Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

рН - КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ДЕСТРУКЦІЇ ПАПЕРОВИХ ФОРМАТІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Дубина Олександр

к.х.н. доцент

Національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Ткаченко В'ячеслав

к.х.н., с.н.с.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський

та технологічний інститут мікрографії

Семенов Євген

директор

Центральний державний науково-технічний архів України

м. Харків

 

рН - КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ДЕСТРУКЦІЇ ПАПЕРОВИХ ФОРМАТІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Для зберігання архівних документів у паперовому форматі на сьогодні найчастіше використовують коробки, папки тощо, виготовлені з картону. Основним компонентом паперової маси є целюлозне волокно, що може бути виділене з деревени різними способами [1]. У процесі зберігання відбувається старіння як документів, так і матеріалів, із яких для них  виготовлено тару. Однією з головних причин недовговічності паперу є гідролітична деструкція целюлози, що каталізується кислотами, які накопичуються в папері в процесі природного старіння. Основними хімічними процесами, що при цьому спостерігаються, є такі: гідролітична деструкція полімерних молекул целюлози; окисна деструкція макромолекул, що каталізується йонами металів і енергією електромагнітного випромінювання; механохімічне руйнування, обумовлене механічними навантаженнями в процесі зберігання і використання документів. На стан паперу впливає також зміна температурних та вологостних режимів зберігання. У процесі старіння утворюються органічні кислоти, які в свою чергу каталізують подальшу деструкцію. Тому контроль кислотності (рН) паперових форматів під час довгострокового зберігання архівних матеріалів є важливою задачею. 

Нами був проведений аналіз зразків картону різних років виробництва, з якого виготовлені коробки для Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА). Метою досліджень було виявлення реального стану паперових форматів щодо їх кислотності, вплив на цей фактор терміну виготовлення картону, а також  розроблення рекомендацій для покращення збереженності архівних документів. У роботі вимірювали значення рН водних витяжок картону з архівосховищ  1975, 1985, 1995 і 2005 років закладання документації. Отримані результати свідчать, що в 70-80-і роки минулого сторіччя коробки для зберігання архівних документів виготовлялись з безкислотного картону, який має достатній лужний резерв. Значення рН водних витяжок, отриманих з кришок коробок, для картону 1975 року виготовлення становить 7,2, для картону 1985 року  - 7.1. Починаючи з 90-х років і до 2005 року на виготовлення коробок для архівосхович використовували картон з малим лужним резервом. Водні витяжки таких картонів мають слабокислу реакцію: значення рН в середньому становлять 6,5. Ще гірший стан збереження тари, виготовленної з картону більш пізнього терміну виробництва, спостерігається для папок. Так, значення рН водних витяжок з елементів папок становлять близько 5,7. Аналіз результатів визначення рН водних витяжок картону, з якого виготовляється тарна продукція, свідчить про необхідність використання тільки картону з достатньою буферною ємністю (лужним резервом). Таку властивість має  безкислотний картон, зокрема електроізоляційний картон вітчизняного виробництва ("Крафт-електрик").

Враховуючи вищенаведене та досвід зарубіжних країн [2], нами сформульований ряд пропозицій щодо збільшення довготривалості та гарантій збереження архівних документів. Серед них можна виділити такі: необхідність дотримання вимог нормативних документів до устаткування архівосховищ; використання для виготовлення тарних коробок та інших форм упакування документів тільки архівного безкислотного картону; впровадження жорсткого попереднього контролю на кислотність картону, що планується бути використанним для виготовлення тари архівосховищ; окремо зберігати документи постійного та тимчасового зберігання.

 

Література

1. Иванов С.Н. Технология бумаги // С.Н.Иванов – Москва, ОАО
«Московская типография № 2», 2006. - 698 с.

2. Отечественный бескислотный картон для консервации документов: особенности, свойства и его роль в процессе обеспечения сохранности архивных фондов. - Режим доступу:http://www.archiv.nnov.ru

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 160
Всього коментарів: 0