Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ТУРИЗМУ В М. КРИВИЙ РІГ

Назаренко Ірина

к.т.н., доцент

Заболотня Ксенія

асистент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського,

м. Кривий Ріг

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ТУРИЗМУ В М. КРИВИЙ РІГ

 

Перспективним напрямком розвитку сучасного ринку послуг є туристичний бізнес. Він забезпечує динамічний розвиток економік багатьох країн через істотний внесок у ВВП, збільшення зайнятості населення, формування доходної частини бюджету. У світі одним з важливих і перспективних видів туризму є бізнес-туризм. Цей вид туризму може дати додатковий прибуток суб'єктам туристичної індустрії, оскільки «ділові туристи відрізняються більш високим рівнем витрат порівняно з відпочиваючими туристами» [1].

Питанням розвитку бізнес-туризму присвячені дослідження Драчевої О.Л., Забаева Ю.В., Ісмаєва Д.К. [1], Нікітенко С.І. [2], Пандяк І.Г. [3] та ін. Відсутність системності та послідовності у вивченні проблем розвитку бізнес-туризму в Україні, складність і багатоплановість досліджуваних питань обумовлюють актуальність теми дослідження.

Значний потенціал бізнес-туризму має місто Кривий Ріг, оскільки саме в ньому сконцентрована потужна база діючих промислових об'єктів та об'єктів індустріальної спадщини, що викликають інтерес у туристів. Місто має низку унікальних промислових підприємств та може запропонувати потенційним туристам знайомство з потужним гірничо-металургійним комплексом, що є найбільшим як на Дніпропетровщині, так і в Україні. З огляду на це, дослідження сучасного стану та перспектив розвитку бізнес-туризму у
м. Кривий Ріг є актуальним завданням, що має вагоме практичне значення.

У м. Кривий Ріг станом на 01.11.2015 р. налічується понад 74 суб'єкти господарювання, що здійснюють туристичну діяльність. З цього числа лише 4 суб'єкти мають туроператорську ліцензію, 3 з них здійснюють діяльність, пов'язану з бізнес-туризмом.  Це –"Кривбастур", "SilkyWay" та "Рів'єра". Для решти суб'єктів туристичної діяльності основним напрямом є виїзний туризм за межі України. Бізнес-туризм міста сприяє місцевому економічному розвитку, стимулює ринкові відносини, активно впливає на розвиток суміжних галузей економіки (готельно-ресторанний бізнес, транспортні перевезення тощо), будівництво, індустрію дозвілля, виробництво товарів широкого вжитку, зайнятість населення, роботу з охорони пам'яток історії та культури, та ін.

Динаміка основних показників популярності розвитку бізнес-туризму в м. Кривий Ріг наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка основних показників популярності розвитку бізнес-туризму в    м. Кривий Ріг

Показники

Одиниці виміру

2014

2015

Співпраця з туристичними операторами

шт.

2

28

Проведення заходів, на яких було представлено місто через бізнес-туризм

шт.

5

11

Кількість екскурсоводів, залучених до проведення екскурсій з промислової тематики (станом на кінець року)

осіб

4

10

Створення в соціальній мережі Fасеbоок групи "Кривий Ріг туристичний"

осіб

0

20 000

 

Необхідною умовою розвитку бізнес-туризму є ефективне функціонування готельної індустрії, що дає близько 60% усіх доходів від туризму. До послуг туристів м. Кривий Ріг 10 закладів для розміщення. Разом з тим, існуюча кількість цих закладів не може задовольнити потребу зростаючої кількості іноземних та вітчизняних туристів різних соціальних категорій.

Незважаючи на те, що розвиток бізнес-туризму в м. Кривий Ріг позитивний, залишається ряд невирішених проблем: нерозвинена інфраструктура бізнес-туризму, недостатньо розвинена система професійної підготовки та перепідготовки кадрів для індустрії ділового туризму, невідповідність ціни якості надаваних послуг,  нерівномірний розподіл ділових туристів в місті.

Таким чином, для розвитку бізнес-туризму в м. Кривий Ріг необхідно побудова партнерських відносин між державою, навчальними закладами, підприємствами, міжнародними організаціями з метою розробки і реалізації державної політики, ефективної маркетингової стратегії для просування   бізнес-туризму, розвитку системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів у сфері бізнес-туризму, створення умов найбільш ефективного використання туристичного потенціалу міста, збільшення кількості туристів, які здійснюють ділові подорожі, підвищення якості послуг, що надаються в закладах проживання, торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, залучення капітальних інвестицій у розвиток бізнес-туризму. Це дозволить отримати додатковий прибуток, забезпечити робочі місця і дасть збільшення надходжень до бюджету.

 

Література

1. Драчева О. Л. Економіка і організація туризму: міжнародний туризм: навч. посібник / О. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Ісмаєв та ін. – М. : КНОРУС, 2007. – 576 с.

2. Нікітенко С. І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С. І. Нікітенко // Наукові праці. – 2006. – Т.52. – Вип.39. – С. 139-143.

3. Пандяк І. Г. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні / І. Г. Пандяк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія:
Географія. – 2007. – Вип. 34. – С.183-188.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 237
Всього коментарів: 0