Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «АЛЬФА-БАНК» НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Волинець Денис

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ткаченко Т.П.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

м. Київ

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «АЛЬФА-БАНК» НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

 

Ефективне управління сучасним підприємством не можливо без використання сучасних методів економіко-математичного моделювання та економічного і статистичного аналізу. До найбільш поширених методів оцінки діяльності підприємств, які використовуються у виробничій діяльності відносять методи трендового регресійного дисперсійного та коваріаційного аналізу. В статті розглядаються питання оцінки фінансової стійкості підприємства на підставі регресійного аналізу. У якості об’єкта досліджень використано ПАТ «Альфа-Банк».

Регресійний аналіз – це метод визначення відокремленого і спільного впливу факторів на результативну ознаку та кількісної оцінки цього впливу шляхом використання відповідних критеріїв. Регресійний аналіз проводиться на основі побудованого рівняння регресії і визначає внесок кожної незалежної змінної у варіацію досліджуваної (прогнозованої) залежної змінної величини [1].

Основним завданням регресійного аналізу є визначення впливу факторів на результативний показник (в абсолютних показниках). Передусім для цього необхідно підібрати та обґрунтувати рівняння зв'язку, що відповідає характеру аналітичної стохастичної залежності між досліджуваними ознаками.

Для проведення регресійного аналізу ПАТ «Альфа Банк», за 2014 – 2015 роки, ми взяли процентні доходи, адже саме цей показник є одним із головних показників фінансової стійкості підприємства.

Найбільш важливими показниками, котрі були обрані для проведення аналізу є: кредити та заборгованість клієнтів, кошти фіз. осіб на вимогу та кошти фіз. осіб. На основі даних показників були розраховані деякі показники регресійної статистики, які представлені в табл.1.

Таблиця 1

Регресійна статистика [2-3]

R

0,802465571

R-квадрат

0,643950993

Нормований R-квадрат

0,287901986

Стандартна помилка

64160,09019

Спостереження

7

 

 

Отже, 0,643 – це R-квадрат – тобто, коефіцієнт детермінації, який показує, що на 64,3 % розрахункові параметри моделі, пояснюють залежність та зміну параметру – Y (процентні доходи) відносно досліджуваних факторів – Xі (кредити та заборгованість клієнтів; кошти фіз. осіб на вимогу; кошти фізичних осіб). Показник 64,3% - є високим, що і свідчить про існуючу залежність.

Таким чином, провівши регресійний аналіз ми побачили, що найбільший вплив на процентні доходи мають кредити та заборгованість клієнтів. Так як процентні доходи є одними з основних доходів банку, саме тому ПАТ «Альфа Банк» слід залучати нових клієнтів для видачі кредитів шляхом відкриття нових відділень та встановлення вигідних відсоткових умов кредитування.

 

Література

1. Теорія економічного аналізу, регресійний аналіз [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/17280924/ekonomika/regresiyniy_analiz.

2. Фінансова звітність ПАТ «Альфа-Банк» 2014рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node/2015/12/15/1450169112_godovoj-otchet-2014primitkipdf.pdf.

3. Фінансова звітність ПАТ «Альфа-Банк» 2015рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node/2015/12/15/1450169112_godovoj-otchet-2015primitkipdf.pdf.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 451
Всього коментарів: 0