Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК

Герасимів Зоряна

к.геогр.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК

 

Агропромисловий комплекс має стратегічне значення для економіки України, забезпечуючи населення продуктами харчування та формуючи продовольчий фонд. В умовах  інтеграційних процесів важливим завданням є виробництво достатньої кількості  сільськогосподарської продукції належної якості  як для внутрішнього споживання, так і забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Держава повинна подбати про захист вітчизняних  товаровиробників, українським аграріям потрібно зберегти традиційні та знайти нові ринки збуту своєї продукції.

Сьогодні  в агропромисловому комплексі назріло багато проблем, основними серед яких є: складне фінансово-економічне становище сільгоспвиробників, недостатня державна підтримка, недосконалість кредитної та страхової  систем, низька інвестиційна привабливість галузей аграрного сектору, висока собівартість  та низька рентабельність виробництва, диспаритет цін на  промислові товари і сільськогосподарську продукцію, низький рівень оплати праці, зношення основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств, недостатнє впровадження інноваційних технологій.

Основними завданнями, які слід вирішити  для забезпечення перспективного розвитку агропромислового комплексу, повинні стати наступні:

 • надання  сільському господарству пріоритетного розвитку;
 • вдосконалення територіальної та функціональної структури  агропромислового комплексу;
 • покращення соціально-економічних умов життя та праці сільського населення;
 • забезпечення конкурентоспроможності виробництва продукції аграрного сектору економіки;
 • залучення інвестицій;
 • оновлення матеріально-технічної бази;
 • розвиток сільського господарства на інноваційних засадах;
 • забезпечення кооперації сільгоспвиробників;
 • підвищення рівня зайнятості та оплати праці в аграрній сфері;
 • державна підтримка та захист вітчизняного  виробника.

Одним з напрямів покращення умов  функціонування вітчизняного аграрного бізнесу є  забезпечення прозорості та сприятливості регуляторної  політики держави. Зокрема, це стосується: скорочення кількості дозвільних процедур, кількості та видів  ліцензованої діяльності, технічного регулювання, формування ринку корпоративних прав в аграрному секторі економіки, заборони непередбачених законами адміністративних втручань у ведення підприємницької  діяльності, розвитку механізмів її саморегулювання, спрощення процедур державного контролю, законодавчого врегулювання діяльності сімейних ферм  тощо  [2].

Важливим пріоритетом діяльності АПК є  забезпечення сталого розвитку сільського господарства та використання земельних ресурсів. Для цього  необхідно здійснити ряд заходів:

 • вдосконалити систему земельних відносин;
 • на наукових засадах оптимізувати структуру землекористування;
 • забезпечити рекультивацію деградованих земель;
 •  покращити правове регулювання відносин в аграрній сфері;
 • стимулювати екологізацію сільськогосподарського виробництва та збільшення обсягів випуску якісних продуктів харчування;
 •  забезпечити державну підтримку малих форм господарювання;
 • запровадити належне кредитування та страхування сільгоспвиробників [1].

 

Література

 1. Герасимів З.М. Сталий розвиток сільського господарства / З.М. Герасимів // Агросвіт. – 2016. - № 9. – С. 16-19.
 2. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи / Ю.О. Лупенко // Науковий вісник Мукачівського  державного університету. – 2015. – Випуск  2(4). –     С. 30-33.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 912
Всього коментарів: 0