Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Скороход Ірина

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних

відносин та управління проектами

Східноєвропейський національний  університет імені Лесі Українки

м. Луцьк

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Україні слід враховувати величезний потенціал екологічного ринку, що швидко розвивається. Даний ринок перебуває у тісному взаємозв’язку як з іншими секторами товарного ринку, так і з ринком факторів виробництва.

Розвиток ринку екологобезпечних товарів та послуг стимулює раціональне використання природних ресурсів, сприяє мінімізації негативних наслідків порушення екологічної рівноваги природних систем, удосконаленню методики та практики оцінки збитків, завданих погіршенням якості ресурсів тощо, тобто має безпосередній вплив на стан ринку природних ресурсів. Розвиток ринку екологобезпечних товарів та послуг впливає і на стан ринку праці – з одного боку, забезпечуючи попит на робочу силу, а з іншого, впливаючи на умови її відтворення [3, с. 137].

Екологічна сертифікація продукції відноситься до добровільних видів сертифікації. Об’єктами сертифікації є харчові продукти, різноманітні товари та вироби, послуги, об’єкти нерухомості тощо. Екологічній сертифікації не підлягають лікувальні засоби та тютюнові вироби. Екологічні стандарти на продукцію визначають переваги певної категорії продукції чи послуг відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу. Такі стандарти встановлюють додаткові критерії до чинних державних вимог відносно походження та якості сировини чи матеріалів; екологічних характеристик, енергоємності і ресурсоємності виробництва; виключають застосування трансгенної продукції, особливо токсичних речовин, потенційно небезпечних харчових домішок; значно обмежують обсяги (концентрацію) потенційно небезпечних хімічних речовин у готовій продукції; сприяють зменшенню утворенню відходів виробництва та споживання.

У світі існують кілька десятків національних та міждержавних сертифікаційних систем які здійснюють оцінку відповідності продукції згідно ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) і входять до складу міжнародної організації Глобальної мережі екологічного маркування (GEN) [2].

Найбільш поширені в Україні знаки екологічного маркування представлено на рис. 1. За законодавством України товаровиробникам забороняється використовувати у формі самодекларацій такі неперевірені (документально не підтверджені) твердження відносно продукції, як «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий», «сприятливий до ґрунту», «не забруднюючий», «зелений», «сприятливий до природи» та «сприятливий до озону» тощо. Екологічно сертифікованою продукцією слід вважати ту, яка має сертифікат підтвердження відповідності та відмічена знаком екологічного маркування який належить певній сертифікаційній системі [1].

 

Рис. 1. Найбільш поширені в Україні знаки екологічного маркування

Джерело: [1]

 

Серед перешкод, що стоять на заваді розвитку ринку екологічних товарів та послуг в Україні, можна відмітити той факт, що малі та середні підприємства часто не розуміють, що означає вести екологічний бізнес, як це робити і які пов’язані з цим витрати. Перевиконання нормативних вимог – іще більш складна задача, головне «вузьке місце» якої – недостатня інформованість про економічно ефективні можливості. Адже, в країнах, де ринок екологічних товарів та послуг розвивається швидкими темпами, саме малий і середній бізнес вкрай важливі для розвитку економіки. Згідно з дослідженнями Світового Банку (World Bank), на частку даного бізнесу припадає 95 % всього існуючого бізнесу, і близько 60 % робочих місць у приватному секторі. Такі компанії також формують до 50 % валової доданої вартості [4].

Українські підприємства, які застосовують різні методи ведення екологічного бізнесу, здійснюють це трьома різними способами: впроваджуючи систему екологічного менеджменту (СЕМ), вживаючи заходів щодо підвищення ресурсо-ефективності та виробляючи екологічні товари та послуги.

Одним із перспективних шляхів розвитку ринку екологічних товарів та послуг в Україні є активізація виробництва та споживання органічної продукції. Оскільки, світовий ринок органічної продукції щороку зростає на 10 % та характеризується тенденцією до перевищення попиту над пропозицією.  Таким чином, можливості, що існують для розвитку ринку екологічних товарів та послуг в Україні, необхідно використовувати як для поліпшення якості навколишнього середовища, так і для підвищення конкурентних переваг українських компаній на світових ринках.

 

Література

  1. Матеріали Українського порталу зі сталого споживання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gpp.in.ua/znaki-markuvannya/ukrajinskij-znak-ekologichnogo-markuvannya-zelenij-zhuravlik.
  2. Офіційний веб-сайт Global Ecolabelling Network (GEN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalecolabelling.net.
  3. Петрушенко Ю. М. Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг [Текст] / Ю. М. Петрушенко, В. О. Садовий, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4, Т. 2. – С. 136–141.
  4. Світовій економіці як ніколи потрібен розвинений малий та середній бізнес [Еклектронний ресурс]. – Режим доступу : http://persona.pumb.ua/ua/club/digest/detail.php?CODE=svitoviy-ekonomitsi-yak-nikoli-potriben-rozvineniy-maliy-ta-seredniy-biznes.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 157
Всього коментарів: 0