Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З РОЗВИТКУ ГОРІХІВНИЦТВА

Баранчук Дмитро

економіст

ННЦ «Інститут аграрної економіки»

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З РОЗВИТКУ ГОРІХІВНИЦТВА

 

Нині не лише в Україні, а й в усьому світі продукція горіхівництва користується великим попитом, це пов’язано із широким колом застосування цього продукту у різних галузях економіки. Так ядра волоського горіха використовуються в харчовій промисловості, горіхові перетинки та листя – у фармацевтичній, деревина – у деревообробній галузі, шкарлупа використовується як у фармацевтичній так і у авіаційній промисловості, а також її можуть використовувати домогосподарства у якості альтернативного палива.

Проте інвестиційні проекти з вирощування волоського горіха потребують, як найретельнішого економічного обґрунтування, що пов’язано із великими початковими витратами та значним строком виходу на проектну потужність. Так, відповідно до нормативів, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення (зерняткові, кісточкові, горіхоплідні культури), затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 19.06.2012 р. [1], початкові витрати становлять 27,9 тис. грн/га, а строк виходу на проектну потужність – 6 років.

Однак дані нормативи розроблені для підприємств, які займаються товарним виробництвом сільськогосподарської продукції. Як доводять проведені дослідження, нині в Україні горіхівництвом займаються, насамперед, господарства населення. Тому розрахунки необхідно проводити, з урахуванням специфіки їхньої діяльності, а саме: обмеженості у земельних та трудових ресурсів, недостатності фінансових коштів для реалізації замкнутого циклу виробництва, а також низької закупівельної ціни на вироблену продукцію.

Відповідно до проведеного розрахунку ефективності реалізації інвестиційного проекту з розвитку горіхівництва на присадибній ділянці домогосподарства, головою якого є Баранчук І.Д., під ці цілі можливо виділити лише (0,2 га), а інша площа використовутиметься для самозабезпечення членів домогосподарства виробленою сільськогосподарською продукцією (0,14 га).

У цілому ж капітальні витрати, пов’язані із запуском цього інвестиційного проекту, в перший рік складатимуть 10,9 тис. грн, а експлуатаційні – 10,5 тис. грн. Розрахунками було враховано потребу у придбанні: саджанців, садового інвентарю, електрокоси, лущильної машини, оприскувача, ваг, водяного насосу з комплектуючими, стовбчиків для підв’язування саджанців, матеріалу для виготовлення піддонів на яких будуть висушуватимуться плоди, огорожі ділянки та відповідної тари для поливу дерев. При цьому нами було враховано потребу у коштах для оновлення основних засобів, шляхом впровадження нормативів щодо їхньої амортизації, наведених у ст. 138 Податкового Кодексу України [2]. До експлуатаційних витрат віднесено: органічні і мінеральні добрива, засоби захисту рослин, електроенергія, оплата праці найманих осіб, транспортні видатки, дорадчі послуги тощо.

У цілому протягом 20-ти років інвестиційні витрати по проекту з розвитку горіхівництва у господарстві населення складатимуть 406,9 тис. грн., з яких понад 13,4% припадає на придбання основних засобів. Сума чистого грошового потоку становитиме 1,8 млн грн., чиста дисконтована вартість проекту – 319,8 тис. грн., а строк окупності 6 років.

Отже, виходячи з наведених розрахунків, незважаючи на досить високий доход від реалізації інвестиційного проекту з розвитку горіхівництва, що складає у середньому 7,5 тис. грн/місяць, практичне впровадження цього задуму є досить проблематичним зважаючи на строк окупності та потребу у фінансуванні. Такі інвестиційні проекти можуть бути реалізовані лише у домогосподарствах населення, члени яких розробляють довгострокову стратегію розвитку та мають фінансові джерела як для реалізації проекту, так і забезпечення побутових потреб сім’ї.

Враховуючи, що за рахунок кредитів комерційних банків дані проекти впровадити практично не можливо, для розвитку горіхівництва в Україні необхідно розробити та профінансувати довгострокову програму державної підтримки цієї галузі.

 

Література

1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 19.06.2012 № 365 «Нормативи у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення (зерняткові, кісточкові, горіхоплідні культури)» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1114-12/paran36#n36

2. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1479375222096591

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 196
Всього коментарів: 0