Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПИЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕННЯ АГРОХІМІКАТІВ

Кобець Олександр

к.т.н., доцент кафедри

сільськогосподарських машин

Неводнічек Олексій

Щусь Богдан

слухачі аспірантури

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет

м. Дніпро

 

СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПИЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕННЯ АГРОХІМІКАТІВ

 

Вирішальне значення при внесенні агрохімікатів є рівномірність розпилення по оброблюваній площі.   Як свідчать літературні дані  [1], нові розпилювачі забезпечують рівномірний розподіл препарату з коефіцієнтом варіації 6-8% при правильому перекритті факелу розпилу. При наробітку 100…120 год спостерігається інтенсивне зношування робочого отвору розпилювача, що призводить до збільшення коефіцієнту варіації до 35…40%, і як наслідок, підвищується нерівномірність внесення препарату [2].

Наведені дані свідчать про те, що при використанні розпилювачів особливе значення необхідно приділяти контролю відповідності паспортних та фактичних параметрів цього робочого органу [3]. Провести таку перевірку на самому обприскувачі в польових умовах фактично неможливо, тому є необхідність в створенні спеціалізованого лабораторного обладнання, на якому можливе виконання перевірки розпилювачів по основним параметрам та визначення його залишкового ресурсу.

У зв'язку з відміченим, метою роботи є розробка конструкції лабораторного стенду для випробувань розпилювачів, в основу роботи якого закладено принцип «рухомого поля».

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивна схема стенду для дослідження розпилюючих пристроїв: 1 – рама стенду; 2 – електродвигун; 3 – насос; 4 – фільтр; 5 – бак; 6 – манометр; 7 – регулятор тиску; 8 – пульт керування; 9 – трубопровід; 10 – штанга; 11 – розпилювач; 12 – стіл-класифікатор; 13 – мензурки; 14 – рухома площина з водочутливим папером; 15 – вимикач кінцевий.

 

         Запропонований стенд складається з рами 1 (рис. 1), на якій встановлюється штанга 10 із закріпленими на ній розпилювачами 11. Для подачі рідини до розпилювачів стенд обладнується баком 5, насосом 3 та електродвигуном 2, який приводить в дію насос. З метою можливості зміни робочого тиску рідини стенд обладнується регулятором 7 та пультом керування 8. До складу стенду входять також рухома площина з водочутливим папером 14, механізм приводу цієї площини та кінцевий вимикач 15. В нижній частині рухомої площини встановлюється стіл-класифакатор 15 та мензурки 13, для збирання рідини.

Стенд для дослідження розпилюючих пристроїв працює наступним чином. Електродвигун 2 передає крутний момент на насос 3, який відбираючи рідину з бака 5 подає її через регулятор тиску 7 та пульт керування 8 по комунікації 9 до штанги 10. При цьому тиск рідини може бути змінено регулятором та проконтрольовано за допомогою манометра 6. На штанзі встановлюються розпилювачі 11, які досліджуються, із заданим  кроком T, та на відповідній висоті Н відносно рухомої площини з водочутливим папером 14. Після початку роботи розпилювача вмикається механізм приводу рухомої площини і водочутливий папір рухається відносно розпилювача із заданою швидкістю V. Зупинка рухомої площини 14 забезпечується завдяки наявності кінцевого вимикача 15.

Конструкція та принцип роботи стенду дозволяють проводити не тільки гідравлічні дослідження розпилюючих пристроїв, а і технологічні, завдяки наявності рухомої площини, яка імітує відносний рух технічного засобу при виконанні процесу внесення робочої рідини.

Висновок. Запропонована конструкція та принцип роботи стенду для дослідження розпилюючих пристроїв машин для внесення агрохімікатів розширює можливості та універсальність лабораторного обладнання, яке може бути використане при проведенні наукових досліджень.

 

Література

1. Масло І. Підвищення ефективності пестицидів / І. Масло, Д. Войтюк, О. Барановський // Пропозиція. – 1999. – № 3. – С. 26–28.

2. Teejet: Catalog 50-RU – США : Спреинг Системс Ко., 2007. – 193 c.

3. Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі. Частина 1. Методи випробовування насадок для розприскування (ISO 5682-1:1996, IDT) :      ДСТУ ISO 5682-1:2005. – [Чинний від 2007-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 13 с. – (Національний стандарт України)

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 249
Всього коментарів: 0