Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Колос Зеновій

к.е.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

Забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва та підвищення рівня продовольчої безпеки країни залежать від наявності, ефективності використання і відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Технічні ресурси відносяться до основних засобів сільськогосподарських підприємств, які займають, як правило, основну питому вагу в загальній вартості основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства. Головною передумовою ефективного агропромислового виробництва є достатнє забезпечення сільгоспвиробника тракторами і комбайнами різних модифікацій, а також навісним устаткуванням для них . Оптимальне поєднання кількості сільськогосподарської техніки та її характеристик обумовлює своєчасність і якість виконання всього комплексу агротехнічних заходів, які використовує агропідприємство для виробництва сільськогосподарської продукції.

Саме від достатньої кількості сільськогосподарської техніки значною мірою залежить дотримання існуючих технологій та впровадження нових більш прогресивних. Недостатня кількість технічних засобів є однією з головних перешкод на шляху до інтенсивного їх розвитку. В динаміці наявність тракторів у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області зменшилася на 245 од., або на 8,1%, зернозбиральних комбайнів – на 64 од., або на 8,7%, бурякозбиральних комбайнів – на 31 од., або на 21,9% порівняно з 2012 роком (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка забезпеченості тракторами та комбайнами сільськогосподарських підприємств Тернопільської області

Показник

Рік

2012

2013

2014

2015

2015 р.

до 2012 р.

у %

Трактори всього, шт.

3054

3108

2927

2809

91,9

Трактори з розрахунку на 1000 га ріллі, шт.

7

6

6

5

71,4

Середня потужність двигуна, к.с.

98,6

102,0

104,5

119,1

120,7

Комбайни, з них:

 

   зернозбиральні

743

685

687

679

91,3

   на 1000 га посівної площі зернових

3

3

3

3

100,0

   кукурудзозбиральні

19

20

16

20

105,2

   на 1000 га посівної площі кукурудзи

0,2

0,1

0,1

0,2

100,0

   бурякозбиральні

142

119

109

111

78,1

   на 1000 га посівної площі буряків

4

4

3

8

200,0

Наявність енергетичних потужностей усього, тис. кВт

813

808

815

879

108,1

   на 100 га посівної площі, кВт

151

150

149

162

107,2

 

Технічні засоби в більшості випадків були придбані десятки років тому. Вони вже морально та фізично застарілі й не дають змоги вчасно і якісно виконати запланований комплекс робіт. Через недостатню кількість фінансових ресурсів сільськогосподарські підприємства майже не купують нові зразки техніки.

Разом із зменшенням кількісного складу технічних засобів слід зазначити тенденцію до збільшення потужностей двигунів. За аналізований період цей показник зріс на 20,7% і на кінець 2015 року становив більше 119 к.с.

Крім того, значна частина основних фондів сільськогосподарських підприємств регіону не є придатними для диверсифікованого виробництва продукції, що звужує сферу їхнього застосування. Внаслідок цього виникає дефіцит фінансових ресурсів сільгоспвиробників, який обмежує можливість придбання ними нових технічних засобів.

У стратегії забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу аграрного сектора важливе місце належить вирішенню комплексу практичних аспектів, пов’язаних з матеріально-технічним оновленням сільськогосподарського виробництва. Актуальною на даний час є необхідність поширення досвіду частини господарств області щодо кооперування, тобто обміну технікою чи купівля послуг технічного виконання сільськогосподарських робіт.

 

Література

1. Білоусько Т.Ю. Проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств в контексті підвищення їх конкурентоспроможності / Т.Ю. Білоусько // Вісник НТУ «ХПІ». — 2013. — № 52(1025) — С. 7 — 12.

2. Олійник О.В. Необхідність та умови розширеного відтворення в сільському гоcподарстві України / О.В. Олійник // Економіка АПК. —2005. — № 4. —С. 31—35.

3. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна. — К. : ННЦІАЕ, 2007. — 270 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 90
Всього коментарів: 0