Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІВДПРИЄМСТВ

Романенко Лариса

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу

Київський національний економічний

університет ім. Вадима Гетьмана

м. Київ

 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІВДПРИЄМСТВ

 

Розвиток підприємств в умовах сучасного інформаційного суспільства визначається рівнем та ступенем використаних в підприємницькій діяльності, інформаційних технологій та їх інтеграцією в Інтернет-середовище. Загальна стратегія розвитку яку розробляє та реалізує підприємство залежить від багатьох факторів, серед яких, зокрема: цілі підприємства; особливості ринку та частка ринку яку займає підприємство на ньому; конкурентні переваги підприємства; галузеві особливості функціонування підприємства; уніфікованість бізнес-процесів, кількість і структура зв’язують з постачальниками та споживачами, технології виробництва, стратегії, якими керуються конкуренти, потенціал підприємства, витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

В той же час використання стратегії інтеграції інформаційних технологій в діяльності підприємства можливо лише при узгодженні із загальною стратегією підприємства на конкурентному ринку [1,2].

Співвідношення цих стратегій залежить від того, яку роль приділяють інформаційним технологіям, тобто як використовуються нові можливості Інтернет-середовища в формуванні конкурентних переваг підприємства. В таких умовах важливим фактором виступає рівень  зрілості самого підприємства, його здатність до впровадження інформаційних технологій. В той же час активне впровадження інформаційних технологій при інтеграції підприємства в Інтернет-середовище залежить і від сприйняття такої інтеграції споживачами і постачальниками, які формують зовнішнє середовище підприємства. Тому при розробці та реалізації стратегії розвитку важливо враховувати які можливості підприємства до використання інформаційних технологій так і ступінь готовності до цього зовнішнього середовища [3, 4].

Розглянемо найбільш широко вживані типи стратегій інтеграції інформаційних технологій : стратегія функціональної підтримки , стратегія бізнес інтеграції, стратегія створення цінності організації, стратегія зміни і розвитку організації.

Стратегія функціональної підтримки. Роль і значення інформаційних технологій при цій стратегії обмежується лише технічною підтримкою. Для цього не потребується високого рівня зрілості інформаційних технологій. Функція інформаційних технологій зводиться до технічних рішень. При цьому інформаційні технології не здатні фундаментально змінювати бізнес процеси та моделі.

Стратегія бізнес-інтеграції. Ця стратегія поєднує інтеграцію в створення цінності і можливості підтримки бізнесу. Для неї характерна інтеграція деяких елементів виробничого процесу з інформаційними технологіями. Але при цьому перед інформаційним технологіями також не стоїть задача фундаментальної зміни бізнес-процесів та вплив на стратегічне управління.

Стратегія створення цінності організації. Ця стратегія характеризується більш високим впливом інформаційних технологій на стратегічне управління. При цьому інформаційні технології залучаються до зміни бізнес-процесів. Крім вирішення технічних питань і інтеграції перед інформаційними технологіями стоїть задача зміни бізнес-процесів.

Стратегія зміни і розвитку організації. При реалізації цієї стратегії інформаційним технологіям відводиться максимально важлива роль в створенні цінності. Інформаційні технології набувають самостійного розвитку і здатні суттєво впливати на виробництво продукції чи послуг, посилювати ринкові позиції підприємства., вихід на нові ринки збуту, трансформувати саму модель функціонування підприємства.

Отже вищезазначені типи стратегій інтеграції інформаційних технологій відображають загальне бачення та концепцію впровадження інформаційних технологій в діяльності підприємства.

 

Література

  1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст] / Кастельс М.; Пер. с англ. Под науч. ред . О.М. Шкаратана. – М.; ГУВИСЭ, 2000. – 608 с.
  2. Корецький М.Х. Стратегічне управління [Текст] / М.Х. Корецький, А.Д. Дегтяр, І.О. Дацій. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 204 с.
  3. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятием [Текст] / Лепа Н.Н. // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: ООО «Юго-Восток Лтд», 2002. – 186 с.
  4. Успенский И.В. Энциклопедия Интернет-бизнеса [Текст] / И.В. Успенский. – СПб.: Питер 2001. – 432 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 163
Всього коментарів: 0