Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ РИНКУ

Гурська Ірина

к.е.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ РИНКУ

 

Галузь тваринництва становить значну частку сфери матеріального виробництва АПК та відіграє одну з основних ролей розвитку національного господарства країни. Основним завданням галузі тваринництва є забезпечення виробництва продукції в обсягах, що забезпечують національну безпеку держави та задовольняють потреби населення країни у споживанні продуктів харчування тваринного походження на рівні встановлених раціональних норм харчування.

Організаційно-економічні напрями передбачають передусім формування системи сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих господарств населення, переробних підприємств та інших суб’єктів ринкової інфраструктури, відпрацювання стратегічних напрямів і методів діяльності, спрямованих на налагодження обмінних процесів, тобто процесів купівлі-продажу [1].

На сучасному етапі до першочергових заходів належать подальша спеціалізація та концентрація виробництва продукції тваринництва з удосконаленням розміщення сільськогосподарських і переробних підприємств. Це, в свою чергу, можливо лише за умови інтенсифікації виробництва на інноваційній основі, що сприятиме розвитку тваринницької галузі, забезпечуючи максимально ефективне використання природних, трудових та інвестиційних (матеріально-технічних і фінансових) ресурсів. Особливе місце в ефективності цієї галузі займає не лише повне забезпечення виробництва цими ресурсами, а й раціональне їх поєднання з врахуванням оптимізованої виробничої структури.

Перспективним напрямом розвитку галузі тваринництва визначають такі економічні показники, як пропозиція, попит та ціна. Пропозицію на вітчизняному ринку м’яса й молочних продуктів забезпечують підприємства аграрного сектору та переробні підприємства, а в сукупності вони формують і забезпечують національний ринок тваринницької продукції.

В Україні має бути активний економічний вплив з боку держави на формування ціни і доходів сільськогосподарських товаровиробників продукції тваринництва, що забезпечить нормальний відтворювальний процес випуску продукції високої якості, яка відповідає запитам споживачів.

Пріоритетним напрямом розвитку тваринництва та підвищення його конкурентоспроможності має бути механізм державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що забезпечить ефективний розвиток тваринництва й створення нормативно-правової бази регулювання доходів, а також часткове відшкодування державою основних витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів після їх введення в експлуатацію, насамперед на умовах фінансового лізингу [2].

Необхідним є також вдосконалення системи ціноутворення, розширення ринків збуту та сприяння ефективної роботи переробних підприємств, що сприятиме розвитку інфраструктури та відповідних соціально-економічних умов на селі.

Отже, перспективним напрямом розвитку тваринництва в сільськогосподарських господарствах є структурна перебудова у тваринництві, яка реалізується через механізм державного регулювання галузі, який включає: удосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної політики держави в питаннях прискореного нарощування поголів’я тварин; реструктуризація кормової бази для забезпечення поголів’я повноцінними високоякісними кормами; впровадження інноваційних технологій утримання худоби; видача державних траншів найбільшим виробникам м’яса; переведення галузі тваринництва на промислову основу з організацією самостійної переробки виробленої продукції для реалізації.

 

Література

  1. Гуцул Т. А. Спеціалізація як фактор підвищення ефективності виробництва молока в приміській зоні / Т. А.Гуцул // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 128-130.
  2. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Текст] / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: ННЦ ІАE. – 2012. – 218 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 198
Всього коментарів: 0