/1/52.pdf
  2. Шегда А Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа. - 2001. - № 1. – С. 26-33.
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 169
Всього коментарів: 0