Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ НА ФОНІ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ КРИЗИ

Петренко Катерина

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Національний технічний університет України «КПІ»

м. Київ

 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ НА ФОНІ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ КРИЗИ

 

В сучасних умовах розвитку країн світу нарощування зовнішнього боргу стало характерним для більшості національних економік. У теперішній час не існує держави, яка була б спроможна не залучати зовнішні запозичення та підтримувати економіку лише за рахунок власних коштів.

Таким чином, проблема формування зваженої боргової політики та зменшення боргового навантаження на сьогоднішній день є важливою як для всього світу, так і для України. Отже, невирішеність на сучасному етапі формування боргових зобов’язань багатьох теоретичних, методолого-організаційних і практичних проблем у цій сфері роблять цю тему актуальною.

За останні роки на фоні поширення глобалізаційних процесів інтеграція між країнами з розвинутою економікою та перехідною економікою стає все більшою. Інтеграційні процеси торкаються всіх сфер макроекономічної політики, у тому числі й ринку капіталів, де залучаються фінансові ресурси для проведення фінансування основних потреб держави.

У країн з відкритою економікою грошово-кредитна та валютна політики держави знаходяться у тісному взаємозв’язку та пов’язуються між собою через ринкові механізми. Через це збільшується залежність держав від зовнішніх запозичень у процесі глобалізації фінансових ринків. Мобільність і масштабність потоків світового капіталу базуються саме на нерівномірності економічного розвитку окремих країн та на порушенні рівноваги поточних платіжних балансів держав.

На сьогоднішній день аналіз стану заборгованості та ефективності управління боргом стає значно більш важливим. Для України, як і для більшості країн, запозичені кошти є головним джерелом покриття бюджетного дефіциту, як державного, так і місцевого бюджетів. Обсяги заборгованості, динаміка та структура боргу, темпи зростання у тому числі є показниками фінансово стану країни та відповідно ефективної боргової політики. В Україні постійний дефіцит державного бюджету, залучення коштів для його покриття зо останні роки призвели до значного зростання обсягу боргу. Таким чином, значні обсяги заборгованості, як зовнішньої, так і внутрішньої, та зростаючі витрати на її обслуговування зумовлюють необхідність більш детального розгляду цієї проблеми та відповідно пошуку шляхів покращення управління боргом.

Розглядаючи динаміку зовнішнього боргу в Україні, можна сказати, що протягом 2011-2016 років сума валового боргу виросла з 59,22 млрд. дол. до 66,59 млрд. дол. США станом на 31.08.2016року [1].

З суми валового зовнішнього боргу можна виділити державний борг, показники якого зросли практично у 1,27 рази протягом розглянутого періоду (з 44,72 млрд. дол. до 57,19 млрд. дол. Щодо ВВП країни, то можна сказати, що 3 2011до 2013 року відбувалося його помірне зростання ( з 163160 млн. дол. у 2011 році до 183310 млн.дол.у 2013), потім з 2014 року відбувся різкий спад до 90615 млн. дол.на кінець 2015 року, після чого рівня 2011 року так і не вдалося наздогнати [2].

Основними факторами, які сприяли збільшенню зовнішніх запозичень в Україні, є наступні:

  1. Хронічний дефіцит державного бюджету України та поточного рахунку платіжного балансу.
  2. Нестабільність грошової одиниці, яка призводить до відтоку капіталу з банківського сектору та недовіри до нього через часті банкрутства.
  3.  Постійне здешевлення національної валюти, що привило до збіднення населення та збереження капіталів фізичних осіб поза межами банків в іноземній валюті.
  4. Надмірна імпортна енергетична залежність.
  5. Значна потреба в інвестиціях для соціально-економічних перетворень та реформ в усіх галузях економіки на фоні глобального зниження інвестиційної активності.

Основною проблемою нашої держави є те, що вона використовує запозичені гроші лише для покриття дефіциту бюджету замість вкладення їх у сфери, які зможуть принести прибуток у майбутньому. Відповідно, розмір боргу з часом збільшується, а наявність коштів на його покриття не зростає. Через це країна бере нові кредити заради погашення старих і боргова яма відповідно до цього збільшується.

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень боргової безпеки країни на сьогоднішній день є не високим, а зростаюча зовнішня заборгованість стає важливим фактором фінансової безпеки України в умовах поглиблення фінансової глобалізації.

 

Література

  1. http://www.minfin.gov.ua/news/borg/statistichna-informacija-schodo-borgu.
  2. http://index.minfin.com.ua/index/gdp/
  3. Мунтіян В. Глобалізація інвестиційних процесів та економічна безпека України / В. Мунтіян // Фінансовий ринок України. – [Електронний ресурс]: Режим доступу до журналу. - http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/055.htm
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 305
Всього коментарів: 0