Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Браташ Мирослава

старший викладач

Харківський національний університет

міського господарства ім. О. М. Бекетова

м. Харків

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 

Основним принципом сталого розвитку житлового фонду міста, є забезпечення гідної якості життя, в тому числі і в житлово-комунальному господарстві (ЖКГ), для всього людства, при збереженні природного багатства [1]. Для досягнення стабільності, необхідно розв’язати конфлікт, між двома пріоритетними завданнями: зростаючим споживання матеріальних ресурсів та існуванням в межах міського середовища.

Процес управління житловим фондом розглядається в двох контекстах [2; 3]:

– Управління соціальним благом. Дана область включає в себе різного роду питання обліку, первинного розподілу і наступного перерозподілу житлового фонду. В даному випадку, в якості суб’єктів управління виступають органи влади в частині виконавчої і розпорядчої діяльності.

– Управління нерухомим майном. В цьому аспекті управління житловим фондом включає в себе питання експлуатаційного характеру, а так само забезпечення стійкості його функціонування і в певній мірі збереження. У контексті управління житловим фондом як управління нерухомим майном суб’єктами діяльності виступають комерційні та некомерційні організації. Прикладом останніх можуть бути – керуючі компанії, постачальники і підрядники послуг ЖКГ, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Сьогодні необхідний перехід на принципи пооб’єктного управління будинками, на договірні відносини, розвиток конкурентного середовища, надання споживачам можливості впливати на обсяг й якість споживаних послуг, удосконалення системи оплати житла й комунальних послуг, диференціацію оплати залежно від якості й місця розташування житла в сполученні з удосконалюванням системи соціального захисту населення (упорядкування системи пільг, посилення адресної спрямованості направлених на ці заходи коштів).

Аналіз закордонної практики реалізації житлової політики дозволив виявити загальні для всіх національних систем методи змішаного (консолідованого) фінансування й постійної взаємодії влади з жителями будинків, що перебувають у стані капітального ремонту або реконструкції. У багатьох країнах світу існує кредитування, що сприяє розвитку житлово-комунальної інфраструктури. Основними інструментами державної підтримки в країнах ЄС є видача кредитів з низькою процентною ставкою на ремонт будинків (із частковим фінансуванням за рахунок власних коштів власників), виділення безоплатних житлових субсидій, виплата премій власникам за поліпшення якості житла. При цьому базисною основою структури управління житловим фондом є різні форми об’єднань власників (кондомініуми, асоціації, ЖБК та ін.) [4].

Досить важливим аспектом застосування інноваційних механізмів управління житловим фондом є організація фінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків. З огляду на високу вартість капітального ремонту багатоповерхових будинків, доцільним для ОСББ є поступове накопичення потрібних коштів, а також використання банківського кредиту.

У результаті реалізації інноваційних механізмів управління житловим фондом очікується розвиток конкурентного середовища в сфері управління багатоквартирними будинками, об’єднання власників житла в асоціації для спільного управління багатоквартирними будинками, розвиток системи договірних відносин між ОСББ, керуючими організаціями, підрядними й ресурсопостачальними організаціями. Нова структура управління створює систему економічних взаємин, прав, обов’язків, цілей і видів діяльності, що дозволяє комплексно вирішувати завдання по забезпеченню нормальних умов проживання й виконання функцій власника, що управляє фінансовими потоками й ефективно використовує комерційну нерухомість із метою одержання додаткового доходу.

 

Література

1. Dresner S. The Principles of Sustainability// Earthscan, London, 2002. – 200 p.

2.  Манцевич Ю. М. Удосконалення розвитку житлового господарства міст України [Текст]: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Ю. М. Манцевич. — К., 2009. — 39 с.

3.  Онищенко В. О.  Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір : монографія / В. О. Онищенко, Т. М. Завора / МОНМС України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2012. – 248 c.

4.  Кайлюк Є. М., Браташ М. А. Дослідження досвіду управління житловим фондом в різних країнах світу / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ  // Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики». – Х., 2013. – № 5. – С. 21-28.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 198
Всього коментарів: 0