Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ «ТУРИСТИЧНА ПОСЛУГА»

Зайчук Катерина

аспірантка кафедри аналітичної економіки

та природокористування

Науковий керівник: д.е.н., професор Стрішенець О.М.

Східноєвропейський національний університет ім..Лесі Українки

м. Луцьк

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ «ТУРИСТИЧНА ПОСЛУГА»

 

Однією з проблем сучасної економічної науки є недосконалість понятійно-категоріального апарату «туристична послуга», тому важливо аналізувати вимоги до туристичних послуг, якість туристичних послуг, обов’язкові критерії якості туристичних послуг, фактори впливу на ці послуги, роль персоналу  при наданіі туристичних послуг. Цей напрямок є важливим тому що, туристичні послуги розвиваються стрімко, адже кожна людина хоче під час відпустки чи вікенду, під час перельоту чи подорожі автомобілем мати комфортні, безпечні умови та харчування.

Комплексне визначення туристичної послуги є складним завданням. Труднощі полягають у тому, що на практиці пропонуються продукти, які є складовими компонентів окремих послуг і матеріальних благ (наприклад, до послуг пасажирського авіаційного транспорту належить не лише переміщення пасажирів і багажу в просторі, а й харчування під час перельоту).

Професор П.Пуцентейло визначає послугу як "результат діяльності туристичного підприємства щодо задоволення відповідних потреб туристів". Корнак та М. Монтигієрд-Лойба під туристичними послугами розуміють "будь-який обмін чи продаж результатів людської праці, які пов'язані з прямим або опосередкованим задоволенням потреб перед подорожжю, під час неї та у місці туристичного перебування, але не є наслідком безпосереднього виробництва предметів. Вони залежать від нявності клієнта - туриста". Дещо по-іншому визначає це поняття. В. Гаворецький, який під туристичною послугою розуміє "будь-які суспільно корисні дії, які забезпечують задоволення матеріальних і нематеріальних (духовних) туристичних потреб людини. Вони однаково стосуються як обслуговування особи туриста (матеріальні потреби, наприклад, розміщення, харчування), так і його особистості (духовні потреби, наприклад, культурно-розважальні)" [3].

У свою чергу Р. Лазарек туристичними послугами називає "будь-які дії, котрі задовольняють потреби туристів, пов'язані з подорожжю, та реалізують свою ціль на туристичній території, тобто задовольняють потреби туристів перед подорожжю, під час подорожі й відпочинку та після неї" [1].

Усуспільнюючи підходи можна синтезувати вимоги до туристичних послуг:  безпека життя і здоров'я, збереження майна туристів і екскурсантів, охорона навколишнього середовища.

Якість послуги залежить від суб'єктивних та об'єктивних факторів. Об'єктивні - рівень підготовленості туриста до поїздки, інформованість про країну. Суб'єктивні пов'язані з особистісними характеристиками туриста, умовами його повсякденному житті, форс-мажором.

На якість туристичного обслуговування впливають фактори:

- Природно-кліматичні;

- Культурно-історичні;

- Психологічні;

- Специфічні потреби туристів;

- Культура праці та поведінки співробітників;

- Імідж підприємства.

У структурі туристичних послуг розрізняють основні і додаткові послуги.
Основні послуги, що пропонуються туристичним підприємством, включають:

- послуги по організації перевезення;

- розміщення;

-харчування туристів.

До додаткових послуг відносяться:

- послуги по організації екскурсій;

- послуги по страхуванню туристів;

- послуги гідів-перекладачів;

- послуги по перевезенню туриста від місця його прибуття в країну (місце його тимчасового перебування) до місця розміщення і назад (трансфер), а також будь-якому іншому перевезенню в межах країни (місця тимчасового перебування), передбаченої умовами подорожі;

- послуги з ремонту техніки;

- послуги з прокату;

- обмін валюти;

- телефон;

- пошта,

- послуги побутового обслуговування;

- право користування пляжем т. п.

У наданні туристичних послуг основним інструментом стимулювання роботи персоналу повинна стати взаємопов'язана система економічних і соціальних методів, що дозволить: підвищити ефективність використання кадрового потенціалу, здійснювати професійний і соціальний розвиток персоналу, уникнути значної плинності кадрів в рамках підприємства в силу їх економічної зацікавленості, змінити мотиваційні характеристики персоналу.[2].

У вищенаведених підходах до змісту туристичної послуги автори зосереджують увагу на тих чи інших аспектах даного поняття, однак жоден комплексно його не розкриває. Визначення змісту категорії „туристична послуга” вимагає розкриття механізму реалізації її суті, що дає змогу визначити її місце і роль у процесі відтворення.

Узагальнюючи поняття «туристична послуга», потрібно сказати, що це - послуга суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.

Таким чином обґрунтувавши теоретичні підходи до категорії «туристична послуга», визначивши її актуальність та необхідність, ми встановили відсутність єдиного підходу у висвітленні його змісту. Подальше дослідження передбачає визначення особливостей функціонування туристичного ринку.

 

Література

  1. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с.
  2. Любіцева О.О.Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)/О.О. Любіцева.-К.:Альтерпрес,2002.-436 с.
  3. Стрішенець О. М. Напрямки активізації розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах європейської інтеграції / О. М. Стрішенець, А. Алієва // Globalne aspekty ekonomii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestahilnosci GOS podarczej. Monografia miedzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. – Czestochowa, 2016. – S. 542-551.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 112
Всього коментарів: 0