Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ В ОБЛІКУ СУМНІВНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Вознюк Наталія

слухач магістратури

Науковий керівник д.е.н., професор Денисюк О.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ

м. Вінниця

 

СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ В ОБЛІКУ СУМНІВНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

В сучасних умовах господарювання трактування дебіторської заборгованості часто далеке від повного відображення її сутності, що, в свою чергу, може перешкоджати ефективному аналізу, оцінці і контролю даної категорії активів.

Дослідженням проблематики сутності дебіторської заборгованості займались ряд науковців, а саме Алексєєва Л.Е., Бандурка О.М., Білик М.Д., Вешунова А.Ф., Гольцова С.М., Дембінський Н.В., Дубровська Є.В., Загородній А.Г., Крайник О.П., Кружельний М.В., Савчук В.П. та інші.

Метою публікації є дослідження сутності сумнівної дебіторської заборгованості та пропозиція методики її контролю та аналізу.

Виклад основного матеріалу. Незалежно від того наскільки досконала і ефективна система контролю конкурентоздатності, на підприємстві завжди знайдуться покупці,  що вчасно не розраховуються за придбання продукції. При реалізації товарів чи продукції  в кредит, безнадійна дебіторська заборгованість неминуча. Підприємства намагаються сформувати  таку облікову політику розрахунків з дебіторами, яка не була б занадто консервативною ( бо це приводить до надмірних витрат  реалізації) або занадто ліберальною (що приводить до надмірної безнадійної дебіторської заборгованості). Важливими етапами управління дебіторською заборгованістю є планування, формування, моніторинг, погашення та робота із проблемою дебіторською заборгованістю. Попередні виплати, фінансовий стан, а також перспективи отримання клієнтом доходів є ключовими факторами при прийнятті рішень для визначення умов розрахунків або надання кредиту при придбанні продукції чи товарів.

Роль процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві є значною, адже накопичення сумнівної дебіторської заборгованості відволікає фінансові ресурси підприємства та може призвести до кризи ліквідності та навіть втрати платоспроможності.

Якщо сумнівна дебіторська заборгованість вірогідна , очікувана  і може бути оціненою, її необхідно відобразити на рахунках резерву сумнівних боргів. Принцип відповідності вимагає, щоб збитки від сумнівної дебіторської заборгованості були визнані в тому звітному періоді, коли відбулася реалізація. Прогнозована дебіторська заборгованість відображається як витрати по сумнівним боргам – витрати від операційної діяльності, що класифікуються як торгові  витрати (витрати по реалізації) .

Якщо сумнівна дебіторська заборгованість не очікуються, тоді не вимагається ніяких коригувань доходу або облыкових рахунків, а дебіторська заборгованість списується в період визнання безнадійною, тобто за методом прямого списання.

Зокрема оптимальний розмір дебіторської заборгованості визначається на основі формули, за якої додатковий операційний прибуток, який отримує підприємство від збільшення продажу продукції в кредит перевищує суму додаткових операційних витрат підприємства по обслуговуванню дебіторської заборгованості та розмір втрат ресурсів, інвестованих у дебіторську заборгованість через недобросовісність (неплатоспроможність) покупців. Ефективний контроль забезпечує деталізація дебіторської заборгованості підприємства на прострочену, сумнівну та безнадійну, Що передбачає відмінні методи контролю для різних видів дебіторської заборгованості.[1]

Загалом, як інструмент системи внутрішнього контролю у сфері управління дебіторською заборгованістю застосовують  бюджетування продажів. Бюджетування – технологія планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, яка дозволяє забезпечити управлінський персонал необхідною інформацією про поточний стан дебіторської заборгованості як елементу активів. В автоматизованому режимі обліку відбувається якісний контроль за станом заборгованості, а увага управління привертається у випадку виникнення непередбачуваних чи критичних ситуацій. Бюджетування продажів, дозволяє підпорядкувати політику управління дебіторською заборгованістю загальним планам продажів підприємства.[2] Окрім цього бюджетування дозволяє наперед розподілити визначену суму на цілі стимулювання збуту і розподілити цю суму серед найбільш важливих клієнтів. Тобто у випадку використання цього інструменту підприємство може досягнути балансу між прибутковістю та ризикованістю формування дебіторської заборгованості. Цей бюджет складається на підставі результатів прогнозу продажу. Для бюджетування дебіторської заборгованості , одночасно з бюджетом продажів, розробляють графік очікуваних надходжень від реалізації. Для визначення сумнівної дебіторської заборгованості ми оцінюємо  прогнозну та фактичну дебіторську заборгованість по декількох критеріям: вірогідність погашення дебіторської заборгованості; строк позовної давності; порушення договірних умов; забезпеченість дебіторської заборгованості; кредитний рейтинг боржника, платоспроможність підприємства-дебітора, кредитоспроможність підприємства-дебітора та строковість господарських зв’язків з підприємством - кредитором.

Таким чином, бюджетування дебіторської заборгованості на основі  багатокритеріальної системі оцінювання дає можливість ефективного управління та якісного прогнозування сумнівної дебіторської заборгованості, а також завчасне запобігання, або мінімальні витрати на покриття, за умов не можливості іі уникнути .

Література

1. Белоус І.М., Смірнова А.Г. Моніторинг дебіторської заборгованості як дієвий інструмент служби  контролінгу підприємства // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал Экономика / Электрон. журн. – М, 2011. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/7_86754.doc.htm

2. Перетятько А.Ю. Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності: дис. кандидата екон. наук : 08.07.03/ Перетятько Анна Юріївна. — Х., 2005. — 217 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 255
Всього коментарів: 0